dinsdag 23 december 2014

Schrijven voor onze blog? Gastschrijvers welkom!

Op deze blog delen we graag ervaring en kennis over diverse maatschappelijke thema’s. We merken dat we steeds meer lezers hebben en we hopen nu ook meer schrijvers te trekken. U heeft op deze plek al een paar berichten van gastschrijvers gelezen: mensen die op persoonlijke titel een artikel aanbieden, of mensen aan wie wij gevraagd hebben om een bepaald onderwerp te belichten. Wij lezen en plaatsen ook graag artikelen van uw hand!

De spelregels
U bent van ons gewend dat wij schrijven over thema’s zoals gender, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, participatie en goed bestuur. Bijdrages van gastschrijvers zullen dan ook raakvlakken moeten hebben met (een van) deze onderwerpen. Als u twijfelt of het onderwerp waar u over wil publiceren wel past bij ons, mail ons dan even.

Het is uw artikel, maar het is onze blog. De inhoud moet niet alleen qua thema passen bij Projekta, maar ook qua gedachte. Wij zijn een rights based organisatie, dit wil zeggen dat respect voor mensenrechten altijd gewaarborgd moet zijn. Partijpolitieke stukken en propaganda worden niet geaccepteerd, noch stukken die kwetsend van aard zijn.

Artikelen en argumenten moeten goed onderbouwd zijn en feiten en bronnen moeten traceerbaar en beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor opiniërende stukken.

Het taalgebruik moet aansluiten bij ons eigen taalgebruik, d.w.z. concreet in plaats van vaag, en laagdrempelig in plaats van onnodig gewichtig.

Houd er rekening mee dat te lange artikelen minder lezers trekken. Een artikel is idealiter niet langer dan 800 woorden. Langer mag, het is uw artikel. Is het echter langer dan 1200 woorden, dan raden wij u aan om een samenvatting, of een gedeelte op de blog te publiceren als artikel, en met een link te verwijzen naar het volledige artikel.

Stuur ook altijd een korte omschrijving (maximaal drie regels) mee van wie u bent en wat u doet, zodat deze bij het artikel geplaatst kan worden.

Tot slot geldt dat wij het recht hebben om een artikel te weigeren.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons mailen op projekta@sr.net. Wij kijken uit naar uw bijdrage!


donderdag 18 december 2014

International Migrants Day 2014

Elk jaar staan we op 18 december stil bij de rechten van migranten wereldwijd. Hieronder kunt u een vertaling lezen van de verklaring van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, ter gelegenheid van Internationale Migrantendag. 

“Op Internationale Migrantendag roepen we op tot de invulling en bescherming van de mensenrechten van de 232 miljoen migranten wereldwijd.

Veel te veel migranten leven en werken onder onzekere en onrechtvaardige omstandigheden. Zij riskeren hun leven op zee in hun poging om toevlucht te vinden. Hun kinderen en zijzelf zijn enorm kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. In plaats van dat zij ontvangen worden met sympathie en de noodzakelijke bescherming, wordt in veel gevallen hun vrijheid ontnomen. Hardnekkige discriminatie tegen migranten zorgt voor scherpe tegenstellingen, bedreigt de sociale cohesie en leidt in te veel gevallen tot geweld en dodelijke aanslagen.

De post-2015 ontwikkelingsagenda biedt een mogelijkheid om de behoeftes van de armsten en gemarginaliseerden tot prioriteit te maken. Om het nieuwe hoofddoel van de ontwikkelingsagenda, ‘leaving no one behind’, tegemoet te komen, moeten we meer aandacht besteden aan de precaire situatie van migranten wereldwijd.

Ik roep alle staten op om de internationale mensenrechteninstrumenten te ratificeren en te implementeren, waaronder de Internationale Conventie van de Bescherming van de Rechten van Migrantenarbeiders en hun familieleden. Ook van de relevante middelen die internationale arbeidswetgeving biedt, moet gebruik gemaakt worden. Ik verzoek staten dringend om overkoepelend beleid dat uitgaat van een mensenrechtenbenadering op te stellen, met als doel het bevorderen van rechtswegen voor migranten.

Nauwkeurige data is essentieel wanneer staten migranten in hun ontwikkelingsstrategieën willen betrekken, om hen in staat te stellen met hun vaardigheden en ervaring bij te dragen aan de vooruitgang van de maatschappij. Migratiebeleid moet gebaseerd zijn op feiten, in plaats van op xenofobie (vreemdelingenhaat) en misvattingen.

Laten we op Internationale Migrantendag opnieuw onze verplichting bekrachtigen om samenlevingen vorm te geven die divers zijn en open staan, zodat zij mogelijkheden en een waardig leven bieden aan alle migranten.”


woensdag 17 december 2014

Democratie en milieu: Mohawk Prayer

Op 27 november gaf Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname in het kader van de Democratiemaand een lezing rondom het thema ‘Democratie en Milieu’. Omdat het diezelfde dag ook Thanksgiving was, heeft ze haar presentatie vormgegeven aan de hand van een ‘Mohawk Thanksgiving Prayer’. Dit viel erg in de smaak bij het aanwezige publiek. Na afloop was er zoveel vraag naar de tekst, dat we besloten hebben de volledige tekst op de blog te plaatsen.  

Groeten aan de natuurlijke wereld


De mens
Vandaag zijn wij samengekomen en we zien dat de levenscycli voortgaan. We hebben de taak gekregen om te leven in balans en harmonie met elkaar en alles wat leeft. Dus nu brengen we onze gedachten samen in eenheid terwijl wij elkaar groeten en danken als mens.
Nu zijn onze gedachten een.

Moeder aarde
We zijn allen dankbaar voor onze moeder, de aarde, want zij geeft ons alles wat nodig is voor ons leven. Onze voeten steunen op haar wanneer wij over haar heen lopen. En wij zijn blij dat zij voor ons blijft zorgen zoals zij heeft gedaan vanaf het begin der tijden. Wij sturen groeten en dank naar onze moeder.
Nu zijn onze gedachten een.

Het water
Wij danken alle wateren in de wereld voor het lessen van onze dorst en het geven van kracht aan ons. Water is leven. We kennen de kracht daarvan in vele vormen, watervallen en regen, mist en stromen, rivieren en oceanen. In eensgezindheid sturen wij groeten en dank naar de geest van het water.
Nu zijn onze gedachten een.

De vissen
Onze gedachten gaan nu uit naar al het visleven in het water. Hen was de opdracht gegeven het water te reinigen en schoon te maken. Zij geven ook zichzelf aan ons als eten. We zijn dankbaar dat we nog schoon water kunnen vinden. Dus, we richten ons nu tot de vissen en sturen hen groeten en dank.
Nu zijn onze gedachten een.

De planten
We richten ons nu naar de uitgestrekte velden met plantenleven. Zover als onze ogen kunnen zien, groeien planten en die verrichtten vele wonderen. Zij houden veel levensvormen in stand. Met onze gezamenlijke gedachten danken wij hiervoor en kijken uit naar het voortbestaan van het plantenleven voor vele generaties na ons.
Nu zijn onze gedachten een.

De voedselgewassen
Eensgezind richten wij ons op het eren en danken van alle gewassen die we oogsten uit de tuin. Vanaf het begin der tijd, hebben de granen, groenten, bonen en bessen mensen geholpen te overleven. Veel andere levende wezens halen ook hun kracht uit hen. We nemen alle voedselgewassen samen als eenheid en sturen hen groeten en dank.
Nu zijn onze gedachten een.

De medicinale planten
We richten ons nu tot alle medicinale planten van de wereld. Vanaf het begin was het hun taak om ziekte weg te nemen. Zij zijn altijd klaar en wachten om ons te genezen. We zijn blij dat er nog mensen onder ons zijn die nog weten hoe wij deze planten moeten gebruiken om te genezen. Eensgezind, sturen we groeten en dank naar deze medicijnen en naar de bewaarders van deze medicijnen.
Nu zijn onze gedachten een.

De dieren
We brengen onze gedachten tezamen om groeten en dank te sturen naar al het dierenleven in de wereld. Wij hebben veel te leren als mens van hen. Zij eren ons wanneer zij hun leven opgeven zodat wij hun lichamen kunnen gebruiken als voedsel voor onze mensen. We zien ze dicht bij onze huizen en diep in het oerwoud. We zijn blij dat zij er nog zijn en we hopen dat dat nog lang zo zal blijven.
Nu zijn onze gedachten een.

De bomen
We richten onze gedachten nu op de bomen. De aarde heeft vele families van bomen die hun eigen taak en nut hebben. Sommigen verschaffen ons bescherming en schaduw, anderen geven ons fruit, schoonheid en andere nuttige zaken. Veel volkeren in de wereld gebruiken de boom als een symbool van vrede en kracht. Eensgezind, groeten en danken we de boom van het leven.
Nu zijn onze gedachten een.

De vogels
We brengen onze gedachten samen als één en danken alle vogels die zich boven ons hoofd bewegen en vliegen. De schepper heeft hen mooie liederen gegeven. Elke dag herinneren zij ons eraan van het leven te genieten en het te appreciëren. De arend is gekozen als hun leider. Aan alle vogels - van de kleinste tot de grootste - sturen wij groeten en dank
Nu zijn onze gedachten een.

De vier winden
We zijn allen dankbaar voor de krachten die bekend zijn als de vier winden. We horen hun stemmen wanneer zij de lucht voortbewegen en ons verfrissen en de lucht verversen die wij inademen. Zij brengen ons de verandering van de seizoenen. Zij komen uit vier richtingen, geven ons boodschappen en kracht. Eensgezind, sturen wij onze groeten en dank naar de vier winden.
Nu zijn onze gedachten een.

De donder
We richten ons nu naar het westen, waar onze grootvaders, de donderwezens, leven. Met weerlicht en donderslagen brengen ze het water dat het leven vernieuwt. We zijn dankbaar dat zij de slechte dingen gemaakt door de ondergrondse Okwiseres van ons weghouden. Met onze gedachten tezamen als een, sturen wij groeten en dank naar onze voorvaders, de donder.
Nu zijn onze gedachten een.

De zon
We sturen nu groeten en dank naar onze oudste broeder, de zon. Elke dag zonder falen reist hij de hemel af van oost naar west en brengt daarbij het licht van een nieuwe dag. Hij is de bron van al het levensvuur. Eensgezind, sturen wij groeten en dank naar onze Broeder, de Zon.
Nu zijn onze gedachten een.

Grootmoeder Maan
We brengen onze gedachten samen om dank te zeggen aan onze oudste grootmoeder, de Maan, die de hemel in de nacht verlicht. Zij is de leider van alle vrouwen in de wereld, en zij is de heerser over de getijden van de oceaan. Met haar veranderd gezicht meten we de tijd, en het is de Maan die de komst van de kinderen hier op aarde overziet. Eensgezind, sturen we groeten en dank aan onze Grootmoeder, de Maan.
Nu zijn onze gedachten een.


De sterren
Wij danken de sterren die zich verspreiden over de hemel als juwelen. Wij zien ze in de nacht, wanneer zij de Maan helpen de duisternis te verlichten en brengen dauw in onze tuinen en voor alles wat groeit. Wanneer we 's-nachts reizen, wijzen zij ons de weg naar huis. Met onze gedachten tezamen als een, sturen we groeten en dank aan de sterren.
Nu zijn onze gedachten een.

De verlichte meesters
Eensgezind groeten en danken we de verlichte meesters die door de eeuwen heen zijn gekomen om ons te helpen. Wanneer we vergeten in harmonie te leven, herinneren zij ons aan hoe we als mensen hebben geleerd te leven. Eensgezind, sturen wij groeten en dank aan die zorgvolle meesters.
Nu zijn onze gedachten een.

De schepper
Nu richten wij onze gedachten op de schepper, of Grote Geest, en sturen groeten en dank voor alle gaven uit de schepping. Alles wat we nodig hebben om een goed leven te leiden is hier op deze Moeder Aarde. Met alle liefde die nog om ons heen is, brengen we al onze gedachten tezamen als een en sturen onze welgekozen woorden om de schepper te groeten en danken.
Nu zijn onze gedachten een.

Afsluitende woorden
Nu zijn we gekomen op de plek waar onze woorden ophouden. Bij het noemen van alle dingen, was het niet onze intentie om iets weg te laten. Indien wij zaken hebben vergeten, dan laten we het over aan elk individu om groeten en dank naar die zaken te sturen op hun eigen wijze.
Nu zijn onze gedachten een.

Vertaling: Monique Pool

This translation of the Mohawk version of the Haudenosaunee Thanksgiving Address was developed, published in 1993, and provided, courtesy of: Six Nations Indian Museum and the Tracking Project. All rights reserved. English version: John Stokes and Kanawahienton (David Benedict, TurtleClan/Mohawk). Mohawk version: Rokwaho (Dan Thompson, Wolf Clan/Mohawk). Original inspiration: Tekaronianekon (Jake Swamp, Wolf Clan/Mohawk).

woensdag 10 december 2014

Human Rights Day 2014

Elk jaar staan we op 10 december stil bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Human Rights Day 2014 heeft als thema ‘365’. De boodschap is dat het voor iedereen, waar dan ook, elke dag mensenrechtendag is. 
Hieronder kunt u een vertaling lezen van het statement van Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Klik hier als u meer wilt lezen over de mensenrechtensituatie in Suriname.

“Op Human Rights Day laten we van ons horen.
We verwerpen regeringen die de rechten van personen of groepen ontkennen en ontzeggen.
Mensenrechten zijn er voor ons allemaal, altijd: wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, onafhankelijk van onze sociale klasse, onze meningen en onze seksuele oriëntatie.
Mensenrechten zijn een zaak van individuele rechtvaardigheid, sociale stabiliteit en mondiale vooruitgang.
Het is de trotse missie van de Verenigde Naties om mensenrechten te beschermen, want als mensen gebruik maken van hun rechten, zullen economieën floreren en zal er vrede heersen.
Mensenrechtenschendingen zijn meer dan persoonlijke tragedies. Het zijn alarmbellen die ons waarschuwen voor een veel grotere crisis.
Het Human Rights Up Front initiatief van de VN luistert naar deze alarmbellen. Wij strijden tegen de mensenrechtenschendingen om te voorkomen dat zij ontaarden in massale wreedheden en oorlogsmisdaden.
Iedereen kan de strijd tegen onrecht, intolerantie en extremisme vooruit helpen.
Ik roep de lidstaten op om elke dag van het jaar hun verplichting mensenrechten te beschermen in ere te houden. Ik roep burgers op hun regeringen aansprakelijk te houden. En ik roep op tot speciale bescherming voor mensenrechtenverdedigers die moedig opkomen voor onze collectieve zaak.
Laten we reageren op de noodkreten van hen die worden uitgebuit en het recht op menselijke waardigheid voor iedereen handhaven.”

Weet wat je zegt: gratis gendertraining voor politieke partijen

Wat is gender nu eigenlijk? Als u zegt: “gelijkheid van mannen en vrouwen,” dan heeft u dringend behoefte aan een basiscursus in gender.

Waarom moeten politieke partijen zich druk maken over gender?
Omdat gender ons leven beheerst.
Elke partij en elke politicus die beweert dat zij opkomt voor achtergestelden, voor arme mensen, voor mensenrechten, voor ontwikkeling, hoort te weten wat gender is.
In de dagelijkse politieke discussie merken we echter dat dit helaas nog lang niet het geval is.
PROJEKTA ontwikkelde een basistraining “Kennismaken met Gender”. In 4 uren behandelen wij de kern van het “gendervraagstuk”

Gratis sessies
Wij bieden gratis sessies aan voor politieke partijen. Wat wij bieden is (per partij) een eenmalige sessie van 4 uren, waarin de basisbegrippen en kaders worden behandeld. De sessie is kosteloos.
U zorgt voor:
- een groep deelnemers van minimaal 25 en maximaal 100 personen
- een geschikte ruimte (evt. met geluidsversterking bij grote groepen)
- trainingsmateriaal (pen, papier, flapover, beamer en laptop)
- Kopieën
- eventueel consumptie voor de deelnemers

De sessies kunnen worden aangevraagd voor de periode medio januari – medio maart 2015. Verzoeken moeten wel voor 10 januari bij ons binnen zijn.
De datum bepalen wij in overleg met u. We verzorgen maximaal 8 sessies, dus hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe beter.

Waar gaan we het over hebben?
Een hele basistraining in gender awareness duurt eigenlijk minimaal twee dagen.
Een sessie van vier uren betekent dat we keuzes moeten maken.

In de sessie behandelen we onder andere:
- Definities van gender
- Karakteristieken van gender
- Genderrollen en gendersocialisatie
- Genderstereotypen
- De rol van gender in beleidskeuzes

Indien u na deze sessie nog dieper wilt ingaan op de materie, dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

dinsdag 9 december 2014

Weet wat je Zegt: Corruptie Awareness training voor politieke partijen

Dat we een corruptieprobleem hebben in Suriname is geen nieuws.
Wel nieuws is misschien dat velen, ook binnen de politieke partijen, niet weten wat corruptie nu precies is. Wat is de definitie? Welke vormen zijn er allemaal? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Wat kun je ertegen doen? Men denkt vaak dat alleen als er grof geld onder de tafel wordt geschoven voor gunsten en diensten, er sprake is van corruptie. En dat is precies het grote corruptieprobleem in ons land.

In de afgelopen jaren heeft PROJEKTA verschillende trainingen in corruptie awareness en preventie verzorgd. Voor de overheid, de media, civil society en burgers. En het bleek steeds weer: men weet de helft niet van wat corruptie is, doet en vernietigt.

Nu de verkiezingspodia beklommen worden, zullen wij ongetwijfeld heel veel en vaak horen spreken over aanpak van corruptie. Weet wat je zegt op een podium – breid je kennis uit, kom beslagen ten ijs. PROJEKTA wil bijdragen aan de algemene kennis van politieke partijen over de preventie en bestrijding van corruptie, in de hoop dat corruptiepreventie (daarmee) daadwerkelijk een prioriteit wordt voor toekomstige beleidsmakers.


Gratis sessies
Wij bieden gratis sessies aan voor politieke partijen. Wat wij bieden is (per partij) een eenmalige sessie van 4 uren, waarin de basisbegrippen en kaders worden behandeld.
De sessie is kosteloos. U zorgt voor:
· een groep deelnemers van minimaal 25 en maximaal 100 personen.
· een geschikte ruimte (evt. met geluidsversterking bij grote groepen)
· trainingsmateriaal (pen, papier, flapover, beamer en laptop)
· kopieën
· eventueel consumptie voor de deelnemers

De sessies kunnen worden aangevraagd voor de periode medio januari medio maart 2015
Verzoeken moeten wel uiterlijk vrijdag 9 januari 2014 bij ons binnen zijn. 
De datum bepalen wij in overleg met u. We verzorgen maximaal 8 sessies, dus hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe beter.
Waar gaan we het over hebben?
Een complete training in corruptie awareness duurt minimaal 5 dagen. Een sessie van 4 uren betekent dat we keuzes moeten maken. In de sessie behandelen we:
· basisbegrippen van corruptie
· vormen van corruptie
· oorzaken en gevolgen van corruptie
· risicofactoren binnen de overheid

Indien u na deze sessie nog dieper wilt ingaan op de materie, dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u. 

Snapshot mensenrechten

(Eerder verschenen in de State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)

Op 20 november 2014 organiseerde PROJEKTA de panel-discussie ‘Mensenrechten: waar staan we, waar gaan we?’ Een panel van deskundigen ging na wat de stand van zaken in Suriname is op het gebied van vrouwenrechten, kinderrechten, rechten van Inheemse volkeren, van mensen met een beperking en van LGBT. De twee kernvragen voor de avond waren: wat hebben we al bereikt, en waar moeten we met spoed aan werken?
In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste informatie en bevindingen uit de presentaties en discussies met betrekking tot vrouwenrechten, de rechten van mensen met een beperking en de rechten van Inheemse Volkeren. Het artikel over kinderrechten, de rechten van LGBT en de rechten van ouderen vindt u hier.Vrouwen: van genderongelijkheid naar gendergelijkheid


De Staat heeft zich gecommitteerd alle vormen van discriminatie (VN Vrouwenverdrag/CEDAW, 1993) te elimineren en geweld tegen vrouwen (Het Belém do Pará Verdrag, 2002) uit te bannen. Daarmee is zij overeengekomen dat het grondbeginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt geïntegreerd in onze nationale wetgeving. In de afgelopen eeuw zijn er stappen voorwaarts gezet: er zijn belangrijke wetten aangenomen op het gebied van kiesrecht, handelingsbekwaamheid, toegang tot onderwijs, huwelijkswetgeving, zedenwetgeving, en de Wet Bestrijding Huiselijk geweld. Met het aannemen van deze wetten is de positie van de vrouw verbeterd, maar is er nog geen gendergelijkheid.
Carla Bakboord, WRC
Gendergelijkheid vereist namelijk meer dan positieverbetering, het vereist een transformatie van bestaande structuren. Wij zien immers nog steeds veel ongelijkheid in het politiek machtscentrum, bestuurlijke organen, op het arbeidsveld, in het onderwijs, in verenigingen en in de sport. In gezinnen uit deze genderongelijkheid zich in de verruwing van huiselijk geweld.

De internationale verdragen worden onvoldoende nageleefd. De Commissie Genderregelgeving heeft een lange lijst van wetgeving die aangenomen of aangepast moet worden. Een paar voorbeelden: de conceptwet Seksuele Intimidatie, de conceptwet Gelijke Behandeling mannen en vrouwen, het aanpassen van de Personeelswet (schrappen van de ontslagregeling voor gehuwde vrouwen) laten allemaal op zich wachten.

