dinsdag 29 oktober 2013

Uitnodiging discussieavond: Traditie vs Verandering in de ordening van de goudsector te Brownsweg


Op 17 juli 2013 jl. werd de samenleving opgeschrikt door de melding dat spanningen hoog waren opgelopen tussen IAMGOLD Rosebel Gold Mines en kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers waren de dag ervoor door een eenheid van de OGS (Ordening Goud Sector) en de politie verwijderd, omdat zij illegaal goud mijnden in het concessiegebied van IAMGOLD Rosebel Gold Mines, nabij het dorp. De achtergronden van die spanningen zijn het onderwerp van een discussie die Projekta organiseert op donderdag 31 oktober in het Lalla Rookh Conference Center, Gebouw 1. De discussieavond vangt aan om 19.00u. 

Foto: http://mariekeheemskerk.org/data/index.php/small-scale-goldmining
De inleider, Mujenca Pinas, studeerde op 5 juli 2013 af van de Bacheloropleiding Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit. Voor haar afstudeerthesis deed zij onderzoek naar de mening van kleinschalige goudzoekers over de implementatie en de impact van de OGS in het Brownsweg-gebied. In haar inleiding zal zij ingaan op de geschiedenis van goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking. Ook zal zij een paar factoren beschrijven die mogelijk een rol spelen bij de spanningen tussen OGS en de goudzoekers.

Na de inleiding, zal er gelegenheid zijn tot discussie tussen inleider en het publiek. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen bij deze discussie. De toegang is vrij.


Deze openbare discussie wordt gehouden in het kader van het feestjaar van Projekta, ter herdenking van ons 20-jarig bestaan.