woensdag 11 januari 2012

Aankondiging openbare discussie: Een terugblik op de Durban Klimaattop

Van 28 tot 9 december 2011 werd in Durban, Zuid Afrika, de 17e ‘Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change’ gehouden. Op de Durban conferentie werd o.a. overeenstemming bereikt over een nieuwe commitment-periode voor het Kyoto Protocol, en werd een Green Climate Fund ingesteld.

Suriname werd vertegenwoordigd door een delegatie bestaande uit de Minister van ATM samen met zijn staf, alsook vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) van het Ministerie van ROGB, en de pas opgerichte Climate Change Development Agency. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van Civil Society Organisaties aanwezig. 

Bij de klimaattop in Bali in 2007 is afgesproken dat de principes van participatie, transparantie en rekenschap centraal zouden staan bij de climate change discussies en bij mechanismen voor klimaatfinanciering. Na elke belangrijke climate change conferentie wil Projekta daarom terugblikken op het proces en de belangrijkste uitkomsten voor Suriname. In januari 2010 keken wij al naar de Kopenhagen klimaattop van december 2009, en nu blikken wij terug op het Durban-proces. 
Deze discussie borduurt ook voort op de Democratiemaand-discussie over “Dialoogprocessen bij Klimaatfinanciering”, waarbij o.a. is gesproken over de obstakels voor klimaatfinanciering zoals de veelheid en diversiteit van belangen, de ongelijkheid tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden, en de  dialoogmechanismen.

Een panel bestaande delegatieleden van zowel de Overheid als Civil Society zal haar kennis en ervaringen, en bovenal de betekenis van de Durban klimaattop voor Suriname en de Surinaamse burgers, vanuit hun optiek, kort toelichten. Panelleden zijn o.a. de Minister Ginmardo Kromosoeto van ATM en Josee Artist van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname.

De openbare discussie is vrij toegankelijk voor een ieder, zonder voorafgaande registratie.

Datum:   vrijdag 13 januari 2012
Tijd:        19.00 – 21.30u
Plaats:    Leaders Group Conference Room, H.D. Benjaminstraat 20*

* Routebeschrijving: De Leaders Group Conference Room is op de bovenverdieping van het Killit/Wheelz gebouw aan het gedeelte van de H.D. Benjaminstraat ten noorden van de Dr. Sophie Redmondstraat, vlakbij de rotonde van de Dr. Sophie Redmondstraat / HD Benjaminstraat / Flustraat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten