woensdag 28 oktober 2015

Democratiemaand 2015 is hier!

Het is weer zover! Dit jaar organiseert Projekta voor de 8ste keer de Democratiemaand, de maand waarin wij (en hopelijk ook velen van u) extra aandacht besteden aan diverse aspecten van democratie en goed bestuur.

Bij deze editie van de Democratiemaand richten wij ons op vraagstukken en activiteiten die belangrijk zijn voor het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur.

Hieronder wat hoofdpunten uit onze maandkalender. Download de volledige kalender hier (deze versie is gewijzigd op 4 november), maar blijf onze blog en facebook page volgen voor wijzigingen en updates.

Lezing (met discussie) en interview
“De Nationale Assemblee”
Woensdag 4 november
Met: Jennifer Simons (voorzitter van de Nationale Assemblee), en Valeenee Wasimin (wetenschappelijk adviseur bij DNA)
Presentatie met Paneldiscussie
“SDG’s: ook voor Suriname?”
Dinsdag 10 november
Met: Lillian Menke-Tangali (Onderdirecteur Economische Planning en Onderzoek van het Planbureau) en Anjali de Abreu – Kisoensingh (Afd. Wetenschappelijk Onderzoek & Planning van het ABS)
Debat
“Jongeren en ICT’s in participatieve, democratische processen”
Vrijdag 13 november
Met: Global Shapers Paramaribo
Lezing met discussie
“Meer openheid over onze inkomsten: Transparency in de Extractive Industries”
Donderdag 19 november
Met: Victor Hart (Trinidad & Tobago Extractive Industries Transparency Initiative) en Roger Hosein (University of the West Indies)
Presentatie en discussie
“Naar effectieve participatie in besluitvorming”
Maandag 23 november
Met: Projekta en het Burgerinitiatief. Ook: launch van de 6e State of Democracy Nieuwsbrief

dinsdag 27 oktober 2015

Ministeries getraind in monitoring Moengo Actieplan

Na de jongeren van Moengo en het Moengo Netwerk van dienstverleners, waren gister de ministeries aan de beurt om uitgebreid te kijken naar de monitoring van het ‘Moengo Actieplan voor Jongeren’. Met grote interesse namen zij het monitoringssysteem en de daarbij horende monitoringstools door. Deze tools heeft Projekta ontworpen om bijvoorbeeld het opstellen van (tussentijdse) rapportages makkelijker te maken. Hiermee zal het jeugdbeleid niet alleen makkelijker te monitoren zijn, het zal ook gestructureerder uitgevoerd kunnen worden. De deelnemers gaven aan erg blij te zijn met de vragenlijsten die ze kunnen gebruiken om activiteiten en projecten te evalueren.

De deelnemers zijn ambtenaren van de ministeries van Sport- en Jeugdzaken, Binnenlandse Zaken, Welzijn (voorheen SoZaVo), Arbeid (voorheen ATM), Volksgezondheid, Justitie en Politie Regionale Ontwikkeling, en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Deze ambtenaren zijn aangewezen als zogenaamde focal points binnen het programma dat Projekta in samenwerking met de Presidentiele Werkgroep Kinder- en Jeugdbeleid en UNICEF uitvoert, waarbij er gestreeft wordt een integraal (ministerie oversteigend) jeugdbeleid op te zetten.

vrijdag 23 oktober 2015

Monitoring Moengo Actieplan voor Jongeren

Deze week was Projekta in Moengo om samen met de jongeren en met het Moengo Netwerk van dienstverleners te werken aan de monitoring en evaluatie van het 'Moengo Actieplan voor Jongeren'. 

Naast het geven van een training aan het Moengo Netwerk, heeft Projekta een voorstel gedaan voor een monitoringssysteem speciaal opgezet voor het Actieplan. Dit monitoringssysteem zal niet alleen gebruikt worden om te na te gaan welke activiteiten van het huidige Actieplan er zijn uitgevoerd en hoe deze zijn uitgevoerd. Het zal er ook voor zorgen dat er jaar in jaar uit een nieuw Actieplan opgesteld wordt, dat steeds scherper geformuleerd en beter toegespitst is op de wensen van de jongeren.

Na de sessie met de dienstverleners, volgde een sessie met jongeren van Moengo. Meer dan dertig jongeren waren afgekomen op deze training, welke als doel had het idee van monitoring en evaluatie uit te leggen, alsmede de monitoring van het Actieplan verder vorm te geven. De komende weken zullen zij elkaar en andere jongeren in Moengo interviewen om erachter te komen wat zij vonden van de activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd zijn. Niet altijd zijn activiteiten die volwassenen bedenken, hoe goed bedoeld ook, leuk voor jongeren om aan deel te nemen. Soms is het ook om andere redenen lastig om te participeren, bijvoorbeeld door het gebrek aan vervoer. Om achter deze informatie te komen, zullen de jongeren van de jongerenwerkgroep de komende weken hun opgedane interviewvaardigheden in de praktijk brengen. 

vrijdag 16 oktober 2015

Training Basisprincipes Lobby & Advocacy

Sport en Cultuur kunnen ingezet worden voor maatschappelijke ontwikkeling. Sport- en Cultuurorganisaties hebben vanuit de directe betrokkenheid met de gemeenschap een goed beeld van de behoeften van deze gemeenschappen. Hoe kun je als organisatie daar aandacht voor vragen van beleidsmakers, andere stakeholders en het groter publiek? Hoe kan je als Sport– en Cultuurorganisatie bijdragen aan het ontwikkelen van beleid, regels en wetgeving aangepast aan de behoeften van de gemeenschap? Wij bieden leden van Buurt-, Sport- en Cultuurorganisaties een training in de basisstappen voor Lobby & Advocacy aan.


