woensdag 20 november 2013

Corruptie negatief effect op kinderrechten


Corruptie in het onderwijs heeft vooral een negatief impact onder de armste samenlevingen, waarbij ouders niet in staat zijn om bijvoorbeeld steekpenningen te betalen om hun kinderen naar school te laten gaan, en waarbij er al weinig middelen zijn om scholen te financieren.
Vandaag is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Wij staan dan stil bij diverse basisrechten van kinderen, waaronder het recht op goed onderwijs. 

Corruptie in het onderwijs tast de kwaliteit en beschikbaarheid van scholen en hoger onderwijs instellingen over de hele wereld aan, volgens een eerder dit jaar uitgegeven rapport van Transparency International, een internationale organisatie die zich inzet om corruptie tegen te gaan. Een paar voorbeelden uit het rapport:

> In delen van Afrika en Azie moeten ouders betalen voor een plek op school, terwijl dat eigenlijk gratis moet zijn.
> In Oost Europa moet er soms betaald worden om een voorkeursbehandeling te krijgen bij toelating  tot de universiteit.
> In Pakisten zjn er verhalen van duizenden 'spookscholen': scholen zonder echte leerlingen, maar die wel subsidie ontvangen om 'spookleerkrachten' uit te betalen.

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, stelt het rapport, en vallen dan gemakkelijk ten prooi aan gewetenloze schoolleiders en ambtenaren. Ook gaan er enorme geldsbedragen om in de onderwijssector, in de vorm van subsidies, materiaal, etc.
Verder is er in alle landen van de wereld (dus niet alleen de 'ontwikkelingslanden') een toegenomen vraag naar onderwijs op alle niveaus, zonder dat het aanbod vergroot is. Het hoger onderwijs heeft het meest hiermee te kampen. Dit probleem heeft geleid tot het ontstaan van een heus industrie in 'nepuniversiteiten', waarvan naar schatting ongeveer 1000 in de VS alleen.


Er zijn gelukkig ook initiatieven om corruptie in het onderwijs te voorkomen en te bestrijden. Meldpunten, lesbrieven, gedragscodes, en rechtshulpbureau's zijn maar een paar van de zaken die zijn genoemd.

(Dit bericht is een samenvatting van een artikel van de BBC.)

donderdag 7 november 2013

Democratiemaand 2013: Kort en Krachtig, tegen Corruptie

Het is November, alweer tijd voor de zesde editie van de Democratiemaand.

We vroegen ons af: wat zien wij om ons heen? Wat houdt de gemoederen bezig? Het antwoord was snel gevonden: brandweeruitrustingen, vergunningen, aanbestedingen, bruggen, schoolmaaltijden, en nog zoveel meer. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat op een of meerdere momenten het woord “corruptie” valt.

Iedereen roept dan van alles. Maar wat is corruptie nu eigenlijk? Welke vormen kan het aannemen? Waarom is het ene land er gevoeliger voor dan een ander? Wat zijn de oorzaken, en wat de gevolgen? Wat kunnen we ertegen doen? En: draagt u ook bij aan het in stand houden van corruptie? Bent u misschien zelf corrupt zonder het te weten?

In de afgelopen jaren heeft Projekta een aantal sessies ontwikkeld om mensen bewust te maken van de verschillende aspecten van corruptie. Tijdens deze Democratiemaand delen wij die kennis graag met het publiek. Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan onze awareness sessies:

Sessie 1. Corruptie: Basisbegrippen en Vormen
(Corruptie definieren en verschillende verschijningsvormen van corruptie onderscheiden)

Woensdag 13 november, 18.00- 20.30u
Sessie 2. Oorzaken en Gevolgen van Corruptie
(samen analyses maken om door te dringen tot de kernoorzaken van corruptie- en de maatschappelijke gevolgen te overzien)

Vrijdag 15 november, 18.00-20.30u
Sessie 3: Risicofactoren binnen organisaties & belangenverstrengeling
(conflict of interest- wellicht de meest voorkomende, en minst begrepen vorm van corruptie in Suriname)
Woensdag 20 november, 18.00-20.00u

Plaats: Corporate House, H.D. Benjaminstraat 79 (tegenover KKF ingang)

De sessies geven u meer inzicht in het verschijnsel corruptie - zodat u beter geïnformeerd de discussie kunt voeren met uw medeburgers, en beter in staat bent om corruptie te herkennen, en er tegen te strijden (hopen we).

