maandag 31 oktober 2016

25 POTENTIËLE ONDERNEMERS KLAARGESTOOMD

Vandaag verscheen op dWT Online het onderstaande bericht over de ondernemerschaps-beurs in Para van afgelopen weekend. Deze beurs vormde de afsluiting van het het trainingstraject dat Vonzell en Women in Business met behulp van een grant de internationale Alcoa Foundation hebben kunnen uitvoeren. 
Lees hier meer over de door de Alcoa Foundation gefinancierde projecten en de rol van Projekta in deze. 

25 POTENTIËLE ONDERNEMERS KLAARGESTOOMD

31/10/2016 05:24 - Milton Hubard
Een cursist die heeft deelgenomen aan de ondernemerstraining in Para toont haar certificaat. Foto: Stefano Tull  

ONVERWACHT - Women in Business Suriname en Stichting Vonzell hebben in de afgelopen maanden getoond dat organisaties met gelijke doelen ook door samenwerking tot goede resultaten kunnen komen. De organisaties, die beide gericht zijn op het stimuleren van ondernemerschap, hebben zaterdag namelijk een training voor ondernemers in Para afgesloten. Aan 25 participanten werd een certificaat uitgereikt en zij mochten tegelijk tijdens een beurs, hun product tentoonstellen.
"En het was een succes. Dus samenwerken kan", reageert voorzitter Marion Stekkel van Women in Business Suriname. Zij legt uit dat de samenwerking is voorgesteld door financier Alcoa, waar beide organisaties een vrijwel gelijkluidend project hadden ingediend. Stekkel is erg tevreden met het resultaat van de training, maar ook de gepresenteerde producten. Zowel Women in Business Suriname als Stichting Vonzell vindt dat er nog veel gedaan moet worden aan educatie voor ondernemers in Suriname.
Women in Business Suriname en Stichting Vonzell zijn gedurende het hele proces begeleid door Stichting Projecta. Charissa Berrenstein van Projecta legt uit dat Alcoa al geruime tijd merkt dat er te weinig aanvragen voor financiering binnenstromen. "En de aanvragen die wel worden gedaan zijn van slechte kwaliteit", zegt Berrenstein. Alcoa heeft Stichting Projecta daarom benaderd om begeleiding te verzorgen aan organisaties om succesvol een aanvraag in te dienen bij Alcoa.
Projecta heeft hen vervolgens geholpen de plannen te schrijven, die in te dienen, het beschikbaar gesteld geld te beheren en adequaat te rapporteren. De stichting zal hen ook assisteren bij het indienen van het eindverslag. De ondernemers in Para zijn gedurende acht maanden versterkt in ondernemerschaporiëntatie. Tenslotte zijn de ondernemers onderricht in het opstellen van een leidraad voor het schrijven van een businessplan.


vrijdag 14 oktober 2016

Actieve Participatie van de bewoner van Matta in agrobiodiversiteitsproject van het Celos

Op woensdag 12 oktober 2016 was Projekta mee op veldbezoek met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) in Matta. Het doel van ons bezoek was om te observeren hoe het project dat het CELOS samen met de bewoners van Matta uitvoert verloopt. PROJEKTA door de Alcoa Foundation gevraagd om organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage. Door met de organisaties het veld in te gaan, hopen wij hun beter te kunnen begeleiden in de uitvoering en rapportage.
Het CELOS voert een agrobiodiversiteitsproject uit dat de mensen van Matta moet helpen om hun gewassen te conserveren. Dit doen ze al op hun traditionele manier, immers zijn het voornamelijk gewassen die reeds generaties wordt verbouwd. Anwar Helstone van het CELOS gaf aan dat zij prefereren het bestaande (traditionele) systeem van planten en conserveren te versterken, in plaats van voor de planters onbekende technieken op te dringen.

Tijdens eerdere sessies, veld- en huisbezoeken hadden de bewoners de gelegenheid om deze vijf gewassen aan te geven. Ook zijn er 22 kostgronden bezocht en is er daar met de planters gesproken over welke gewassen prioriteit genieten. De economische potentie, maar meer nog of het een traditioneel gewas is, waren hierbij doorslaggevende argumenten. De sessie van afgelopen woensdag was bedoeld om definitieve keuzes te maken. De bewoners kregen de ruimte om dit nogmaals onderling te bespreken, ook vanwege het feit dat er een paar nieuwe mensen bij deze meeting aanwezig waren. Hiernaast is ook besproken of de boeren op hun eigen kostgrond willen conserveren of dat ze dit op een centrale plek wilden doen. De bewoners kozen ervoor om dit te doen op hun eigen kostgrond. Het conserveren van de gewassen op een gezamenlijke plek zou meer coördinatie vereisen en de bewoners gaven aan dat dit momenteel niet werkbaar is.

FPIC


Alvorens een project uit te voeren, moet de gemeenschap op wie het betrekking heeft over voldoende informatie beschikken, opdat zij een geïnformeerd besluit kunnen maken over de activiteiten die een organisatie in hun woon- en leefomgeving wil uitvoeren. Hoe gaat het hun leven beïnvloeden, hoe hebben zij en hun nageslacht voordeel aan? Om de bewoners van Matta te helpen om de voorwaarden voor het verlenen van toestemming aan CELOS samen te stellen, heeft zij de hulp van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) ingeroepen. De bewoners waren blij dat hun eigen organisatie, zoals zij dat zelf benadrukten, betrokken was in het geheel en geloven dat er hierdoor een overeenkomst zal uitvloeien die voordelen heeft voor betrokken partijen. Dit wordt Free prior and informed consent (FPIC) genoemd.
Vervolgens heeft het CELOS het voorstel gedaan om een uitwisseling te doen met de twee andere dorpen die ook deelnemen aan dit project. Dit is een behoefte die de vertegenwoordigers van organisaties tijdens een bijeenkomst op het CELOS vorige maand hadden geuit. De twee andere dorpen zijn Asigron en Ricanoumofo. De bewoners zullen de planning zelfs ter hande nemen. Hierdoor wordt ook meteen aan capaciteitsversterking gedaan.


Begeleiding door PROJEKTA


In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.
Naast de nieuwe projecten die resulteerden uit de de oproep van februari 2015, begeleidt PROJEKTA ook organisaties die eerder een donatie ontvingen en nog bezig zijn met de projectuitvoer en/of rapportage. Voorbeelden hiervan zijn Caribamboo, de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en ProHealth.


Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

·                     Green Heritage Fund start project op Brownsweg
·                     Overweldigende belangstelling voor fondsen Alcoa Foundation
·                     Langatabiki: hier zijn we
·                     Met het Surinaamse Rode Kruis op bezoek in Brokopondo
·                     Kinderen in Brokopondo werken aan rampenbestrijdingsplan