dinsdag 21 juni 2016

Mini-Workshop Gender, Sport en Cultuur
Wat is gender? Hebben jongens en meisjes gelijke toegang tot sport- en cultuuractiviteiten in Suriname? Hoe uit genderongelijkheid zich binnen sport en cultuur? Waarom moeten wij ons überhaupt druk maken hierom? Deze en andere vragen zullen tijdens de mini-workshop “Gender, Sport en Cultuur” aan de orde komen. 

Wie kunnen meedoen?
Activiteitenleiders verbonden aan buurt-, sport en/of  culturele organisaties.
Per organisatie kunnen maximaal 2 personen meedoen.

Waar en Wanneer is het?
Zaterdag 9 juli van 10.00 u – 16.00u.

Plaats: Lalla Rookh gebouw.

Wat kost het?
SRD 35,- per persoon (inclusief hand-outs, snacks en drank).

Interesse voor deelname?
Mail ons of klik hier voor het registratieformulier.
De aanmelding sluit op dinsdag 5 juli.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 15 personen. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Als er meer aanmeldingen zijn, vindt er een selectie plaats.

LET OP:
Alleen organisaties die MET (en niet slechts voor) doelgroepen werken (kinderen, jongeren etc.)  en sport– of  cultuuractiviteiten ontplooien, kunnen meedoen. Bent u van een buurtorganisatie, maar doet u ook aan bijv. slagbal of is er een dansclub, dan bent u welkom.  Bent u niet zeker of uw organisatie kan meedoen: mail ons even.

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan  het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen.  Dat wil het programma “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” bereiken.


maandag 20 juni 2016

Statement Burgerinitiatief tijdens IMF informatiebijeenkomst

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur was uitnodigd voor de informatiebijeenkomst met het IMF op 9 juni jongstleden. Ondanks dat het Burgerinitiatief twijfels had bij de mate waarop haar stem (en daarmee die van de maatschappelijke organisaties en individuele burgers die zij vertegenwoordigt) gehoord zou worden, besloot zij toch aanwezig te zijn. In samenwerking met de overige Burgerinitiatief-leden is vooraf een statement opgesteld, welke Rayah Bhattacharji van PROJEKTA heeft opgelezen. Dit statement is hieronder te lezen.
Het Burgerinitiatief wil benadrukken dat zij verre van tevreden is over het gebrek aan transparantie en participatie rondom de overeenkomst met het IMF. Helaas bleek ook tijdens de informatiebijeenkomst dat de afspraken in de IMF-overeenkomst het Burgerinitatief (en de rest van het maatschappelijk middenveld zoals de vakbeweging) weinig handvaten geven om de overheid en het overheidsbeleid te kunnen controleren. 


Statement Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur 
Informatiesessie IMF, 9 juli 2016

The Citizen’s Initiative for Participation and Good Governance appreciates this opportunity to be informed, even though for us, this is much too late in the process for this information to be of real use.

For we, a broad group of Civil society organizations and individual citizens, advocate for policy that is firmly embedded in principles of human rights, and which adheres to the principles of good governance, in particular participation, transparency, and accountability.

None of these principles were taken into account during the preparation of the IMF agreement or of the more comprehensive ‘Herstel- en Stabilisatieplan’ of the government, both of which will have further strong negative impact on the quality of life of all our citizens, especially the most vulnerable ones. Further negative impact, because since September 2015 our currency has already been devalued by 47% compared to its value in May 2015.

Contrary to the impression that ideas, plans, measures and intended agreements were discussed with a very broad group of stakeholders, and that everyone had the opportunity to contribute in a meaningful way, we as Civil Society groups and as citizens, have only had access to any ideas, drafts and the full scope of the IMF agreement since this Tuesday morning, while the ‘Herstel- en Stabilisatieplan’, has only been made public last week – the same day that our elected representatives in the National Assembly, were given the documents. In addition, no Government Financial Reports were produced in the past 5 years (2010 – 2015), reports which would have enabled us to form our own opinion as to the size and the depth of the developing finance problem in Suriname.

