vrijdag 10 februari 2012

Ze zeggen wel dialoog, maar weten ze wel wat dat is?

 Verslag Masterclass Dialoog van 8 februari
De belangstelling voor de Masterclass Dialoog van Projekta was boven verwachting. Het resultaat: een volle zaal in het Lalla Rookh gebouw op woensdag 8 februari j.l. En zelfs een wachtlijst van aanmeldingen die we helaas niet meer konden accommoderen.  Het publiek was zeer gemengd: DNA leden, directeuren van verschillende ministeries en van directoraten, coördinatoren van overheidsorganen, directeuren en medewerkers van collega-NGO’s, van organisaties van Inheemsen, vertegenwoordigers van het KKF-bestuur, van de VSB, stafleden van ministeries, leden van presidentiële commissies: het zat allemaal bij elkaar en werkte met elkaar. Jong, oud, man, vrouw. We werden erg blij van deze mooie mix van mensen, want dialoog vindt namelijk tussen allerlei mensen, sectoren, groepen plaats, op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau. Tussen personen, tussen organisaties, tussen Staat en andere stakeholders, private sector etc. Tijdens deze introductiesessie lag de nadruk op Multistakeholder Nationale dialoog
De Masterclass Dialoog was een activiteit die gepland stond voor de afgelopen Democratiemaand die in november werd gehouden. Het thema van deze 4e DM was “Dialoog”, en wij wilden graag ook aandacht besteden aan de technische kanten van dialoog. Dat was nodig vonden wij, omdat dialoog intussen behoort tot die serie woorden die iedereen in de mond neemt zonder eigenlijk te weten wat het betekent in de context van besluitvorming, bestuur en democratie. (Andere woorden die te pas en te onpas in de mond worden genomen zonder de achtergrond en de implicatie daarvan te begrijpen zijn bijvoorbeeld: participatie, consultatie, beleid, planning, duurzame ontwikkeling, rights based, mediation, enfin, er is een heleboel waar wij hoofdpijn van krijgen.) Op verzoek van enkele deelnemers stelden wij de masterclass uit tot dit jaar. En spijt hebben we er niet van gehad, gezien de enorme belangstelling.

De trainers Annette Tjon Sie Fat en Sharda Ganga startten de dag met een vraag aan de deelnemers: Wat is dialoog wel? En wat is het vooral niet? De antwoorden op deze vraag vulden twee borden. Niet vreemd: er bestaan vele definities voor dialoog. Maar de kernwoorden die steeds terugkomen zijn: Proces, Mensen, Samen, Bouwen, Wederzijds begrip, Vertrouwen, Verschillen overbruggen, Resultaten, Praten. Ook de sfeer waarin de dialoog plaatsvindt is belangrijk: men moet in staat zijn om voor en na de dialoog door één deur te kunnen. Afgaande op de reacties uit de zaal blijkt dat in de praktijk nog niet zo goed te lukken.
Bij dialoog komt er nog meer kijken: inclusiviteit, draagvlak, doelen, verantwoordelijkheid, afspraken, tastbare en ontastbare resultaten, machtsverhoudingen, cultuur om er enkele te noemen. Dialoog is dus een veel complexer proces dan in eerste instantie wordt gedacht. Het kan een langdurig proces zijn, afhankelijk van het doel en de afspraken, zal zeker geld kosten en niet iedereen is in staat om aan te schuiven bij een dialoog: sommige mensen kunnen het gewoon niet!
De training duurde in totaal 4 uren en was interactief. Hoewel een groot deel van de deelnemers graag meer tijd aan dit onderwerp wilden besteden, was een ieder erg enthousiast. Er werden interessante discussies gevoerd, diepgaande analyses gedaan en op eigen werk gereflecteerd. In een ander bericht zullen wij de 10-minuten rapid analysis die de groep maakte over de grondenrechtenconferentie met u delen. “Het is tot nu toe de meest diepgaande analyse van waarom de conferentie niet het gewenste resultaat opleverde”, prezen de trainers de deelnemers.
De meeste deelnemers spraken hun verwondering uit: nooit geweten dat er zoveel bij komt kijken, nooit gedacht dat het zo anders was dan wat men over het algemeen aannam. Ook Projekta leerde heel veel uit deze training. Zo kregen we een nog beter inzicht in de (leer)behoeften van de deelnemers.  Op deze manier kan zij nog beter dienstbaar zijn aan de Surinaamse gemeenschap.
Bent u ook geïnteresseerd in de Masterclass Dialoog of wilt u meer weten over de diensten van Projekta? Wij nodigen u dan uit onze dienstenfolder te downloaden.