zaterdag 23 mei 2015

Analyse van Financieel-Economisch & Monetair Beleid in Verkiezingsprogramma's - Beloftes Voor Onze Toekomst:

Gisteren lanceerde PROJEKTA mede namens de rest van het Burgerinitiatief voor Goed Bestuur en Participatie, het document 'Beloftes voor Onze Toekomst', waarin 8 verkiezingsprogramma's werden afgezet tegen de prioriteiten die het Burgerinitiatief voor een tiental thema's had gesteld.
Vanwege onvoorziene omstandigheden, was de analyse van de elfde - en misschien wel de zwaarste - thema niet meegenomen, namelijk het Financieel-Economisch en Monetair beleid.

De analyse wordt vandaag gepubliceerd. Klik hier om alleen deze thematische analyse te lezen, of klik hier voor het aangepast totaaldocument, met alle analyses.

Blijf de facebook page van het Burgerinitatief Suriname volgen voor updates, nieuws en informatie.


vrijdag 22 mei 2015

De Beloftes Voor Onze Toekomst: verkiezingsprogramma's nader bekeken

Op maandag gaan wij naar de stembus. Wij bepalen dan samen wie we het voorrecht geven om namens ons te regeren en wie ons mag vertegenwoordigen. We bepalen de toekomst van ons land, van onszelf en van de generaties na ons. Dat besluit mag niet lichtvaardig genomen worden. Niet op basis van uitbundige massameetings, vage beloftes, leuke liedjes of mooie slogans. Naar de stembus horen burgers te gaan, gewapend met feiten. Goed geïnformeerd over wat de partijen precies voor ogen hebben voor onze toekomst. Alleen dan kunnen we bewust stemmen.

Vorige week presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur haar prioriteiten voor de komende regeerperiode in het document “Voor OnzeToekomst”. Vandaag kijken we hoe onze prioriteiten terug te vinden zijn in de verschillende partijprogramma’s. De overkoepelende thema’s van het Burgerinitiatief zijn: Democractie, mensenrechten en de rechtsstaat; Financieel-economisch en monetair beleid; Decent work; Milieu; Ruimtelijke ordening; Inheemse en tribale volken; Onderwijs; Jongeren en sport; Gezondheidszorg; Gender; Kinderrechten. 


Grondige analyses maken van verkiezingsprogramma’s in Suriname is nog steeds problematisch. Er wordt namelijk vrijwel geen aandacht besteed aan de financiële kant van beloftes, en dus is er niets te zeggen over haalbaarheid. Bovendien komen partijen nog altijd veel te laat uit met hun programma’s. De meeste programma’s zijn pas de laatste 10 dagen binnengekomen. Wat na afgelopen vrijdag publiek zijn gemaakt, konden niet meegenomen worden. Programma’s van individuele partijen die in combinatieverband aan de verkiezingen deelnemen zijn ook niet bekeken, slechts het combinatieprogramma. De analyses zijn verricht door de betreffende thema-werkgroepen.

Download het document met de analyses hier

Wilt u daarnaast de programma's zelf door nemen, zijn die hier te downloaden. 

dinsdag 19 mei 2015

Verkiezingsprogramma’s bij elkaar

Aanstaande vrijdag presenteert het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur haar analyses van de verkiezingsprogramma’s. Deze analyses zijn gemaakt aan de hand van de opgestelde prioriteiten voor het komende regeringsbeleid, zoals gepresenteert in “Voor Onze Toekomst”.

Op deze pagina vindt u de links (klik op de tekst onder het plaatje) naar alle ons ter beschikking staande verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en combinaties zoals zij aanstaande maandag aan de verkiezingen zullen deelnemen.


V7


                  
               PALU


NDP
ABOP
APS
DOE 
 Partijprogramma AC
AC

MEGAFRONT


woensdag 13 mei 2015

Presentatie Burgerinitiatief “Voor Onze Toekomst” – een fotoverslag

In een afgeladen zaal van Courtyard Marriott presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, maandag het document “Voor Onze Toekomst”.

Na maanden van voorbereiding, die bestond uit workshops, werkgroepbesprekingen en met name veel schrijfwerk, was het maandag dan zover: “Voor Onze Toekomst” werd openbaar gemaakt. Leden van alle politieke partijen waren hiervoor uitgenodigd, alsmede nationale en internationale maatschappelijke organisaties. De opkomst was overweldigend, iets wat voor de deelnemers van het Burgerinitiatief als de kroon op het (voorlopig) verzette werk voelde.

Wilt u meer informatie over het Burgerinitiatief, ga dan naar onze Facebook-pagina.