As Civil Society, we have always stated our willingness to contribute in any way to the design, implementation and monitoring of any policy, regardless of who has political power. However, participation must be meaningful, through public and transparent processes and open to a broad cross-section of our community. Information sessions and consultations after the fact, after negotiations are finalized, and policies are presented, do not constitute real, democratic and meaningful participation.

As Civil Society we do want to contribute to discussions and policy, but information needed to make any meaningful contribution – for example when it comes to discussing energy tariffs – is not available or accessible. If we do not have access to the real costs the energy company has, we cannot contribute to discussions about tariff plans and cost prices. This is just one example.

We are aware of the fact that the IMF is not directly accountable to us, and that we, citizens should hold our own government to account, which is what we have been doing from the inception of this Citizen's Initiative. Examples of our work are readily and publicly accessible.

Finally, we would like to know if there is any measure or agreement that will ensure more transparency and participation, and will enable us to do our job in holding duty bearers accountable.

donderdag 2 juni 2016

Reality Check Tijdens Basistraining Financiële Administratie

Op donderdag 19 mei zijn de deelnemers van de Basistraining Financiële Administratie bijeengekomen voor de afsluitende sessie van de training. De training werd verzorgd door het team van Advice for Innovation & Business Creation (ABIC).

Aan de training die afhankelijk vier weken duurde is een vijfde trainingssessie toegevoegd. Gedurende deze 5 weken is door de trainers van ABIC ingegaan op het inzichtelijk maken van de kosten van de organisatie, het verwerken van de dagelijkse financiële transacties en het opstellen van de jaarrekening.

Een deel van de sessies is besteed aan het uitwerken van oefenopdrachten. Bij de uitwerking van de oefenopdrachten is de belangrijkheid van het inzichtelijk maken van de kosten van de organisatie opnieuw gebleken.

“Maar zie je, ik wist niet dat het(draaien van de organisatie)zoveel geld betekent. Maar dit is wel een reality check, goed dat ik het heb gedaan.”

Voor veel van de deelnemers was de training een eerste ervaring met het werken met een jaarrekening.

“Ik heb voor het eerst een jaarrekening gezien, het ziet er mooi uit (...)en het leert je hoe je je bedrijf (organisatie) moet draaien, het geeft je aan waar je strakker moet zijn, en waar je beter moet aanpakken.”

Tijdens de training is er ook ingegaan op de verschillende inkomstenposten voor sport- en cultuurorganisaties. Deelnemers hebben bij dit onderdeel de uitdagingen bij het innen van contributie en de oplossingen die daarvoor bedacht zijn met elkaar gedeeld.

“Onze vereniging is sociaal, het zal wel ergens in de boeken komen dat het (de contributie) niet ontvangen is, maar we gaan niet over tot royement. Als je iedereen begint te schorsen op basis van niet betalen, dan heb je geen leden meer. We hebben hetzelfde probleem ook bij onze basketbal vereniging, je kan niet zeggen ik schors, want je visie en missie loop je dan voorbij.”
Voor veel van de deelnemers is deze training ook een motivatie geweest om het persoonlijk uitgavenpatroon inzichtelijker te maken.

“Door die sessies ben ik gemotiveerd, en dacht ik van laat me een app zoeken om een beter overzicht te hebben van wat je hebt aan extra-geld. Het is leuk.”

“Ik heb gezien dat alles dat je eigenlijk doet, dat je het moet neerpennen ergens, en dat je een balans gaat maken om te kijken als je goed bezig, het maakt niet uit als je in een organisatie bent, maar ook met je salaris, en kijken als je goed bezig bent”.

Wij hopen dat de tools uit deze training de deelnemers ondersteuning bieden in het inzichtelijk maken van de financiën van hun organisaties, waardoor er gepaste oplossingen bedacht kunnen worden voor de vele financiële uitdagingen waar sport-, cultuur- en buurtorganisaties voor komen te staan.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).