vrijdag 30 november 2018

Van het een in het ander: Community Dance Fitness trainers opgeleid, start Aerobics training.

De serie van trainers/coaches voor community sportactiviteiten in touwtjespringen, straatvoetbal, dance fitness en aerobics is met het verzorgen en afronden van de dance fitness training aangevuld. Dit is de eerste fase in het project ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ waarbij we coaches opleiden voor sporten die toegankelijk zijn voor meisjes en jongens, en die op een eenvoudige manier, met beperkte middelen, opgestart kunnen worden in een buurt of omgeving.

In het weekend van 10 en 11 november was het de buurt van onze Dance Fitness deelnemers om hun deelname aan de reeks van sporttrainingen af te ronden. In het weekend ervoor hebben de deelnemers van touwtjespringen en straatvoetbal de training reeds afgerond middels het verzorgen van een demo les.


Uiteindelijk hebben 6 deelnemers de eindstreep van de Dance Fitness training bereikt. Na zondag zijn de volgende 6 organisaties een Dance Fitness trainer rijker: C.V. Wakabo uit Hollandse Kamp, Sangh Parivar Suriname, Buurtorganisatie Pontbuiten, Jeugd Rode Kruis, Santosstars en Ispeak.
De trainers Cherish Heymans was zeer tevreden met de participatie van de deelnemers gedurende het Dance Fitness trainingstraject. Voor de afronding, welke bestond uit het ontwerpen en verzorgen van een demo les bestaande uit een warming-up, dans naar keuze en een cool-down waren de verwachting daarom ook hoog gespannen.


Alle deelnemers hebben aan deze verwachtingen voldaan. Bij elk van de demolessen was de personal touch van de deelnemers te merken. Bij de een was dit te merken aan de muziekkeuze, bij de ander kwam het tot uiting in de gekozen danspasjes, en de unieke manier van het geven van instructies.
De nieuwbakken community dance fitness trainers zijn voornemens om in januari van start te gaan met het verzorgen van trainingen in de verschillende buurten en wijken.


Het daaropvolgend weekend van 17 eb 18 november, is de sporttrainingen aerobics gestart. Deze training is de laatste in de reeks van sporttrainingen voor community organisaties. De deelnemers die het eerste trainingsweekend hebben doorlopen zijn afkomstig uit het jongerenbestuur van Hollandse Kamp, Stichting Abrabrokie Beekhuizen Saron en Omgeving (ABSO), Jeugd Rode Kruis, Buurtorganisatie Pontbuiten (BUPO), Ispeak en Big Five Foundation.

Door de trainer Cherish Heymans is er een strak trainingsprogramma in elkaar gezet, om ook deze groep deelnemers startklaar te maken voor het verzorgen van Aerobics sporttrainingen binnen hun community.

Het programma ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ is een partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance). Het vormt samen met het programma ‘Hear Us Now’, gefinancierd door de EU, een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om gendergelijkheid te bevorderen en geweld tegen te gaan, o.a. middels sport en cultuur.

maandag 19 november 2018

Hoe kunnen wij seksueel en huiselijk geweld bespreekbaar maken?


Op zaterdag 3 november jongstleden hebben personen uit verschillende disciplines, zoals sport, theater, dans, jongerenwerk, intensief gebrainstormd over mogelijke manieren voor het bespreekbaar maken van seksueel en huiselijk geweld binnen gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties.
Aan het begin van deze workshop hebben 2 gespecialiseerde inleiders een presentatie gehouden over huiselijk geweld en over specifiek geweld tegen kinderen. Het bleek dat de verschillende vormen van huiselijk geweld minder bekend waren bij de deelnemers, omdat bepaalde vormen als “normaal” gezien worden in onze huidige samenleving. Er bestaat niet alleen fysiek geweld, maar psychisch en financieel geweld zijn ook vormen van huiselijk geweld. Naast de vormen van huiselijk geweld, zijn de mythes ook aan de orde gekomen. “Een pleger is niet in staat om liefde te tonen” is één van de mythes, terwijl een pleger juist ook iemand kan zijn met goede interpersoonlijke relaties.

Tijdens de presentatie over geweld tegen kinderen zijn ook de verschillende vormen hiervan belicht. De deelnemers zijn meer te weten gekomen over de gevolgen en de typische gedragingen van kinderen die mishandeld of seksueel misbruikt worden. Daarnaast hebben de deelnemers ook informatie gekregen over de houding die volwassenen moeten hebben wanneer ze benaderd worden door een kind dat het slachtoffer is geworden van welke vorm dan ook van kindermishandeling.

Met de informatie uit de presentatie stortten de deelnemers zich op het bedenken van creatieve en sportieve manieren voor het bespreekbaar maken van geweld. De deelnemers zochten antwoord op de vragen ‘Om bij te dragen aan het tegengaan van geweld: ’Wie moet wat weten en wie moet wat kunnen binnen een gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisatie?’ en ‘Hoe kun je wie wat leren?’ 
Uit de brainstorm zijn er ongeveer 30 mogelijke manieren voortgekomen voor het bespreekbaar maken van seksueel en huiselijk geweld, zoals puzzels, bewegingsspelen en dansoefeningen.
Uit deze verzameling zullen een aantal producten worden gekozen voor verdere uitwerking. De deelnemers blijven daarbij nauw betrokken.

Deze workshop is gehouden in het kader van het programma “Hear Us Now” dat gefinancierd wordt door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.

vrijdag 16 november 2018

Een financieel plan voor een duurzame schooltuin

Op zaterdag 10 november is de vierde bijeenkomst gehouden van de schooltuingroepen, ook wel beheerstructuren genoemd, in het kader van het project ‘Schooltuinen voor onderwijs, ondernemerschap en life skills’. In totaal zijn er binnen dit door ALCOA Foundation gefinancierde project vijf schooltuinen in Para, Brokopondo en Marowijne worden opgezet, uitgebreid en/of gerenoveerd. Projekta is de uitvoerder van dit project.