Women's Rights Centre (WRC) ziet als prioriteiten voor de komende periode de doorlopende training voor leden en achterban van politieke partijen in gender, mensen- en vrouwenrechten, en het lobbyen voor een 50/50 gender quota bij de verkiezingslijsten. Daarnaast wil zij een spoedige behandeling van alle gender gerelateerde conceptwetten, de ontwikkeling van een strategie om een multisiciplinaire aanpak van partnergeweld te professionaliseren, en tenslotte de opname van vrouwenrechten, gendergelijkheid en het voorkómen van huiselijk geweld als vak in het onderwijscurriculum.Mensen met een beperking: een vergeten groepNatasia Hanenberg-Agard, NSBS

In 2006 werd het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking door de Verenigde Naties aangenomen. Dit Verdrag is nooit door Suriname geratificeerd, en uit onderzoek van de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS) blijkt dat er geen specifieke wetten zijn die betrekking hebben op mensen met een beperking. Zonder een wettelijke basis is het moeilijk om rechten af te dwingen voor mensen met een beperking. 
De situatie van mensen met een beperking in Suriname is dan ook niet erg positief te noemen. Vooral toegankelijkheid is een grote uitdaging. Met name toegang tot gebouwen, openbaar vervoer, speciaal vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en besluitvorming is een groot probleem.

De NSBS ziet daarom de ratificering van het Verdrag als de hoogste prioriteit. Ook pleit zij voor een overlegorgaan dat adviseert over beleidsmaatregelen en dat ook controle kan uitoefenen op de uitvoering daarvan. Het Ministerie van Sociale Zaken is enige tijd geleden met gesprekken gestart met als doel de zogeheten ‘Nationale Adviesraad voor Gehandicapten’ (NARG) nieuw leven in te blazen, maar dit initiatief ligt al bijkans een jaar stil.

Als derde prioriteit ziet de NSBS het vergroten van de maatschappelijke bewustwording over de capaciteiten van mensen met een beperking. Anders dan men denkt, zijn zij (met de juiste begeleiding) in staat om zelfstandig te wonen, zich verder te ontwikkelen, hun stem te vergroten, aan te geven wat hun behoeften zijn en hun eigen belangen te behartigen.Inheemse volkeren: recht op zelfbeschikking


Het “zelfbeschikkingsrecht” geeft aan een ieder van ons het recht om te participeren in het democratisch proces van governance. Bovendien biedt het de mogelijkheid invloed uit te oefenen op onze eigen toekomst, zowel op politiek, sociaal als cultureel vlak. Dit recht is vastgelegd in het VN Verdrag inzage Burgerrechten en Politieke Rechten, in het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, en in de VN ‘Declaration on the Rights of Indigenous Peoples’.


Josee Artist, Bureau van de VIDS
Inheemse volken in Suriname hebben jarenlang vormen van nationale onderdukking van de Staat ervaren, voortgekomen uit het assimilatiebeleid van diverse overheden. Als gevolg daarvan zijn discriminatie, onderdrukking en ongelijkheid diep geworteld in overheids-, maar ook andersoortige instituties. Inheemse volken worden verhinderd om voor hun eigen wijze van bestaan te kiezen en eigen invulling te geven aan hun toekomst. Hun voorouderlijke gronden en middelen worden niet wettelijk erkend, hun systeem van democatisch zelfbestuur wordt niet erkend of zelfs bedreigd, en er worden vernietigende sociaal-economische plannen en initiatieven ondernomen onder de noemer ‘nationale ontwikkeling’ zonder inspraak van degenen die de meest schadelijke gevolgen zullen ondervinden (zoals recentelijk in het Bakhuysgebergte is geschied).

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) streeft al 25 jaar naar het beleven van het zelfbeschikkingsrecht van Inheemse volken door eigen onderzoek te doen, strategische projecten te initiëren, dorpsbesturen en instituties te versterken, te lobbyen bij overheden en parlement, te ondersteunen bij consultatieprocessen, en internationaal casussen in te dienen bij schending van de rechten van Inheemsen. Recht op collectief grondbezit en op zelfbeschikking zijn daarom voor de VIDS de belangrijkste issues als het gaat om rechten van Inheemsen in Suriname.

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Snapshot mensenrechten, deel 2

(Eerder verschenen in de State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)

Op 20 november 2014 organiseerde PROJEKTA de panel-discussie ‘Mensenrechten: waar staan we, waar gaan we?’ Een panel van deskundigen ging na wat de stand van zaken in Suriname is op het gebied van vrouwenrechten, kinderrechten, rechten van Inheemse volkeren, van mensen met een beperking en van LGBT. De twee kernvragen voor de avond waren: wat hebben we al bereikt, en waar moeten we met spoed aan werken? In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste informatie en bevindingen uit de presentaties en discussies met betrekking tot kinderrechten, de rechten van LGBT en de rechten van ouderen. Het artikel over vrouwenrechten, de rechten van mensen met een beperking en de rechten van Inheemse Volkeren vindt u hier.


Kinderen: van kennis naar beleving


Lillian Ferrier,
Foundation for Human Development
Op 20 november is het 25 jaar geleden sinds we het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd. Er is veel bekendheid gegeven aan het verdrag en er zijn nu meerdere overheidsinstanties die zich bezig houden met kinderrechten, zoals het Bureau Kinderrechten van het Ministerie van Sociale Zaken, het Universiteitsinstituut Kinderrechten en het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het Ministerie van Justitie en Politie.
Desondanks zijn er bijna 100 wetten die in overeenstemming moeten worden gebracht met het Verdrag. In de afgelopen vijftien jaren zijn maar drie wetten aangepast: de Zedenwetgeving, het Hoorrecht, en de Huwelijkswetgeving.