Er is plek voor maximaal 25 personen per sessie - vooraf registreren is dus aan te bevelen. De sessies zijn kosteloos. (Maar drankjes en snacks tegen een geringe vergoeding).

Voor meer informatie, en registratie: projekta@sr.net  of via telefoonnummers 439924/ 439925 (ma-vr, 8.00-15.00 uur).

REGISTRATIE VOOR DEELNAME: “ACTIEVE BURGERS DOOR CULTUUR EN SPORT”

Culturele en Sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, proactieve en creatieve mensen. Jongeren ontwikkelen niet alleen hun talenten, maar ook  vaardigheden in kritisch denken, onderhandelen, omgaan met conflicten, besluitvorming en communicatie: onmisbare ingrediënten voor actieve burgers.

De mogelijkheid om aan sport en culturele activiteiten mee te doen  moeten dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Projekta wil, samen met NSA International en de Nederlandse Ambassade in Suriname,  bijdragen aan het vergroten van die mogelijkheden. Daarom starten wij met het programma ‘Actieve Burgers door Cultuur en Sport’.

Binnen dit programma worden diverse trainingen verzorgd voor begeleiders van sport en culturele organisaties, en worden hun organisaties begeleid om nog beter te functioneren. Personen die binnen buurt-, jongeren-, sport en/of culturele organisaties belast zijn met het begeleiden van sport en culturele activiteiten kunnen zich nu registreren voor deelname.Criteria voor deelname
      -           Minstens 17 jaar oud
      -           Minstens 2 jaar ervaring met trainen, begeleiden of coachen
      -          Verbonden aan een organisatie (buurt, sport, culturele organisatie)

Voor nu is het programma vooral gericht op organisaties in Paramaribo. Deelnemers uit de districten zijn ook welkom, maar zij zullen de trainingen in Paramaribo moeten volgen.

Interesse voor deelname? Download hier het registratieformulier.

Registreren kan tot uiterlijk vrijdag 15 november.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar projekta@sr.net of tijdens kantooruren bellen op 439924/439925.

Wij zien uw registratie graag tegemoet.

dinsdag 5 november 2013

Verslag DWT Openbare discussie: ‘Ordening van de Goudsector te Brownsweg'

Projekta hield op donderdag 31 oktober j.l. een openbare discussie over de ordening van de goudsector te Brownsweg. In De Ware Tijd van dinsdag 5 november verscheen hierover het volgend artikel
Projekta foto's/ C. Tjitrodipo

Communicatie grootste pijnpunt OGS
05/11/2013

Paramaribo - De spanningen tussen goudzoekers te Nieuw Koffiekamp, goudmaatschappij Iamgold en de commissie Ordening Goud Sector (OGS) komen voor socioloog Mujenca Pinas niet als verrassing. In juli behaalde zij haar bachelorgraad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op basis van haar sociologiethesis over de visie van kleinschalige Brownsweg-goudzoekers op het werk van OGS. Onlangs verzorgde zij de inleiding op de discussieavond van stichting Projekta hierover. Communicatie lijkt het grootste obstakel voor OGS.

 In juli berichtten de media dat spanningen hoog waren opgelopen tussen Iamgold en de kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers waren de dag ervoor door een eenheid van de OGS en de politie verwijderd, omdat zij illegaal goud mijnden in het concessiegebied van de goudmaatschappij. De achtergronden van die spanningen waren donderdag onderwerp van de Projektadiscussie.

Naast de geschiedenis van goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking, ging zij ook in op haar eigen onderzoek. Zij verbleef in 2011 een maand tussen goudzoekers en bezocht het Brownsweggebied meermaals. Pinas meent dat de aanpak van OGS soms leidt tot confrontaties met het traditionele gezag en de goudzoekers.

Ontevreden
Zowel het traditionele gezag als de goudzoekers zijn, volgens haar, ontevreden over de aanpak van OGS. Zij menen niet goed op de hoogte te worden gebracht van de ordening. Het traditionele gezag had liever gezien dat het grondrechtenvraagstuk opgelost was voordat de goudordening begon. Ook het beloofde tweemaandelijks overleg is uitgebleven. Ze concludeerde verder dat de communicatie bij de uitvoering van de ordening niet altijd goed gaat. Veel goudzoekers worden verwijderd van illegale goudvelden en krijgen geen nieuwe plek aangewezen. Gedurende het onderzoek van Pinas werd meer dan 80 procent van de verwijderde goudzoekers werkloos, waardoor de ordening een negatieve invloed heeft op de economische situatie in het gebied. Dit heeft geresulteerd in de onlangs opgelaaide criminaliteit.

Een groot deel van de goudzoekers is, volgens Pinas, wel voorstander van ordening. Ze heeft aanbevolen om meer gespreksmomenten in te voeren zodat de belanghebbende groepen, in begrijpelijke bewoordingen, ingelicht worden over de acties van OGS.-. 

dinsdag 29 oktober 2013

Uitnodiging discussieavond: Traditie vs Verandering in de ordening van de goudsector te Brownsweg


Op 17 juli 2013 jl. werd de samenleving opgeschrikt door de melding dat spanningen hoog waren opgelopen tussen IAMGOLD Rosebel Gold Mines en kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers waren de dag ervoor door een eenheid van de OGS (Ordening Goud Sector) en de politie verwijderd, omdat zij illegaal goud mijnden in het concessiegebied van IAMGOLD Rosebel Gold Mines, nabij het dorp. De achtergronden van die spanningen zijn het onderwerp van een discussie die Projekta organiseert op donderdag 31 oktober in het Lalla Rookh Conference Center, Gebouw 1. De discussieavond vangt aan om 19.00u. 

Foto: http://mariekeheemskerk.org/data/index.php/small-scale-goldmining
De inleider, Mujenca Pinas, studeerde op 5 juli 2013 af van de Bacheloropleiding Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit. Voor haar afstudeerthesis deed zij onderzoek naar de mening van kleinschalige goudzoekers over de implementatie en de impact van de OGS in het Brownsweg-gebied. In haar inleiding zal zij ingaan op de geschiedenis van goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking. Ook zal zij een paar factoren beschrijven die mogelijk een rol spelen bij de spanningen tussen OGS en de goudzoekers.

Na de inleiding, zal er gelegenheid zijn tot discussie tussen inleider en het publiek. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen bij deze discussie. De toegang is vrij.


Deze openbare discussie wordt gehouden in het kader van het feestjaar van Projekta, ter herdenking van ons 20-jarig bestaan.


vrijdag 5 juli 2013

Projekta viert 20-jarig bestaan

Op 15 juni 2013 bestond Projekta 20 jaar. Dit werd middels een receptie herdacht op woensdag 26 juni in Soleil aan de Anton Dragtenweg.

Onder de genodigden bevonden zich verschillende hoogwaardigheidsbekleders, collega NGO’s, oud- en huidige bestuursleden, oud- en huidige medewerkers en vrienden van Projekta.  Het ontvangst van de gasten begon om 19.00u. Zij konden de gelukwensen voor de jarige NGO op speciaal daarvoor bestemd canvas opschrijven, met als resultaat een kleurrijk ‘kunstwerk’ van gelukwensen. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de aanwezigen middels een fotopresentatie van 20 jaar Projekta welke gedurende de gehele viering op een scherm geprojecteerd werd, een beeld van het werk van Projekta vormen.

Projekta-directeur Sharda Ganga gaf in haar speech aan dat niemand ooit had gedacht dat Projekta 20 jaar zou bestaan. Ze bedankte de mede-oprichter en eerste directeur Monique Essed-Fernandes voor de moedige stap die zij samen met Guinny Kustner en Elly van Kanten zette.

“Maar het terugkijken naar 20 jaar deed ons beseffen dat ‘we have come a long way’”, vervolgde de directeur haar speech. “De laatste jaren zijn we veel meer onze eigen agenda gaan maken, we zijn steeds meer onze eigen dingen gaan doen – de Democratiemaand die we al 5 jaren lang zonder financiële hulp uit de grond stampen en de Maart van de Vrouw.” 
Tenslotte gaf mw. Ganga aan dat Projekta nog een lang leven is beschoren, want “we willen inderdaad nog meer genderbewustzijn, nog meer kritische burgers, we willen ooit eens echt goed bestuur in Suriname.”

Zij sloot af met het bedanken van een ieder die met ons meedenkt, meewerkt, die ondersteunt, die ooit een stukje bijdroeg aan onze geschiedenis. Enkele aanwezigen werden door de directeur middels een bloemstuk bedankt. 
Projekta mag terugkijken op een geslaagde viering van haar 20 jarig bestaan, welke ver na de aanvankelijke receptieduur nog aan de gang was.


Hieronder een overzicht van markante momenten uit Projekta’s geschiedenis, zoals vertoond op de avond van de receptie.(Foto's van de receptie genomen door Martin Redjodikromo)

dinsdag 18 juni 2013

State of our Democracy Newsletter (English version)

It's finally here: the English translation of the State of our Democracy Newsletter 2012!

The newsletter contains twelve pages of articles on a wide range of topics, such as corruption prevention, press freedom, Ethics Codes for Judges, and the results of our study on active citizens. The newletter was presented to the public at the closing of the Democracy Month 2012 (November 2012).

Download the document here (in PDF, 675MB), or send us an e-mail at projekta@sr.net. Would you like a hard copy for your document center or archive? You can order and purchase your copy at Projekta's office, Mathoeralaan 32.

And as usual: please send the newsletter on to others, and let us know what you think!

zaterdag 9 maart 2013

VN Secretaris Generaal: "Van verontwaardiging naar actie"

Gisteren, 8 maart 2013, was het de Internationale Dag van de Vrouw. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon, publiceerde in verband daarmee de volgende verklaring:

"Wanneer wij de Internationale Dag van de Vrouw herdenken, moeten wij terugkijken op een jaar van schokkende gewelddadige misdaden begaan tegenover vrouwen en meisjes en moeten wij ons afvragen hoe wij een beter toekomst tegemoet kunnen zien.

Een jonge vrouw is aan de gevolgen van een groepsverkrachting overleden. Een ander pleegde zelfmoord uit schaamte, een schaamte die de daders eigenlijk hadden moeten voelen. Jonge tieners zijn van dicht bij beschoten omdat zij durfden om onderwijs te willen volgen.

Deze gruweldaden, die terecht een wereldwijde verontwaardiging ontketenden, waren deel van een veel groter probleem die aanwezig is in elke samenleving en in elke levenssfeer.

Kijk naar de vrouwen om je heen. Denk aan de vrouwen die je koestert in je familie en je gemeenschap. En begrijp dat er statistisch gezien een grote kans is dat velen van hen geweld hebben ondervonden tijdens hun levensloop. En dat nog meer vrouwen een troostende hand hebben geboden aan zusters en vriendinnen, die hun verdriet en boosheid deelden na een aanval.

Dit jaar, op de Internationale Dag van de Vrouw, zetten wij onze verontwaardiging om in actie. Wij verklaren dat wij misdaden tegen vrouwen zullen procederen - en dat wij nimmer zullen toestaan dat vrouwen worden gestraft voor de mishandeling waaraan zij hebben geleden. Wij hernieuwen onze gelofte om deze wereldwijde gezondheidsbedreiging te bevechten, waar het zich ook moge verschuilen - in huizen en in bedrijven, in oorlogszones en in vredige landen, en in het denken van mensen die toestaan dat geweld kan blijven doorgaan.

Wij maken ook een speciale belofte aan vrouwen in conflictsituaties, waar seksueel geweld al te vaak een oorlogsinstrument wordt, gericht op het vernederen van de vijand door hun waardigheid te vernietigen.

Aan die vrouwen zeggen wij: de Verenigde Naties staan met jullie. Als Secretaris-Generaal, dring ik erop aan dat het welzijn van alle slachtoffers van seksueel geweld in conflicten op de voorgrond van onze activiteiten moet staan. En ik draag mijn senior adviseurs op om onze response op seksueel geweld tot een prioriteit te maken in al onze vredesactiviteiten.

Het VN-systeem voert onze "UNite to End Violence against Women" campagne uit, die is gebaseerd op de simpele maar krachtige vooronderstelling dat alle vrouwen en meisjes een fundamentele mensenrecht hebben om hun leven vrij van geweld te leiden.

Deze week in New York, bij de 'Commission on the Status of Women', houdt de wereld de grootse VN-vergadering ooit over het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Wij zullen het uiterste uit deze bijeenkomst halen - en wij zullen druk blijven uitoefenen voor vooruitgang lang nadat het is afgelopen.

Ik verwelkom de vele overheden, groepen en individuen die hebben bijgedragen aan deze campagne. Ik moedig een ieder aan om zich bij onze inspanningen te voegen. Als je fondsen geeft aan een doel of als je je stem geeft aan een publiek protest, jij kan deel zijn van ons wereldwijde opmars om dit onrecht te eindigen en om vrouwen en meisjes de veiligheid, zekerheid en vrijheid te geven die zij verdienen."

vrijdag 8 maart 2013

8 maart agenda


Het is weer 8 maart.
En dat zullen we weten, gelukkig maar!
Niet eerder in de recente geschiedenis is er zoveel activiteit te bespeuren in Suriname rond  de Internationale Dag van de Vrouw: dat stemt goed.
Bij de 100ste herdenking van 8 maart besloot Projekta de “Maart van de Vrouw” te organiseren. Omdat we vonden dat er veels te weinig aandacht was voor de maatschappelijke positie van vrouwen; voor vrouwenrechten, voor gendergelijkheid. We organiseerden openbare discussies, trainingen, initieerden de Genderdialoog om te komen tot een participatorisch Genderbeleid, zonden mediaproducten uit, en produceerden een nieuwsbrief.
Dit jaar is er geen gebrek aan aandacht voor 8 maart, en voor het VN thema van het jaar, “Geweld tegen Vrouwen”. Daar hebben wij niets aan toe te voegen op dit moment, dus besloten we het een jaartje rustiger aan te doen.

Dit is al de 4e keer binnen 15 jaar dat het VN Thema van 8 maart te maken heeft met geweld tegen vrouwen. We hadden al eerder in 1999, 2007 en 2009 min of meer hetzelfde thema. We hopen dan ook dat alle mensen, organisaties, politici, beleidsmakers die deze dagen zich hebben uitgesproken tegen geweld tegen vrouwen die overtuiging ook in handelen zullen (blijven) omzetten na 8 maart.

Wij hopen ook dat dit jaar het jaar is dat het tij is gekeerd: dat vanaf nu elke 8 maart een stortvloed van activiteit zal laten zien; een culminatie van alle aandacht voor de maatschappelijke positie van de vrouw, voor vrouwenrechten, het gehele jaar door.
Hier een overzicht van alle 8 maart activiteiten, voor zover we die konden achterhalen.

Een bezinningsvolle 8 maart.

Het PROJEKTA team

dinsdag 26 februari 2013

Toegang tot overheidsinformatie is een mensenrecht


Op vrijdag 22 februari ging Fayaz Sharman, MPA LLB, in de University Guesthouse in op hoe de toegankelijkheid tot overheidsinformatie gepromoot kan worden in Suriname. De discussieavond “Toegang tot overheidsinformatie voor het voetlicht” was de eerste openbare discussie van Projekta voor het jaar 2013.

De spreker opende zijn inleiding met een uiteenzetting van de noodzaak voor een bredere discussie van dit onderwerp in Suriname. In zijn werk als jurist bij de Nationale Assemblee gaf hij aan dagelijks geconfronteerd te worden met verzoekschriften van burgers. Daarin vragen zij vooral om opheldering van overheidsbesluiten, zoals het veranderen van de bestemming van aangevraagde gronden, b.v. grond dat voor een speeltuin was bestemd en vervolgens wordt uitgegeven voor een supermarkt.

Overheidsinformatie heeft echter niet alleen met overheidsbesluiten te maken, maar omvat ook algemene informatie over het beleid en beheer van de Staat, b.v. beleidsmaatregelen, (concept)wetten, en andere informatie die van invloed is of kan zijn op het leven van de burgers. Overheidsinformatie is niet beperkt tot geschreven documenten, maar kan ook foto’s, filmopnames, e.d. bevatten.

De inleider beschreef kort de bestaande nationale wetgeving ter bevordering van burgerparticipatie en van de toegang tot overheidsinformatie, en de internationale verdragen waar Suriname partij bij is. In de internationale verdragen en door internationale rechters is vastgesteld dat toegang tot overheidsinformatie een mensenrecht is, en dat deze nageleefd moet worden. Echter, uit zijn onderzoek bleek dat velen binnen en buiten de overheid zich daar niet van bewust zijn. Ook moet volgens hem de nationale wetgeving aangevuld worden, omdat er nog teveel ruimte voor willekeur bestaat. Verder moet de overheid mechanismen voor transparantie en verantwoording invoeren, dit mede in verband met corruptiebestrijding.

Een ander belangrijk democratische principe is participatie. Hij noemde de rol van NGO’s als belangrijke actor in de democratie bij de bewustwording van de bevolking. Actief burgerschap kwam ook aan de orde: volgens de spreker is actief burgerschap slechts mogelijk als burgers toegang tot betrouwbare en verifieerbare overheidsinformatie hebben.

Om de toegankelijkheid van overheidsinformatie te bevorderen stelt de spreker voor deze te categoriseren naar confidentiële en niet-confidentiële informatie, zodat duidelijk is welke informatie wel en niet opgevraagd kan worden. Ook pleitte hij voor het instellen van een Ombudsinstituut en wettelijke bepalingen voor de afhandeling van verzoekschriften.

Vanuit de zaal zijn er initiatieven genoemd, waaruit blijkt dat er kleine stappen genomen worden om de toegang tot overheidsinformatie te verbeteren. De ondervoorzitter van de Nationale Assemblee noemde de vernieuwde DNA-website als een voorbeeld. Het was echter duidelijk dat er nog een heleboel gedaan moet worden en dat de al bestaande initiatieven nog toegankelijker gemaakt kunnen worden. Het is een lange weg, concludeerde de spreker, maar je moet ergens beginnen.

zondag 17 februari 2013

Toegang tot overheidsinformatie voor het voetlicht


Op vrijdag 22 februari 2013 om 19.00 uur organiseert PROJEKTA in de University Guesthouse een openbare discussie over de toegang tot overheidsinformatie. De toegankelijkheid van overheidsinformatie werkt positief op openbaarheid van bestuur. Openbaarheid van Bestuur is op haar beurt een belangrijke pijler van de democratie en een onmisbaar element in o.a. corruptiebestrijding.

De inleider Fayaz Sharman zal eerst een algemeen kader schetsen van de rol van toegankelijke overheidsinformatie in governance en participatie. Hierna zal hij ingaan op de toegankelijkheid van overheidsinformatie in Suriname. Hierbij zal hij vooral de nadruk leggen op wetgeving (of gebrek daaraan), en op de bewustwording van verschillende stakeholders over dit vraagstuk. Verder zal hij enkele aanbevelingen doen over hoe toegang tot overheidsinformatie bevorderd en gepromoot zou kunnen worden. Na inleiding is er ruimte voor discussie.

Fayaz Sharman studeerde eind 2012 af als Master in Public Administration and Governance bij het FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Voor zijn afstudeerthesis deed hij onderzoek naar het bevorderen van de toegang tot overheidsinformatie. Hij is werkzaam als jurist bij de Nationale Assemblee.

maandag 11 februari 2013

Projekta en SGP werken aan stroomlijnen Fonds


Op 5 en 6 februari 2013 heeft Projekta te Overbridge een workshop georganiseerd voor de Nationale Stuurgroep van de Small Grants Programme (SGP).  Dit is deel van een project welke Projekta uitvoert in opdracht van de Stuurgroep om het Small Grants Programma Suriname efficienter, duurzamer en effectiever te maken.

Het SGP ondersteunt activiteiten die bijdragen aan milieubehoud en tegelijkertijd het welzijn van mensen, en hun inkomens, verbeteren.  Dit doet ze door het verlenen van financiële en technische assistentie aan  (voornamelijk) NGO’s en CBO’s in Suriname. 
Dit programma wordt gefinancierd voor de Global Environmental Facility (GEF), gefaciliteerd door de United Nations Development Programme (UNDP), en uitgevoerd door de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Suriname heeft zich in 1997 aangesloten bij het SGP, en heeft tot nu toe zo’n 70 projecten uitgevoerd met een gezamenlijke waarde van US$ 1.6 miljoen.

Tijdens de workshop werd samen gewerkt aan een handleiding voor het Programma. Daarin worden processen beschreven en richtlijnen gegeven en voor het aanvragen, beoordelen, uitvoeren en evalueren van projecten. De nadruk lag op het stroomlijnen van besluitvorming en het eenvoudiger formuleren van projectaanvragen en andere formulieren. Daarmee moet het fonds toegankelijker, efficiënter en effectiever worden.


Over GEF/SGP
Het Small Grants Programma (SGP) wordt gefinancierd voor de Global Environmental Facility (GEF), gefaciliteerd door de United Nations Development Programme (UNDP), en uitgevoerd door de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Momenteel doen 137 landen mee aan het SGP; deze landen hebben de verdragen aangaande biologische diversiteit en klimaatverandering geratificeerd. Alle projecten die door GEF/SGP worden gefinancierd, moeten passen binnen tenminste één van de aandachtsgebieden van de GEF, nl. behoud en bescherming van biodiversiteit, preventie of terugdringen van activiteiten die klimaatverandering in verhoging van de temperatuur op aarde veroorzaken, preventie of terugdringen van vervuiling van internationale wateren, terugdringen en/of stopzetten van het gebruik van giftige chemische stoffen die biologisch niet afbreekbaar zijn (“Persistent Organic Pollutants” (POPs), en preventie of terugdringen van woestijnvorming, landdegradatie en ontbossing.
Suriname heeft zich in 1997 aangesloten bij het SGP, en heeft tot nu toe zo’n 70 projecten uitgevoerd met een gezamenlijke waarde van US$ 1.6 miljoen.