Wie kunnen meedoen?
Personen die minstens 3 jaar actief zijn binnen buurt-, sport-,  of cultuurorganisaties. 

Waar en Wanneer is het?
Zaterdag 31 oktober en Zondag 1 november van 9.30u – 15.00u.
Plaats: Lalla Rookh Gebouw 

Wat kost het?
SRD 50,- per persoon (inclusief hand-outs en consumptie).

Interesse voor deelname?
Klik hier voor het registratieformulier. 
De aanmelding sluit op maandag 26 oktober.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 15 personen.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Als er meer aanmeldingen zijn , vindt er een selectie plaats.

Bent u niet zeker of uw organisatie kan meedoen: mail ons even.

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan  het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen. Dat wil het programma “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” bereiken.


zaterdag 10 oktober 2015

Jongeren uit Sophia's Lust filmen er op los

We bekijken samen de met mobiele telefoons gemaakte 
filmpjes van de jongeren
"Goedemiddag kijkeraars. Vandaag gaan wij kijken naar hoe men vuil opspaart, en dat is niet goed", zegt een jongen wijzend op de overvolle en vuile goten langs de straten van Sophia's Lust.

A
ls ware documentaire-makers leiden de jongeren van Sophia's Lust ons rond door hun buurt. Een groep van ongeveer tien jongeren is in de grote vakantie druk aan de slag gegaan met het filmen van hun directe leefomgeving. Niet alleen hun dagelijks leven, zoals het doen van de afwas, of het vlechten van haren, is vastgelegd. Met name de gebreken en situaties die zij als problematisch ervaren hebben zij met hun mobiele telefoon gefilmd.

De filmfragmenten van de jongeren van Sophia's Lust zullen samen met de filmfragmenten van jongeren van Moengo deel uit maken van de docu-film 'Door de ogen van de jongeren'.

Naast het maken van een informatieve docu-film, waarin de toeschouwer een inkijkje krijgt in het leven van deze jongeren, is het filmen voornamelijk een instrument voor de jongeren om de dienstverleners die (zeggen te) werken voor jongeren "in de gaten te houden".

PROJEKTA werkt namelijk sinds eind 2013 nauw samen met UNICEF om een deel van het ‘Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten’ op een duurzame manier uit te voeren. Dit beleidsplan is ontwikkeld onder leiding van de ‘Presidentiële werkgroep integraal kinder- en jeugdbeleid'. Binnen dit raamwerk worden de werkzaamheden van de diverse ministeries gebundeld en wordt het prioritiseren van de activiteiten begeleid.

Meer over PROJEKTA’s werk in Moengo en Sophia’s Lust vindt u hier:

woensdag 7 oktober 2015

ABCS-film in de maak

Dwight Warsodikromo van VHJI, ABCS-deelnemer van
het eerste uur.
"Op welke manier heeft jouw organisatie gebruik kunnen maken van de trainingen binnen het ABCS-programma?" Dit is een van de vragen die gesteld werd aan de deelnemers die deel uit maken van 'Actieve Burgers door Cultuur en Sport', een onwikkelingsprogramma dat Projekta uitvoert in samenwerking met de Nederlandse ambassade en de International Sports Alliance (ISA). 

Ook het jongerenbestuur van Hollandse Kamp is
er sinds de start van het programma bij.
Vorige week interviewde Sharda Ganga de deelnemende sport-, cultuur- en buurtorganisaties over hun ervaringen: "Wat heb je de afgelopen anderhalf jaar geleerd?" "Wat is er veranderd binnen de organisatie?" "Wat wil je je nog leren?" Niet al deze vragen zijn even gemakkelijk te beantwoorden. Het werd voor veel van de sport- en cultuurleiders dus zweten geblazen in de zaal van Naks, waar de opnames gemaakt werden. 

Sangh Parivar Suriname (SPS) heeft ook veel geleerd
tijdens de trainingen.
De interviews werden vastgelegd door Steven Leeflang. In samenwerking met Projekta maakt hij een film over het ABCS-programma. Deze film is onderdeel van onze Openbare Rapportage, welke zal plaatsvinden op 14 oktober 2015.

Aangezien Projekta transparantie en participatie hoog in het vaandel heeft, nemen wij de feedback van de deelnemers zeer serieus en kijken wij ook kritisch naar de (voorlopige) resultaten van het programma. Een verslag hiervan wordt, samen met de film, gepresenteerd tijdens de Openbare Rapportage. 
Daarnaast zullen wij deze dag beleidsvoorstellen presenteren op het gebied van 'Sport en Cultuur voor ontwikkeling', Deze zijn in samenwerking met sport-, cultuur- en buurtorganisaties opgesteld tijdens een intensieve workshop over dit thema (internationaal beter bekend als sport for development en culture for development).