In de tussentijd gaat het niet goed met onze kinderen. Het Kinderrechtenverdrag wordt niet beleefd in de praktijk. Bijna 90 procent van onze kinderen heeft ooit geweld meegemaakt, waarvan tien procent ernstig geweld. Dertien procent van onze kinderen groeit niet op bij hun biologische ouders, maar wordt opgevangen door grootouders, peetjes, in kindertehuizen en cellenhuizen.

Een van de prioriteiten is daarom het treffen van sancties (straffen) voor ouders die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de opvoeding van hun kind(eren). Er moet ook een meldplicht komen voor artsen, leerkrachten en anderen die constateren dat een kind mishandeld is of misbruikt is/wordt. Artsen moeten zich niet meer verschuilen achter het beroepsgeheim.

Wij, de volwassenen, zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat kinderen hun rechten kunnen beleven. Wij moeten altijd artikel 3 van het Verdrag voor ogen houden, namelijk ‘het belang van het kind staat centraal’.

LGBT: discriminatie is tegen de Grondwet

Tineke Sumter, Women's Way
(namens het LGBT Platform)

Vier jaar geleden gaf de Minister van Justitie en Politie op vragen over de positie van LGBT’s in Suriname bij de verdediging van het Surinaamse Mensenrechten rapport bij de VN aan dat er eerst een brede nationale discussie gevoerd moet worden om hierover een standpunt in te nemen. Tegelijkertijd zei de Minister dat volgens Artikel 8.2 de Surinaamse Grondwet niemand gediscrimineerd mag worden en dat er naar zijn weten geen schendingen van mensenrechten wat deze groep betreft plaatsvonden in Suriname.
Dit standpunt is in de afgelopen jaren herhaald tijdens de verschillende staatshoofdenvergaderingen van de OAS. Anno 2014, vier jaar verder, is er door de overheid echter geen enkel initiatief genomen om deze brede nationale discussie ook daadwerkelijk te voeren.
Hoewel discriminatie verboden is volgens de Grondwet, is dit niet uitgewerkt in diverse (sociale) wetten. Zo is er bijvoorbeeld geen antidiscriminatie wetgeving en zijn de sancties op discriminatie niet beschreven. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen hun relatie niet bij het burgerlijk stand registreren of met elkaar trouwen. Ook zijn er slechts twee bedrijven (IAMGOLD RGM en Staatsolie) die in hun CAO rekening houden met relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

Begin 2014 hield het LGBT Platform een breed bezochte krutu, waaruit als prioriteiten zijn voortgevloeid het mogelijk maken van geregistreerd partnerschap, een beleid voor gelijkwaardigheid op de werkplek en een algemeen antidiscriminatiebeleid (niet alleen voor LGBT).


Seniore burgers: een groeiende groep


In 2040 zullen er voor het eerst in onze geschiedenis meer ouderen dan kinderen zijn, zo’n eenvijfde van de wereldbevolking. In Suriname is nu ongeveer negen procent van onze bevolking ouder dan 60 jaar, maar dit percentage zal ook snel stijgen tot 25 – 30 procent, waarvan meer vrouwen dan mannen.
Ondanks de forse groei van deze groep, zijn er geen specifieke internationale mensenrechten-instrumenten voor ouderen. Er zijn alleen verwijzingen in algemene verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Verdrag voor Burger en Politieke Rechten, het CEDAW Verdrag en het Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking.

Een belangrijke internationale committering van Suriname is de ‘Madrid Plan of Action on Ageing’. In 2012 bracht Suriname verslag uit over de vorderingen van de vier jaren daarvoor. Helaas is er niet veel veranderd sindsdien. Er zijn in Suriname ook nauwelijks specifieke wetten voor bescherming van de rechten van ouderen. Volgens het Burgerlijk Wetboek is er een zorgplicht voor volwassen kinderen tegenover hun ouders, echter is hier geen toezicht op. In 2008 werden volgens Wet en Staatsbesluit pensioenen van ambtenaren en anderen gekoppeld aan huidige inkomens en inflatie, waarmee een eerste stap naar waardevastheid is gedaan. In 2011 werd het bedrag voor de Algemene Ouderdomsvoorziening verhoogd, en in 2013 kregen alle seniore burgers de mogelijkheid om basisgezondheidszorg te genieten op de kosten van de Staat.

Ondanks deze positieve noot, is het nog steeds slecht gesteld met de situatie van onze seniore burgers. Huisvesting is voor hen een groeiend probleem. Er is een conceptwet voor opvanginstellingen voor ouderen, maar deze wet is nog niet uitgewerkt in de praktijk. Volgens het rapport zijn naast huisvesting en opvang de hoogtse prioriteiten voor deze groep het zorgen voor goede gezondheidszorg toegespitst op seniore burgers, het bevorderen van de financiële zelfstandigheid van ouderen en de integratie van ouderen in de samenleving.

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Onze verkiezingsprogramma's nader bekeken: thema's en woorden

(Leest u als u meer wilt weten over verkiezingsprogramma's ook 'Van belofte naar beleid: onze verkiezingsprogramma's nader bekeken'. Beide artikelen verschenen eerder in beknopte versie in de State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)

Deze overzichten geven een indruk van de prioriteiten van de partijen en partijcombinaties van de afgelopen verkiezingen. 

Er zijn grote verschillen in het aantal pagina’s dat de partijen hebben besteed aan het uitschrijven van hun beleidsvoornemens. Een lang verkiezingsprogramma is niet per definitie beter dan een kort verkiezingsprogramma. Ook is het niet automatisch zo dat een kort verkiezingprogramma concreter is. Cijfers kunnen misleidend zijn, dus laat u niet verleiden tot snelle (voor)oordelen. Laat dit een motivatie zijn om de verkiezingsprogramma’s van de komende verkiezingen te lezen.