Zowel het volledig document als de hoofdpunten van “Voor Onze Toekomst” vindt u hier

Het “Burgerinitiatief” komt voort uit het programma “Towards a Suriname Civil Society Accountability Mechanism”, uitgevoerd door PROJEKTA  met financiering van de European Instrument for Democracy & Human Rights.

Deelnemende organisaties en personen zijn:
-        PROJEKTA
-        VES (Vereniging van Economisten in Suriname)
-        VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven)
-        VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname)
-        Tropenbos International Suriname
-        GHFS (Green Heritage Fund Suriname)
-        Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname
-        Stichting Onderwijs EBGS
-        Stichting Ultimate Purpose
-        Lisa Best
-        Women’s Rights Centre
-        Vrouwen Parlement Forum
-        LGBT Platform Suriname
-        Stas Caribe
-        Global Shapers Paramaribo
-        Universiteitsinstituut Kinderrechten (UK)
-        Foundation for Human Development
-        Sofie Ruysschaert (WWF Guianas)
-        Monique Essed-Fernandes
-        Antoon Grunberg
-        Fenna Walhain
-        Hans Lim A Po
-        Nancy del Prado


Hieronder een fotoverslag van maandagmiddag. 

Burgeractivisten (Robby Morroy), NGO's, andere civil society organisaties, politieke partijen waren aanwezig

De laatste voorbereidingen (Annette Tjon Sie Fat, Rayah Bhattacharji en Sharda Ganga van Projekta)

Een bomvolle zaal bij de lancering van het Burgeriniatief

Henna Guicherit (WRC), Max Ooft (VIDS), Lilian Ferrier (FHD), Steven MacAndrew (VSB), Sofie Ruysschaert (WWF) en Antoon Grunberg - allen werkgroepleden van het Burgerinitiatief

Jamille Haarloo (Global Shapers), Satcha Jabbar (VES), Hans Lim A Po, Rudi van Kanten (Tropenbos Suriname) in het panel

Panel en de thema's

Riad Nurmohamed, kandidaat voor V7

Satcha Jabbar (VES), werkgroeplid van het Burgerinitiatief

Sharda Ganga (Projekta) geeft antwoord op vragen

Vincent Kenswil (en Ranny de Vries) van de IT Associatie sluiten zich meteen aan bij het Burgerinitiatief
Basissessie Blessure EHBO

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen. Activiteitenleiders zijn vaak de eerste personen die hulp moeten bieden bij blessures. Wij bieden aan coaches en trainers van culturele– en sportactiviteiten een Basis Blessure EHBO sessie aan, voor praktische tips over hoe om te gaan met blessures van pupillenBij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid voor deelname aan het Basis Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) Trainingsweekend.

Wie mogen meedoen?
Coaches en trainers verbonden aan buurt-, sport en/of
culturele organisaties.

Wanneer is het?
Zaterdag 23 mei van 10.00u– 14.00u.

Wat kost het?
Deelname kost SRD 35- per persoon
(inclusief hand-outs, snack en drank).

Interesse voor deelname?
Klik hier voor het registratieformulier, of mail naar projekta@sr.net. 
De aanmelding sluit op dinsdag 19 mei 2015.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen accommoderen, zal er een selectie plaatsvinden.Burgerinitiatief toegejuicht door de SPA

Onderstaand bericht over het Burgerinitiatief is vandaag verschenen op Starnieuws.

SPA-verklaring over bijdrage civil society

De Surinaamse partij van de Arbeid (SPA) verwelkomt de actieve participatie en bijdrage van de civil society en de private sector in het gezamenlijke optreden en werken met de komende regering aan duurzame maatschappelijke groei en ontwikkeling.

In het verkiezingsprogramma van V7 is partnerschap met burgers en burgerparticipatie als een belangrijke pijler voor maatschappelijke vernieuwing, groei en ontwikkeling opgenomen. De SPA die deel uitmaakt van de V7 combinatie, onderstreept het grote belang dat burgers meer beslissingsmacht moeten verwerven, bij beleid betrokken moeten zijn en daarvoor ook verantwoordelijkheid moeten dragen. 

De SPA juicht daarom het initiatief van de Stichting Projekta, maatschappelijke organisaties en individuen voor meer inspraak en zeggenschap in de besluiten die hun leven bepalen.


Evenzo, worden de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling voor de basis van ontwikkeling en het scheppen van een nieuwe maatschappelijke orde onderschreven. Alleen met kritische burgers die hun invloed doen gelden op besluitvorming en die de principes van mensenrechten, democratie, rechtstaat en behoorlijk en eerlijk bestuur uitdragen kan de vernieuwing en verbetering van onze samenleving plaatsvinden. De ondersteuning en bijdrage vanuit de civil society is dan ook van eminent belang. Het document ‘ Voor onze toekomst’ dat is uitgegeven door de Stichting Projekta ziet de SPA dan ook als een goede ondersteuning en aanvulling naar het beleid van de nieuwe regering. 

