donderdag 30 augustus 2012

"Als landsdienaar zijn wij de ambassadeurs van de Surinaamse Overheid”


Zo citeerde een deelnemer uit de draft Gedragscode voor Landsdienaren, die door deelnemers van de training ‘Corruption Awareness’ is gemaakt als deel van hun eindopdracht. Samen met de draft brochure “Wat een Landsdienaar Moet Weten”, werd deze Gedragscode gepresenteerd aan het breder publiek tijdens de afsluiting en certificaatuitreiking van de training. Deze training werd verzorgd door Projekta, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Politie.


Projekta overhandigde deze twee producten via de directeur van Justitie en Politie, mw. mr. Inez Huijzen - Sedney, aan de Minister van Binnenlandse Zaken, drs. Soewarto Moestadja. De Directeur gaf aan heel blij te zijn met de documenten, vanwege de ‘ownership’ die daaraan ten grondslag lag: 30 afdelingshoofden van 15 Ministeries werkten hieraan. Ook spoorde zij de deelnemers aan om de tools die zij tijdens de training van Projekta aangereikt hebben gekregen, ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.De gepresenteerde draft Gedragscode moet bijdragen om de integriteit binnen de Overheid te bevorderen, omdat het probeert vast te leggen welk gedrag wordt verwacht van een landsdienaar. Daarin zijn kernwaarden zoals dienstbaarheid, algemeen belang, inzet, teamgeest, respect en non-discriminatie aangegeven. Daarnaast zijn er gedragsregels opgesteld over de werkhouding, communicatie, verantwoordelijkheid, verantwoording, het aanvaarden van relatiegeschenken, het uitoefenen van nevenfuncties, en het omgaan met vertrouwelijke informatie.
Download de draft Gedragscode in PDF-format hier.

Het tweede product dat werd gepresenteerd, was de draft brochure “Wat een Landsdienaar Moet Weten”, waarin op een heldere manier antwoord wordt gegeven op de meeste gestelde vragen over personeelszaken. Een overheidsbreed tekort aan duidelijke en eenduidige uitleg en interpretatie van de Personeelswet (en aanverwante regels) was namelijk door de trainees onderkend als een obstakel voor corruptiepreventie.
Download en lees de brochure hier.

Met het aanbieden van deze producten aan de Minister van Binnenlandse Zaken wil Projekta ook de resultaten van de training verduurzamen en praktisch toepasbaar maken. De bedoeling is dat de draft producten worden opgepakt door de Overheid en er uiteindelijk officiƫle versies van zowel de Gedragscode als de brochure Personeelswet worden geproduceerd - de basis is immers al gelegd.

De Minister van Binnenlandse Zaken beklemtoonde in zijn afsluitingstoespraak de noodzaak en relevantie van dergelijke praktische tools voor het bevorderen van integriteit en verbeteren van het personeelsbeleid binnen de overheid. Hij onthulde ook dat de herziening van de Personeelswet in een ver gevorderd stadium is, en benadrukte de centrale rol van het Ministerie bij het formuleren van beleid ten aanzien van integriteitschendingen in de publieke sector. Hij gaf aan dat Projekta middels deze training en de documenten die hieruit zijn voortgekomen, aansluit op de beleidsmaatregelen van overheidswege. Er is dus ook een rol weggelegd voor NGO’s zoals Projekta in de preventie en bestrijding van corruptie. Hierbij sloot hij zich aan bij de eerdere woorden van de Directeur van Justitie en Politie, die stelde: “Corruptiebestrijding is een zaak van ons allemaal. Samen staan we sterk.”

 
Projekta verzorgde de Corruption Awareness Training for Heads of Department in the Public Sector” in opdracht van het Ministerie van Justitie en Politie. De training was onderdeel van het project ‘Support for Implementing the Policy Plan for Protection of Legal Rights and Safety – Legal Protection and Human Rights, and Anti-Corruption’, welke is getekend tussen de regering en de UNDP in Suriname. Binnen dit project verzorgde Projekta eerder al trainingen voor mediawerkers (2010) en voor directeuren en onderdirecteuren van de Overheid (in juni 2012).


De 30 deelnemers die een certificaat ontvingen, geven leiding aan diverse cruciale afdelingen binnen de overheid, waaronder Interne Controle, Personeelszaken, Begrotingszaken, en FinanciĆ«le Zaken. Tijdens de training, kregen zij kennis en vaardigheden mee voor het herkennen en analyseren van corruptierisico’s op hun specifieke vakgebieden, en voor het managen van deze risico’s.