Woorden
Om deze grafieken te maken, is er geteld hoe vaak bepaalde woorden werden gebruikt in hun verkiezingsprogramma’s.
Thema's
Deze grafieken laten zien hoe hoog het percentage is dat partijen in een verkiezingsprogramma aan een bepaald thema besteden. De percentages zijn tot stand gekomen door middel van het het aantal pagina’s tekst betreffende een thema te delen door het totaal aantal pagina’s. Bij het totaal aantal pagina’s zijn de inhoudsopgaven, de afbeeldingen en grote lege ruimtes tussen hoofdstukken niet meegeteld.

Wat opvalt is dat wanneer je de percentages van de uitgelichte thema’s bij elkaar optelt, er veel pagina’s overblijven. Waar gaan deze dan over? Onderwerpen die hier niet besproken zijn, maar in alle programma’s (in verschillende mate) aan de orde komen, zijn onder andere industrie, communicatie, sport, infrastructuur en toerisme. Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Van belofte naar beleid: onze verkiezingsprogramma's nader bekeken

(Een beknopte versie van dit artikel verscheen eerder in State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)


Verkiezingsprogramma’s zijn van groot belang bij verkiezingen. Aangezien we na de verkiezingen vijf jaar vast zitten aan een politieke partij, of een combinatie van partijen, mogen we verwachten dat we ruim van tevoren weten wat zij voor ons willen betekenen in ruil voor onze stem. Bij de verkiezingen van 2010 had echter geen enkele partij tot twee maanden voor de verkiezingen haar programma bekend gemaakt.
Voordat we verder ingaan op de Surinaamse situatie, is het zinvol om te kijken naar de rol die verkiezingsprogramma’s spelen bij beleidsvorming.  

In een verkiezingsprogramma maakt een politieke partij haar standpunten en plannen voor de komende regeerperiode bekend. Een verkiezingsprogramma kan door verschillende actoren gebruikt worden. Het biedt de verschillende afdelingen binnen een politieke partij een platform om hun plannen aan te dragen en partijprominenten kunnen het gebruiken om in het openbaar hun plannen bekend te maken aan het volk. Voor de andere partijen is het een bron van informatie om erachter te komen waar de mogelijkheden liggen als ze willen of moeten samenwerken. Kiezers kunnen zich aan de hand van het document informeren om een weloverwogen stem uit te brengen.

Kiezersbedrog
Als een verkiezingsbelofte niet wordt uitgevoerd wordt dit kiezersbedrog genoemd. Hoe specifieker de beloftes zijn wat betreft toekomstig beleid, hoe meer informatie mogelijke samenwerkingspartners hebben over de prioriteiten van de partij. Tegelijkertijd kunnen te specifieke beloftes ook, zowel vanuit andere partijen als vanuit het electoraat, tegen een partij gebruikt worden indien zij zich er niet aan houdt.

In theorie is een verkiezingsprogramma dus bindend in het geval een partij of een groep van partijen aan de macht komt. Dit betekent dat je zou moeten kunnen verwachten dat de gedane beloftes waar gemaakt worden. Er is echter een aantal factoren dat ervoor kan zorgen dat een verkiezingsprogramma van de winnende (groep van) partijen niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt.

Mandaat theorie van democratie
De 'mandaat theorie van democratie' probeert te verklaren hoe een verkiezingsprogramma vertaald wordt naar beleid. De naam is logisch te verklaren, want politieke partijen die de regering vormen krijgen het mandaat om hun voorstellen om te zetten in regeerbeleid.  Volgens deze theorie zijn er in het proces rondom verkiezingen grofweg twee groepen te onderscheiden, de politieke partijen en de kiezers. Politici zijn gemotiveerd om zoveel mogelijk voordelen te behalen die horen bij het hebben van politieke macht. Kiezers zijn gemotiveerd om zoveel mogelijk regeerbeleid dat in hun voordeel werkt zeker te stellen. Om de macht zeker te stellen en ervoor te zorgen dat bij volgende verkiezingen een partij weer door de stemmers gekozen zal worden, is het aannemelijk dat de partij zoveel mogelijk regeringsbeloftes zal proberen uit te voeren.

De mandaat theorie in haar puurste vorm gaat er vanuit dat er niets gebeurt met de verkiezingsbeloftes van partijen die niet aan de macht komen, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet realistisch is. Het is ook in het voordeel van de machthebbers, en bovendien een democratisch principe, om de plannen van de ‘verliezers’ te betrekken bij hun beleid. Oftewel: de meerderheid beslist, rekening houdend met de belangen van de minderheid. Als dit democratisch principe niet wordt nageleefd, bestaat de kans dat oppositiepartijen beleidsplannen zullen dwarsbomen. Het tegemoet komen van de belangen van de oppositiepartijen kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geen quorum is op het moment van het maken van beslissingen. Aan de andere kant kan het doen van concessies er ook voor zorgen dat eigen verkiezingsbeloftes niet of slechts gedeeltelijk nagekomen worden. 

Een regerende partij kan het zich dus niet permitteren om roekeloos haar eigen plannen door te voeren, omdat haar autoriteit constant in twijfel kan worden getrokken, en de macht hebben en houden nooit zeker is. Er zullen altijd compromissen gesloten moeten worden, om te overleven. Dit wordt het ‘agenda influence model’ genoemd.

