zaterdag 9 maart 2013

VN Secretaris Generaal: "Van verontwaardiging naar actie"

Gisteren, 8 maart 2013, was het de Internationale Dag van de Vrouw. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, publiceerde in verband daarmee de volgende verklaring:

"Wanneer wij de Internationale Dag van de Vrouw herdenken, moeten wij terugkijken op een jaar van schokkende gewelddadige misdaden begaan tegenover vrouwen en meisjes en moeten wij ons afvragen hoe wij een beter toekomst tegemoet kunnen zien.

Een jonge vrouw is aan de gevolgen van een groepsverkrachting overleden. Een ander pleegde zelfmoord uit schaamte, een schaamte die de daders eigenlijk hadden moeten voelen. Jonge tieners zijn van dicht bij beschoten omdat zij durfden om onderwijs te willen volgen.

Deze gruweldaden, die terecht een wereldwijde verontwaardiging ontketenden, waren deel van een veel groter probleem die aanwezig is in elke samenleving en in elke levenssfeer.

Kijk naar de vrouwen om je heen. Denk aan de vrouwen die je koestert in je familie en je gemeenschap. En begrijp dat er statistisch gezien een grote kans is dat velen van hen geweld hebben ondervonden tijdens hun levensloop. En dat nog meer vrouwen een troostende hand hebben geboden aan zusters en vriendinnen, die hun verdriet en boosheid deelden na een aanval.

Dit jaar, op de Internationale Dag van de Vrouw, zetten wij onze verontwaardiging om in actie. Wij verklaren dat wij misdaden tegen vrouwen zullen procederen - en dat wij nimmer zullen toestaan dat vrouwen worden gestraft voor de mishandeling waaraan zij hebben geleden. Wij hernieuwen onze gelofte om deze wereldwijde gezondheidsbedreiging te bevechten, waar het zich ook moge verschuilen - in huizen en in bedrijven, in oorlogszones en in vredige landen, en in het denken van mensen die toestaan dat geweld kan blijven doorgaan.

Wij maken ook een speciale belofte aan vrouwen in conflictsituaties, waar seksueel geweld al te vaak een oorlogsinstrument wordt, gericht op het vernederen van de vijand door hun waardigheid te vernietigen.

Aan die vrouwen zeggen wij: de Verenigde Naties staan met jullie. Als Secretaris-Generaal, dring ik erop aan dat het welzijn van alle slachtoffers van seksueel geweld in conflicten op de voorgrond van onze activiteiten moet staan. En ik draag mijn senior adviseurs op om onze response op seksueel geweld tot een prioriteit te maken in al onze vredesactiviteiten.

Het VN-systeem voert onze "UNite to End Violence against Women" campagne uit, die is gebaseerd op de simpele maar krachtige vooronderstelling dat alle vrouwen en meisjes een fundamentele mensenrecht hebben om hun leven vrij van geweld te leiden.

Deze week in New York, bij de 'Commission on the Status of Women', houdt de wereld de grootse VN-vergadering ooit over het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Wij zullen het uiterste uit deze bijeenkomst halen - en wij zullen druk blijven uitoefenen voor vooruitgang lang nadat het is afgelopen.

Ik verwelkom de vele overheden, groepen en individuen die hebben bijgedragen aan deze campagne. Ik moedig een ieder aan om zich bij onze inspanningen te voegen. Als je fondsen geeft aan een doel of als je je stem geeft aan een publiek protest, jij kan deel zijn van ons wereldwijde opmars om dit onrecht te eindigen en om vrouwen en meisjes de veiligheid, zekerheid en vrijheid te geven die zij verdienen."

vrijdag 8 maart 2013

8 maart agenda


Het is weer 8 maart.
En dat zullen we weten, gelukkig maar!
Niet eerder in de recente geschiedenis is er zoveel activiteit te bespeuren in Suriname rond  de Internationale Dag van de Vrouw: dat stemt goed.
Bij de 100ste herdenking van 8 maart besloot Projekta de “Maart van de Vrouw” te organiseren. Omdat we vonden dat er veels te weinig aandacht was voor de maatschappelijke positie van vrouwen; voor vrouwenrechten, voor gendergelijkheid. We organiseerden openbare discussies, trainingen, initieerden de Genderdialoog om te komen tot een participatorisch Genderbeleid, zonden mediaproducten uit, en produceerden een nieuwsbrief.
Dit jaar is er geen gebrek aan aandacht voor 8 maart, en voor het VN thema van het jaar, “Geweld tegen Vrouwen”. Daar hebben wij niets aan toe te voegen op dit moment, dus besloten we het een jaartje rustiger aan te doen.

Dit is al de 4e keer binnen 15 jaar dat het VN Thema van 8 maart te maken heeft met geweld tegen vrouwen. We hadden al eerder in 1999, 2007 en 2009 min of meer hetzelfde thema. We hopen dan ook dat alle mensen, organisaties, politici, beleidsmakers die deze dagen zich hebben uitgesproken tegen geweld tegen vrouwen die overtuiging ook in handelen zullen (blijven) omzetten na 8 maart.

Wij hopen ook dat dit jaar het jaar is dat het tij is gekeerd: dat vanaf nu elke 8 maart een stortvloed van activiteit zal laten zien; een culminatie van alle aandacht voor de maatschappelijke positie van de vrouw, voor vrouwenrechten, het gehele jaar door.
Hier een overzicht van alle 8 maart activiteiten, voor zover we die konden achterhalen.

Een bezinningsvolle 8 maart.

Het PROJEKTA team