maandag 17 december 2012

March of Women Newsletter 2012


In March 2012, Projekta organized the second 'March of Women': one whole month to focus on the social position of women in Suriname.

The guideline for this year's activities was the most recent set of recommendations by the CEDAW Committee and the Suriname's progress in fulfilling its commitments in the field of women's rights and gender equality: de long road to travel, before we can truly say that there is gender equality.

On the last day of the March of Women, Projekta presented the "March of Women Newsletter" to the audience. In this newsletter, we describe the situation of Surinamese women in various areas.

The newsletter has now been translated to English. You can download the English translation here (1.4 MB).

maandag 10 december 2012

Internationale Mensenrechten Dag

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen op 10 december 1948.

Dit jaar, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, is de focus op de rechten van alle mensen - vrouwen, jongeren, minderheden, mensen met een beperking, inheemsen, de armen en de gemarginaliseerden - om hun stem te laten horen in het openbaar leven en ook deel te kunnen zijn van politieke besluitvorming.

Fundamentele rechten - het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en vergadering, en het recht om deel te nemen aan de regering - zijn de kern geweest van de historische veranderingen in de Arabische wereld in de afgelopen 2 jaar. In andere delen van de wereld, laten de "99%" hun stem horen in de Occupy-beweging in de strijd tegen economische, politieke en sociale ongelijkheid.

In zijn verklaring ter gelegenheid van mensenrechtendag, roemt VN Secretaris Generaal Ban Ki Moon de vooruitgang die we hebben gemaakt op het pad van inclusiviteit, maar erkent hij ook dat teveel groepen en individuen teveel obstakels moeten overwinnen. Ook spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de bedreigingen aan het adres van maatschappelijke organisaties in diverse landen. Immers, stelt hij: "krachtige maatschappelijke organisaties zijn de sleutels tot het welzijn en functioneren van elke natie".

Hij roept een ieder verder op:
"Het internationaal recht is duidelijk: ongeacht wie je bent of waar je woont, jouw stem telt. Laten wij op deze Dag samen komen in verdediging van jouw recht om die stem te laten horen."

Lees de volledige verklaring van de Secretaris Generaal hier.