Op weg naar de verkiezing hebben leiders van de V7 combinatie verschillende hearings gehad met maatschappelijke organisaties over de nieuwe koers en vormgeving van beleid in de komende jaren. Immers, V7 wil een betere samenleving en een goede toekomst voor alle burgers. De SPA zal zich binnen de V7 Combinatie sterk maken om daadwerkelijk de thema’s die door de civil society, de private sector en de vakbeweging zijn aangekaart, hoog op de politieke agenda te plaatsen en binnen de overheidsplanning tot prioriteit te maken. De SPA heeft er alle vertrouwen in dat de komende 5 jaren burgers, via de verschillende maatschappelijke organisaties die hen vertegenwoordigen, meer betrokken zullen zijn in besluitvormingsprocessen.

De SPA ziet de vakbeweging als een belangrijke speler binnen de civil society, omdat zij de mening deelt dat de vakbeweging naast haar primaire en secundaire taken die o.m. gericht zijn op loonsverbetering, arbeidsbescherming, het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, de naleving van arbeidsnormen- en rechten, mede vanwege deze bijzondere positie, in grote mate ook bijdraagt aan maatschappelijke vernieuwingen en ondersteunend en aanvullend moet zijn naar de civil society. De SPA zal zich beijveren dat met een V7 regering een maatschappij bereikt wordt, waarin de overheid die condities en faciliteiten schept voor alle burgers om naar tevredenheid te kunnen functioneren. Samen met de civil society, de private sector en de vakbeweging, zal samen met de V7 regering middels een goede overheidsplanning en beleid, invulling worden gegeven aan de realisatie van ontwikkelingsdoelen die ons volk en de natie op een hoger niveau van bestaansontwikkeling zullen verheffen. Burgerschap participatie en goed Bestuur zijn in deze onontbeerlijk. De SPA juicht daarom het Burger initiatief voor participatie en goed Bestuur toe. 

De voorzitter
Drs. G. Castelen


Bron: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29133

dinsdag 12 mei 2015

VOOR ONZE TOEKOMST. Burgerinitiatief

Wij zijn burgers van Suriname en dit is onze stem.


Wij zijn een groep van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die willen dat personen en instanties die namens ons het land regeren en ons vertegenwoordigen, meer verantwoording afleggen (rekenschap). 
Wij willen dat het altijd duidelijk is welke besluiten worden genomen en op basis waarvan (transparantie). Wij willen dat burgers meer invloed hebben op de besluiten die hun leven bepalen (participatie en zeggenschap). En vooral willen wij dat de principes van een mensenrechtenbenadering de basis vormen voor onze ontwikkeling.


Dat klinkt moeilijk.

Maar eigenlijk is het heel gemakkelijk. Wij willen een betere samenleving, waarin de mens en menselijke waardigheid centraal staan. Waarin er rechtvaardigheid is en waar een ieder zich gelijkelijk beschermd voelt door de wet. Een land waar de waarborging en beleving van de rechten van alle mensen het uitgangspunt is van wat wij allemaal doen: regering, overheid, bedrijfsleven, en wij zelf alscivil society. Dat wil zeggen: een land waar alle mensen gelijk zijn, of ze nu rijk of arm zijn, in het binnenland wonen of in de stad, jong of oud zijn, ongeacht religie, seksuele oriëntatie, of welke andere status dan ook, zoals in Artikel 8 van onze Grondwet wordt bedoeld.

In zo een land is er aandacht voor iedereen, maar vooral voor de mensen die extra aandacht nodig hebben, omdat zij minder kansen hebben(inclusiviteit).
In zo een land is er geen plaats voor vriendjespolitiek, partijbelang en corruptie.
In zo een land neemt de Staat haar burgers serieus, en is zij inderdaad dienstbaar aan alle mensen.
En als dat niet gebeurt, dan hebben wij, burgers het recht om dit alles op te eisen.

Het Burgerinitiatief is nagegaan: wat zijn voor ons de dingen die er echt toe doen op ons werkgebied? Wat zou hoog op de agenda moeten staan van elke partij en dus van elke komende regering?
Want voor ons zijn de verkiezingen slechts een momentopname. Het echte werk is het regeren.

Wij zijn burgers van Suriname; en dit is wat wij willen.

Klik hier voor de brochure met hoofdpunten. 
Klik hier voor het volledige document "Voor Onze Toekomst"