Tijdens deze vierde bijeenkomst hebben de groepen, bestaande uit leerkrachten, schoolleiders, oudercommissieleden en vertegenwoordigers van gemeenschapsorganisaties, gewerkt aan de financiële aspecten rondom het beheer van de tuin.

Alle vijf de groepen hadden vóór de vakantie als huiswerk gekregen om een jaarplan, een begroting en een wervingsplan voor het schooljaar 2018-2019 te maken. Deze begrotingen zijn besproken en waar nodig hebben de groepen individueel delen van elkaars begrotingen opgenomen in hun eigen begrotingen.

Daarna volgde het uitwerken van de vraag: hoe komen we aan het geld om onze mooie plannen uit te voeren? Hierover is gesproken en als opdracht heeft elke groep haar eigen wervingsplan uitgebreid met ideeën die tijdens deze sessie zijn opgedaan.

Tot slot is op de bijeenkomst het vastleggen, monitoren en verslaan van de financiën behandeld. Iedere groep kan dit op haar eigen manier invullen zolang het maar duidelijk, consequent en transparant is. Daarnaast moet voor iedereen duidelijk zijn wat de afspraken zijn over de financiën én moeten ze zich daaraan houden.

Financiën is een taai en niet altijd enthousiasmerend onderwerp, maar o zo belangrijk. Vandaar ook dat de aanwezigen toch met positieve energie en enthousiasme hebben gewerkt aan hun plannen. Nu is het belangrijk dat de plannen worden omgezet in specifieke acties, zodat de tuin nog mooier en duurzamer wordt gemaakt.

Klik op onderstaande links voor meer informatie:


donderdag 1 november 2018

Flitsende start sporttrainingen

In het weekend van 27 en 28 oktober zijn de sporttrainingen voor coaches binnen het 'Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid' programma van start gegaan. Op de eerste dag zijn de trainingen Straatvoetbal en Touwtjespringen van start gegaan. Voor de trainers Aisa Smit en Georgetine Asantiba was dit weekend eindelijk het moment aangebroken om de speciaal voor het programma ontwikkelde trainingen ten uitvoer te brengen.

De deelnemers hebben in het weekend gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich te verdiepen in het aanleren van de verschillende onderdelen aan hun doelgroep. Door de kleine opzet van de trainingen, was er is het trainingsprogramma voldoende ruimte voor individuele begeleiding van de trainers.

Deelnemers uit Big Five Foundation, Ispeak, Stichting Abrabrokie Beekhuizen Saron en Omgeving (ABSO), CV Wabokwa uit Hollandse Kamp en Stichting Buurtontwikkeling Latour (Stibula) hebben het eerste trainingsweekend voor touwtjespringen bijgewoond. Dit is, voor zover wij weten, de eerste keer dat er een trainingsprogramma speciaal voor touwtjespringen is ontwikkeld en verzorgd. Touwtjespringen is een supergoedkope bewegingsactiviteit, en we hopen dat het vooral meisjes zal aanspreken, hoewel tijdens de training al duidelijk werd dat ook de mannen zich erg amuseerden met de sport. Bij het touwtjespringen gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om het maken van fraaie bewegingen en ingewikkelde choreografieën.

Tijdens de touwtjespringen trainingen zat het enthousiasme er goed in, en hadden enkele deelnemers reeds voor het einde van dag 1 zich gestort op het oefenen met de meer ingewikkelde springtechnieken.

De deelnemers uit de 4 organisaties, Santosstars, Big Five Foundation, Buurtorganisatie Pontbuiten (BUPO) en Stichting Witsantie Educatief Centrum (S.W.E.C), die het eerste trainingsweekend voor straatvoetbal hebben doorlopen, hebben eveneens gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun overdracht skills aan te scherpen. Het overgrote deel van deze deelnemers hebben een veldvoetbal achtergrond, en zijn in het weekend door de trainer overgebracht naar de wereld van straatvoetbal, zowel in theorie als in praktijk. Het was soms behoorlijk wennen voor de deelnemers dat niet competitie, maar meedoen, beweging en life skills de focus zijn van de straatvoetbalactiviteiten.

Deelnemers uit Sangh Parivar Suriname (SPS), Santosstarts, Big Five Foundation, Stichting Sportontwikkeling Vierkinderen (SPONVI), BUPO, CV Wabokwa en Shri Sanatan Dharma Paramaribo- Noord (SSDP) startten op zondag 28 oktober in de balletzaal van Thalia aan de training voor Dance Fitness coaches, onder leiding van trainer Cherish Heymans. Ook voor deze training is een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld. Dat je door inzet binnen een dag heel veel kunt bereiken, bleek ook tijdens deze eerste trainingsdag. De deelnemers uit de Dance Fitness training zijn reeds op de eerste trainings-dag in staat geweest om een eigen choreografie voor 2 muziekstijlen te ontwerpen.

Voor de deelnemers aan straatvoetbal en touwtjespringen is het komend weekend een zeer spannende. Op zondag 28 oktober zullen zij de training afronden middels het verzorgen van een demo-les aan een groep jongeren. Gezien de inzet en participatie van de deelnemers dit afgelopen weekend, zijn er hoge verwachtingen voor de demo-lessen.

Het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid” is een partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance). Het vormt samen met het programma ‘Hear Us Now’, gefinancierd door de EU,  een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om gendergelijkheid te bevorderen en geweld tegen te gaan, o.a. middels sport en cultuur.