vrijdag 26 april 2019

Community werkers ronden trainingsonderdeel geweld tegen kinderen succesvol af


Community werkers zijn een stap verder in het bespreekbaar maken van seksueel en huiselijk geweld binnen hun eigen community. Als deelnemers aan het Sexual and Domestic Violence (SDV) trainingstraject voor community organisaties hebben zij inmiddels het onderdeel 'geweld tegen kinderen' succesvol afgerond.


Het trainingstraject is in maart van start gegaan. In de achter ons liggende trainingsweekenden hebben deelnemers o.a. meer kennis opgedaan over gender en mensenrechten. Het verband leggen tussen deze onderwerpen en seksueel en huiselijk geweld was een van de belangrijke exercities. Ook geweld tegen kinderen is een van de trainingsonderwerpen. Tijdens de eerste sessie over geweld tegen kinderen zijn o.a. de verschillende definities, vormen en gevolgen van geweld tegen kinderen door de trainers behandeld. Lees ons eerder verschenen blogbericht voor uitgebreider verslag van deze sessies: https://projekta-suriname.blogspot.com/2019/04/projekta-gestart-met-training-voor.html


Het onderdeel geweld tegen kinderen is afgesloten met het onderwerp gesprekstechnieken. Naast informatie over het voeren van gesprekken over het algemeen, zijn de trainers stil blijven staan bij hoe deze te voeren met kinderen. Voor de deelnemers was het een goed moment om de eigen manier van gesprekken voeren met kinderen onder een vergrootglas te plaatsen. Met name het confronterend effect van de  ‘waarom vraag’ op kinderen was voor de meeste deelnemers een belangrijke eye opener. In gesprekken met kinderen in hun community is daarom dan ook het voornemen van de meeste deelnemers om de ‘waarom vraag’ zoveel als mogelijk te vermijden, en deze te gieten in een ‘hoe komt het dat’ vraagvorm.

Tijdens de gesprekstechnieken training hebben deelnemers ook kunnen oefenen met luisteren, samenvatten en doorvragen tijdens gesprekken. Voor wat hun toekomstige rol betreft in het voeren van gesprekken met kinderen, nemen de meeste deelnemers mee het luisteren met belangstelling, en het samenvatten en doorvragen vanuit deze belangstelling. Dat het tijdens gesprekken niet direct over een mogelijke oplossing gaat nemen de deelnemers ook mee voor hun werk in de community.

Ook tijdens de verschillende evaluatiemomenten en vragenrondes gedurende de sessies met de deelnemers, blijkt dat deelnemers steeds dichterbij komen bij hoe ze in de praktijk seksueel en huiselijk geweld ter sprake kunnen brengen. Deelnemers hebben aangegeven na de sessies veel alerter te letten op het gedrag van kinderen in hun omgeving. Ook hebben deelnemers verbeterpunten in het eigen gedrag naar kinderen kunnen signalen. Dat in het verleden niet altijd correct gedrag vertoond is naar kinderen was de conclusie van een groot deel van de deelnemers. Met de kennis en vaardigheden uit de afgelopen sessies heeft een groot deel van de deelnemers aangegeven reeds begonnen te zijn met het aanpassen van het gedrag naar kinderen toe.

De volgende reeks van sessies die op het programma  staan binnen het het Sexual and Domestic Violence (SDV) trainingstraject voor community organisaties, hebben huiselijk geweld als thema. Naast o.a. de basisbegrippen, kenmerken en verschijnselen, komen ook weer opnieuw gesprekstechnieken aan de orde.Het Sexual and Domestic Violence (SDV) trainingstraject is onderdeel van het programma “Hear Us Now”. Het programma “Hear Us Now” wordt gefinancierd door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.

vrijdag 12 april 2019

Projekta gestart met training voor bewustwording rond seksueel en huiselijk geweld


Projekta heeft al twee succesvolle trainingsdagen achter de rug binnen het Sexual and Domestic Violence (SDV) trainingstraject voor community organisaties.


Community werkers van verschillende organisaties uit Paramribo, Para, Wanica, Commewijne en Nickerie zijn op zondag 31 maart vol enthousiasme gestart met de training. Aan het begin van de eerste trainingsdag is er samen met de community werkers gekeken naar de voorwaarden waaraan een begeleider, coach of buurtwerker zou moeten voldoen, zodat ouderen, jongeren of zelf mogelijke slachtoffers zich op hun gemak kunnen voelen om de activiteiten van de organisatie te bezoeken, maar ook om hun verhaal kwijt te raken. Van onbesproken gedrag zijn, voorbeeldfiguur zijn, niet veroordelen of beoordelen, je grenzen kennen en die duidelijk stellen voor het kind, zijn enkele van de voorwaarden die naar voren zijn gekomen. 

