dinsdag 3 mei 2016

Kinderen in Brokopondo werken aan rampenbestrijdingsplan

In de vroege ochtend van donderdag 28 april vertrokken Charissa en Marijke van PROJEKTA naar Brokopondo. Hier was het team van het Surinaamse Rode Kruis (SRK) als sinds woensdag bezig met het trainen van brigadiertjes en het uitvoeren van een Vulnerability Capacity Assesment (VCA). Dit alles gebeurt in het kader van het project ‘Increasing resilience in five vulnerable schools in Brokopondo en Para’, waarvoor het SRK in 2015 financiering aanvroeg bij de internationale Alcoa Foundation. Het doel van dit project is het vergroten van de weerbaarheid van vijf scholen te Para en Brokopondo, met name op het gebied van mogelijke rampen. 

VCA
Samen met de leerlingen van de derde en vierde klas en de leerkrachten van EBGS Balingsoela, heeft het SRK een VCA uitgevoerd. Er is gekozen voor deze klassen, omdat zij oud genoeg zijn om te begrijpen waar het over gaat en hoe belangrijk hun input is, en daarnaast ook omdat zij nog een paar jaar op school blijven waardoor zij voor een langere periode hun kennis kunnen delen met de overige leerlingen.
De leerlingen gingen met de leerkrachten en de medewerkers van het Rode Kruis over het terrein, langs de toiletvoorzieningen en door de klassen, om te laten zien waar de kwetsbaarheden liggen. Vaak blijkt dat een ongeluk in een klein hoekje zit, dus er werd goed op de details gelet. Een van de leerkrachten gaf tijdens de evaluatie aan: “Ik wist niet dat er zoveel kleine dingen waren die ook voor onveilige situaties kunnen zorgen.”  
Op de volgende foto’s is te zien om welk soort kwetsbare plekken het gaat.

Aan het meer bij de school is een steenafslag gevestigd. Deze zorgt
voor grote risico's, onder meer omdat de oever steeds verder
optrekt in de richting van het schoolterrein.
Leerlingen op zoek naar kwetbaarheden
rondom de school.
Kapot hekwerk bij het raam van een
klaslokaal.
Onafgewerkte rioleringsbuizen op het speelterrein rondom de school.
Hoge stoepranden, handig voor wanneer het water stijgt,
maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn wanneer je speelt.
Deze risico’s, maar ook andere belangrijke spots zoals vluchtroutes en de “safe place”: de plek waar iedereen heen moet gaan in het geval van een calamiteit of ramp, zullen letterlijk in kaart worden gebracht als onderdeel van het rampenbestrijdingsplan van de school.
Het schoolhoofd heeft deze informatie aangevuld door veel inzicht te geven aangaande andere kwetsbaarheden van de leerlingen, zoals veelvoorkomende en terugkerende ziektes, fysieke en/of psychische handicaps, en de sociale omgeving. Naast de risico’s zijn ook de de capaciteiten besproken (de zaken die wel in orde zijn), welke ook op de kaart van het rampenbestrijdingsplan zullen worden aangegeven.

Brigadiertjes
Samen met de leerlingen van de Frans Pryorschool te Brokopondo hebben de leerlingen van EBGS Balingsoela een brigadierstraining gekregen. Tijdens deze training kregen ze basis EHBO-technieken aangeleerd en hebben ze onder andere geoefend met elkaar optillen en met het aanleggen van drukverbanden. De kinderen zijn ook opgedeeld in verschillende themagroepen, zoals “EHBO” en “brandweer”. Zij kregen de opdracht om tijdens de VCA zoveel mogelijk te letten op de kwetsbaarheden binnen hun thema.

Brandveiligheid
In de middag was het tijd voor een brandveiligheidsdemonstratie. Deze werd verzorgd door een team van het Korps Brandweer Suriname (KBS). Gestart werd met het inventariseren van de reeds aanwezige kennis van de kinderen: wat is het eerste dat je doet wanneer er brand is in je huis? Wat is het nummer van de brandweer? Wat kun je doen om je huis zo (brand)veilig mogelijk te maken en te houden?
De kinderen kregen een filmpje te zien en een paar van hen mochten meedoen aan een simulatie. Terwijl de ruimte zich vulde met rook, moesten zij door een raam zien te “ontsnappen”. 
Door de kinderen en liedje met bijbehorende bewegingen aan te leren, heeft het KBS er zeker voor gezorgd dat de kennis op het gebied van brandveiligheid is blijven hangen.
De kennis die alle betrokkenen, oud en jong, hebben opgedaan tijdens de VCA en de trainingen, zullen zij delen met de bewoners van Brokopondo, het SRK en anderen betrokkenen tijdens presentatie later deze maand.

Begeleiding door PROJEKTA
Vorig jaar was PROJEKTA samen met het SRK ook al op bezoek bij EBGS Balingsoela. Dit bezoek was in het kader van de begeleiding bij het indienen van het projectvoorstel bij de internationale Alcoa Foundation. Lees hier het verslag van die dag.

In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectidee├źn in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.
Naast het Surinaamse Rode Kruis worden ook projecten van Green Heritage Fund Suriname, de afdeling NARENA van het CELOS, Vonzell en Women in Business begeleid door PROJEKTA.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA: