maandag 11 maart 2019

Vijfde sessie schooltuingroepen: werken aan duurzaamheid


Zaterdag 2 maart 2019 was er een trainingssessie voor de schooltuingroepen die deelnemen aan het project “School gardens for Education, Environmentalawareness and Life Skills”. Het project loopt nu iets meer dan een jaar en in die tijd is veel gedaan aan ondersteuning van de groepen, zowel per groep op locatie als centraal met alle groepen tegelijk.

Om erachter te komen wat de stand van zaken is en de verschillende schooltuingroepen van elkaars ervaringen te laten leren, werd de vraag gesteld: Wat heb je tot nu toe bereikt? Eerst was het stil, daarna kwam mondjesmaat dat er geoogst was, verkocht en uitgedeeld. Kinderen hadden gewerkt in de tuin. Na aanmoediging door de trainer om ook te denken aan niet materiële resultaten kwamen de echt mooie resultaten naar boven. Een groep gaf aan dat een groep jongeren uit het dorp hen gevraagd had om hen te leren hoe ecologisch te planten. Zij hebben dit gedaan en de jongeren planten nu ook. En er is meer belangstelling in de omgeving! Bij een andere groep kwam een verhaal over een jongere die veel motorieke problemen had en waarvan men niet wist wat hij zou kunnen. Nu er een tuin is, wil hij graag in de tuin en zijn motoriek is sterk vooruitgegaan. Het was duidelijk dat er veel meer los was gekomen per locatie en er veel meer resultaten waren bereikt dan iedereen dacht. Een schooltuin is zoveel meer dan een plek waar groente wordt geplant en geoogst.

Hierna volgde een stuk zelfreflectie. Wat gaat goed, wat gaat minder, wat is nog nodig aan kennis, vaardigheden en andere zaken om na het einde van het project zelfstandig verder te kunnen? Ook hier is benadrukt om vooral ook naar niet materiële zaken te kijken (bv ook organisatorisch). De antwoorden zullen door Projekta worden gebruikt om de ondersteuning aan de schooltuingroepen in de laatste maanden vorm te geven.

Omdat er grote waarde gehecht wordt aan de duurzaamheid van projecten, werden er een aantal aandachtspunten besproken. Onder andere communicatie met de omgeving is van groot belang. Maak bekend wat je doet, waarom, wat je nodig hebt, etc.
Een belangrijke vorm van communicatie is Facebook. Een pagina voor de school werkt goed. Maak een pagina en nodig iedereen uit die je kent. Laat zien wat je doet, vertel. Zo bedel je niet wanneer je ondersteuning vraagt maar benadruk je welke positieve veranderingen je teweeg brengt voor leerlingen en in de gemeenschap.

Het betrekken van sleutelfiguren in de gemeenschap is een andere belangrijke tip. Het komt de duurzaamheid van de schooltuin ook ten goede als er gezorgd wordt voor verschillende inkomstenbronnen, zodat het wegvallen van één bron niet direct het wegvallen van alle inkomsten betekent. Tot slot is benoemd dat er een inventaris- en beheersplan moet zijn: wat heb je, wat moet er nog bij, hoe ga je dit onderhouden en vervangen?

Aan het einde van de trainingsdag werd de vraag behandeld: hoe zorg je voor de gelden die nodig zijn om de tuin te onderhouden? Fundraising! Er zijn vele methoden. Elke groep moet goed kijken welke voor hen werkt. De opdracht is om manieren te bedenken om de begroting van hun eigen tuin te dekken. Erg belangrijk en dat is dan ook hun huiswerk.

Onderdeel van effectieve fondsenwerving kan een zogenoemde elevator pitch zijn: Een korte presentatie – 90 seconden – om een potentiële donor te interesseren om in de tuin te investeren. Belangrijk in de pitch is positieve informatie te geven, niet bedelen. Vertel hoe interessant, belangrijk en goed de tuin is en dat jullie hard werken om deze goed te laten draaien, maar … wat is nog nodig dat deze persoon kan verschaffen?
De deelnemers zijn enthousiast en serieus aan het oefenen geslagen. Alle groepen hebben interessante ingrediënten voor de pitch, maar deze positieve elementen mogen nog iets meer benadrukt worden.

Het was een goede training met goede participatie van de deelnemers! We willen hen allen bedanken voor hun tijd en inzet.

vrijdag 8 maart 2019

Training Bewustwording Seksueel en Huiselijk geweld voor community organisaties


Projekta gaat binnenkort van start met een trainingstraject voor community werkers om seksueel en huiselijk geweld bespreekbaar te maken binnen hun organisatie en hun buurt. 

Wat houdt het traject in?
Kennis en tools over hoe seksueel en huiselijk geweld bespreekbaar te maken binnen je wijk, buurt of dorp. Naast de basiskennis over de verschillende begrippen, bestaat de training o.a. ook uit creatieve bewustwordingsactiviteiten, en gesprekstechnieken. Personen die het heel trainingstraject met succes doorlopen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor het organiseren van bewustwordingsactiviteiten.

Welke onderwerpen komen aan de orde?

Het trainingstraject is onderverdeeld in 3 blokken 
Blok1: Basiskennis seksueel en huiselijk geweld en geweld tegen kinderen (4 dagen)
Blok 2: Basis gesprekstechnieken (2 dagen)
Blok 3: Life Skills en bewustwordingsactiviteiten (2 dagen)
(het aantal dagen kan nog veranderen)

Wie kunnen meedoen?
Personen verbonden aan organisaties die actief zijn in een bepaalde buurt, wijk, dorp of gemeenschap, en die regelmatig activiteiten doen voor en met een doelgroep.
(buurtorganisaties, jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties, buurtsportorganisaties)

Wanneer is het?
Blok 1 :  Zondag  31 maart; 7 april; 14 april en 28 april, van 9.00u tot 15.30u
De trainingsdagen van de overige blokken worden in samenspraak met de deelnemers bepaald.
Wil je meedoen aan dit traject, maar kun je niet op Zondagen? Informeer dan naar de opties voor doordeweekse trainingsdagen.

Wat kost het?
Deelname aan de trainingen is kosteloos.

Interesse voor deelname?
Mail ons via projekta@sr.net of klik hier voor het registratieformulier.
De aanmelding sluit op vrijdag 22 maart.

Het programma “Hear Us Now” wordt gefinancierd door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.