Gender, mensenrechten en huiselijk geweld
Wat hebben mensenrechten en gender nu te maken met seksueel en huiselijk geweld”, was de vraag van vele community werkers. Alvorens ze deze vraag zelf konden beantwoorden, is het begrip ‘geweld’ helemaal ‘uitgepakt’. Vervolgens hebben de community werkers op een creatieve manier geleerd wat gender is. Hierdoor zijn ze achter het verschil gekomen tussen gender en sekse, want voor vele was gender alleen een ‘vrouwen ding’. 
Ook hebben de community werkers meer inzicht gekregen in de genderrollen en gendersocialisatie, waarbij er ook gekeken is naar de traditionele genderrollen die worden toegewezen aan mannen en vrouwen. De community werkers moesten ook aandacht besteden aan het brainstormen over gendersocialisatie mechanismen zoals familie, school, religie en media. Via het mechanisme ‘familie’ krijgen meisjes bijvoorbeeld mee dat zij moeten helpen schoonmaken en leren koken, maar ze mogen niet sleutelen aan de auto. Bij lichamelijke opvoeding op scholen worden jongens meteen gestimuleerd om aan voetbal mee te doen en geweerd bij slagbal. Dit zijn slechts twee van de voorbeelden die zijn aangehaald door de community werkers.


Om tot het verband te komen tussen gender en huiselijk geweld, zijn de community werkers aan de slag gegaan met het maken van een genderboom. In de gender boom wordt zichtbaar op welke manieren onderliggende waarden en normen bijdragen aan genderongelijkheid en aan huiselijk geweld.

Nadat het verband tussen gender en huiselijk geweld gelegd is, is het onderwerp ‘mensenrechten’ aan de orde gekomen. De verschillende verdragen die door Suriname zijn geratificeerd zijn kort belicht tijdens de training, met een speciale focus op de Universele verklaring van de Rechten van de Mens en de Seksuele en Reproductieve Rechten. Met de opgedane kennis over gender en mensenrechten, zijn de community werkers aan de slag gegaan om het verband tussen huiselijk geweld en mensenrechten zelf te zoeken.
Enkele van de dingen die de community werkers zeker meenemen is dat gender veel meer is dan ze dachten, dat het te maken heeft met kracht en macht, en dat gender geen ‘women in control’ is.
 Geweld tegen kinderen

Op de tweede dag van de training, 7 april, hebben de community werkers meer geleerd over geweld tegen kinderen. Met de kennis die ze opgedaan hebben tijdens de eerste training over gender en mensenrechten, hebben ze zelf een definitie gevormd voor kindermishandeling. Hun eigen definitie hebben ze vervolgens mogen vergelijken met een wetenschappelijke definitie van kindermishandeling. Tijdens deze training is er aandacht besteed aan de vormen en de gevolgen van kindermishandeling. Ook hebben ze mogen leren wat de verschillende vormen allemaal inhouden en ook het verschil tussen verkrachting en seksueel misbruik.Deze community werkers zijn actief binnen verschillende organisaties waar ze met hun eigen doelgroep tal van activiteiten uitvoeren, dus als community werker moet je zeker ook in staat zijn om de vormen van kindermishandeling te signaleren. Met het oog hierop, hebben de community werkers meer inzicht gekregen in de signalen en gedragskenmerken voor elke vorm van kindermishandeling. Geheimen vertellen

We hebben wel allemaal iets in ons leven die we niet leuk vinden en vinden het heus niet prettig om het aan een ander te vertellen.
Tijdens deze training moesten de community werkers juist iets opschrijven wat ze aan niemand zouden willen vertellen, en doen alsof ze deze aan iemand anders zouden afstaan. Dit was voor velen helemaal niet makkelijk, omdat ze zich angstig voelden, ze wisten niet wat de andere persoon ermee zou doen, ze twijfelden als degene het wel zou begrijpenMet deze oefening hebben de community werkers zelf mogen ervaren wat het proces is om een geheim te vertellen. De community werkers zijn erop voorbereid hoe om te met de geheimen die kinderen ze toevertrouwen.


Dit weekend zullen de community werkers de gesprekstechnieken aanleren die ze toe kunnen passen bij kinderen. 

Het programma “Hear Us Now” wordt gefinancierd door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.