Het kan ook zijn dat de regering afwijkt van het beloofde beleid als ze merkt dat ze in haar autoriteit wordt aangetast, bijvoorbeeld ten tijde van crisis. Wat dit betreft kun je je afvragen of de Surinaamse regering zich permanent in crisis waant.

Meerpartijensysteem
In een meerpartijensysteem, zoals in Suriname, is het ook van belang welke ministeries en de daarbij horende ambtenaren een partij tot haar beschikking krijgt. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de kans groter is dat verkiezingsbeloftes waar gemaakt worden als de desbetreffende partij beschikt over het ministerie dat dat beleid moet gaan vormgeven en uitvoeren.

Te verwachten is dat als een verkiezingsbelofte door meerdere coalitiepartijen gedeeld wordt, het waarschijnlijker is dat deze omgezet wordt in beleid. Toch blijkt, na een analyse van de verkiezingsprogramma's uit 2010, dat ondanks de grote overlap aan voornemens, er maar weinig daarvan daadwerkelijk doorgevoerd zijn.

In landen met een eenpartijenstelsel ligt het percentage waargemaakte beloftes dan ook hoger dan in landen waarbij de regering bestaat uit meerdere partijen. Desalniettemin is het niet onredelijk om te verwachten dat een regering die bestaat uit meerdere partijen, zoals die van Suriname, minimaal de helft van haar regeringsbeloftes omzet in beleid. Te meer nog omdat de verkiezingsprogramma's van de nu regerende partijen veel overlap vertonen in beloftes en plannen aangaande beleids- en wetsvoorstellen. Helaas is dit verre van het geval geweest in de afgelopen regeerperiode. Een optimist zou zeggen dat deze regering nog een termijn de kans zou moeten krijgen om de gemaakte beloftes waar te maken. Een pessimist kan niet anders dan concluderen dat er van daad bij woord voegen weinig sprake is en dat een verlenging van de macht hier geen verandering in zal brengen. 

Een greep uit de verkiezingsprogramma’s 2010
PROJEKTA zette een aantal zaken uit de verkiezingsprogramma’s van de in DNA gekozen partijen/combinaties op een rij. Voorzover partijen als combinatie de verkiezingen zijn ingegaan, is van het programma van die combinatie uitgegaan. Het gaat om vijf partijen/combinaties: A-Combinatie, DOE, Nieuw Front, Megacombinatie, en Volksalliantie.

In de meeste verkiezingsprogramma’s worden er woorden vuil gemaakt aan het bekritiseren van de voorgaande regering. Logischerwijs heeft het Nieuw Front geen kritiek op haar eigen regeerperiode, zij besteden de eerste acht pagina’s aan het opsommen van de behaalde ‘successen’ van de voorgaande regeringsperiodes.

Wat ze ook gemeen hebben is dat de programma’s haast alomvattend zijn: eigenlijk wil iedereen alles aanpakken, maar er staan bijna nergens concrete voorstellen hoe het aan te pakken. En dan komt toch af en toe, totaal willekeurig, een concreet beleidsvoornemen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • A-Combinatie (AC): in het kader van toerisme, binnen drie jaar een Cruise Terminal; talentenjachten organiseren; de afdeling curriculumontwikkeling moet beoordelen of Portugees en Mandarijn opgenomen moeten worden als keuzevak in het voortgezet- en beroepsonderwijs.
  • Volksalliantie (VA): het invoeren van een zondagse Toeristen Markt (“Happy markt”) in de Domineestraat; het invoeren van betaald parkeren middels parkeermeters in de binnenstad; ramboetan verbouwen te Lelydorp.
  • Nieuw Front (NF): het tegengaan van het onnodig printen van documenten en / of foto’s; aanpassing van de vakantieperioden aan die van de Caricom-landen; “Hall of Fame” om onze sporthelden te eren.
  • DOE: wettelijke regelgeving voor casino’s om gokverslaafden te weigeren en door te verwijzen naar instanties die hen kunnen helpen; systematische stadverfraaiing door het planten van schaduwbomen; aanleggen van parkeerplaatsen aan de rand van de stad waar men kan overstappen op openbaar vervoer.
  • Megacombinatie (MC): rechtstreeks door de kiezers te doen kiezen van de President en Vice-president; ontwikkelen en wederom opstarten c.q. institutionaliseren van een nationale volksgymnastiek beweging; in samenspraak met schoolleiders het opzetten respectievelijk onderhouden van schoolkantines die broodjes tegen een redelijke prijs aan scholieren kunnen aanbieden.

Overlap
Opvallend is dat alle verkiezingsprogramma's de 'usual suspects' op een hoop gooien: jongeren, senioren, gehandicapten, verslaafden, weeskinderen, daklozen en vrouwen moeten worden empowered.

En er zijn meer punten van overeenstemming; het is dan ook een raadsel waarom deze voornemens geen voortgang gevonden hebben, aangezien de consensus kamerbreed aanwezig is/was. In onderstaande tabel worden voorbeelden gegeven van gelijke voornemens. In het artikel 'Onze verkiezingsprogramma's nader bekeken: thema's en woorden' vindt u meer analyses van de verkiezingsprogramma's uit 2010. Bronnen:
Franz Urban Pappi & Nicole Michaela Seher (2009) Party Election Programmes, Signalling Policies and Salience of Specific Policy Domains: The German Parties from 1990 to 2005, German Politics, 18:3, 403-425.
Robert Thomson (2001) The programme to policy linkage: The fulfilment of election pledges on socio-economic policy in the Netherlands, 1986–1998, European Journal of Political Research 40: 171–197.


Voor de volledige nieuwsbrief klik hier