woensdag 19 september 2018

Programma Communities en Sport en de strijd tegen seksueel en huiselijk geweldProjekta start binnenkort met een programma om community organisaties de nodige tools en skills aan te reiken om in hun eigen community te werken aan het tegengaan van geweld, en om hun stem te laten horen binnen het nationaal beleid t.a.v. het tegen gaan van seksueel en huiselijk geweld. Organisaties zullen ook tools aangereikt worden voor het toegankelijker maken van de organisaties voor vrouwen en meisjes. 

Wat willen we bereiken? 
 • Community organisaties ontwikkelen tot de plek waar personen terecht kunnen voor bewustwording en begeleiding rond thema’s als huiselijk en seksueel geweld.
 • Sportorganisaties (vooral uit communities) gebruiken hun (sport)activiteiten om huiselijk en seksueel geweld bespreekbaar te maken, en hun pupillen weerbaarder te maken.
 • Mensen uit de communities laten hun stem horen- er wordt rekening gehouden met de specifieke problemen van gemeenschappen met seksueel en huiselijk geweld. 
 • Meer mannen en (vooral) meer vrouwen hebben toegang tot sport en beweging.
 • Meer meisjes/vrouwen zijn coaches.
 • Duurzaamheid: fundraisingsplannen 
Wat gaan we doen? 
 • Trainingen in (voor communities) ‘nieuwe sporten’, zoals 3x3 basketbal, straatvoetbal, zumba etc.
 • Begeleiding bij de activiteiten in de communities.
 • Een voorlichtingspakket voor bewustwording over seksueel en huiselijk geweld via je  eigen activiteiten, en training in het gebruik van dat pakket.
 • Advocates training in hoe je je stem kan laten horen over geweld in je community. 
 • Begeleiding van organisaties om netwerken op te zetten.
 • Subsidies voor eigen bewustwordingsactiviteiten.
 • Training in fundraising om je activiteiten te kunnen blijven doen.

Wie kunnen zich aanmelden voor deelname?
 • Personen verbonden aan organisaties die actief zijn in een bepaalde buurt, wijk, omgeving, gemeenschap of dorp (buurtorganisaties, jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties).
 • Personen verbonden aan sportorganisaties die bewustwording over seksueel en huiselijk geweld willen leren verwerken in hun activiteiten.
Wanneer start het programma? 
De eerste trainingen starten in oktober 2018. 

Wat kost het?
Deelname aan trainingen en programma activiteiten is kosteloos. 

Interesse voor deelname? 
Vraag het aanmeldingsformulier op via projekta@sr.net of app naar 8677022

Aanmelding open t/m maandag 1 oktober 2018, hierna start de selectieronde. 

maandag 3 september 2018

Projekta lanceert een nieuw programma om seksueel en huiselijk geweld in lokale gemeenschappen bespreekbaar te maken

Stichting Projekta lanceert een nieuw programma om seksueel en huiselijk geweld in lokale gemeenschappen bespreekbaar te maken alsook aan te pakken.

Het programma is onder de voorlopige naam ‘Communities & Sport Tegen Huiselijk en Seksueel Geweld’ geïntroduceerd aan verschillende buurt-, sport- en bewegingsorganisaties. “Ik ben blij om zoveel organisaties te zien uit zoveel communities”, zei directeur Sharda Ganga bij de start van de avond. Het programma is speciaal bedoeld voor gemeenschapsorganisaties die actief zijn binnen een bepaalde buurt, omgeving of gemeenschap. Dit kunnen sport- en buurtorganisaties zijn, maar bijvoorbeeld ook  vrouwen- en jongerenorganisaties die actief zijn in een bepaalde buurt, wijk of omgeving.

De organisaties kunnen maximaal vier personen afvaardigen om getraind te worden in nieuwe bewegingsactiviteiten. Eén van de  doelen van deze nieuwe activiteiten, alsook de training, is om meer coaches, ook vrouwelijke,  te krijgen en om de participatie van meisjes en vrouwen te vergroten. De gebruikelijke takken van sport die buurtorganisaties verzorgen, zoals voetbal en slagbal blijken weinig vrouwen en meisjes aan te trekken. De deelnemers mogen daarom zelf voorstellen doen voor nieuwe bewegingsactiviteiten: activiteiten die vooral voor vrouwen en meisjes aantrekkelijk zijn (zoals dans), maar ook activiteiten die laagdrempelig zijn voor iedereen, zoals 3x3 basketbal en straatvoetbal. Tijdens de introductie hebben de organisaties al voorstellen gedaan, waaronder yoga en zumbalessen.

‘Communities & Sport Tegen Huiselijk en Seksueel Geweld’vloeit voort uit het ABCS-programma (Actieve Burgers door Cultuur en Sport) dat eerder door de stichting is uitgevoerd. Daarin zijn organisaties versterkt door middel van sport en cultuur, maar is ook participatie van jongeren aan sportactiviteiten vergroot. Als onderdeel van het programma heeft Projekta onderzoek gedaan naar de grootste behoeftes van de organisaties. Daaruit is gebleken dat de grootste vraag was naar tools om huiselijk en seksueel geweld bespreekbaar te maken onder andere middels sport- en bewegingsactiviteiten. Onderzoek van Projekta heeft ook uitgewezen dat jongeren die bij deze extra-curriculaire programma’s betrokken zijn, toch niet weten met wie ze kunnen praten over seksualiteit en huiselijk geweld.

“Wij zullen een pakket ontwikkelen zodat de lokale organisaties zelf activiteiten kunnen ontplooien om te praten over bepaalde onderwerpen”, zegt Sharda Ganga, directeur van de stichting. Het gaat om een voorlichtingspakket waarin getrainde coaches sport en andere bewegingsactiviteiten kunnen gebruiken om seksueel en huiselijk geweld te bespreken, en andere gemeenschapsorganisaties zelf andere bewustwordingsactiviteiten kunnen organiseren in hun buurten. Het blijft niet bij het bespreken van de onderwerpen. De begeleiders moeten ook raad kunnen geven of doorverwijzen wanneer huiselijk of seksueel geweld heeft plaatsgevonden.

Bij de introductie avond is onder andere gesproken over wat huiselijk geweld precies is, wat het project inhoudt en wat van de deelnemers wordt verwacht. Er is overeengekomen om in oktober te beginnen met de trainingen omdat de programma’s van de organisaties voor de vakantie al vol zijn. De deelnemers worden ook getraind om goede fundraisingsplannen te maken om de duurzaamheid van de activiteiten te verzekeren.

Daarnaast is er een traject voor vertegenwoordigers van de community organisaties om op nationaal niveau hun zorgen en kennis te delen, zodat de specifieke behoeften van hun gemeenschappen ook wordt meegenomen als er beleid wordt gemaakt en uitgevoerd.
De vooraanmelding heeft reeds plaatsgevonden op donderdag 16 augustus. De organisaties worden aan de hand van strenge criteria toegevoegd aan of uitgesloten van deelname aan het programma omdat de stichting zo efficient mogelijk te werk wilt gaan.

Het programma wordt gefinancierd door de  EU, de Nederlandse Ambassade en de International Sports Alliance.