donderdag 21 februari 2019

Brainstormen op een zonnige zondag!

Van mooi weer worden wij allemaal blij! Het kan zijn dat wij ook allemaal een andere definitie hebben voor “mooi weer”, maar voor ons, Projekta-medewerkers, was het op zondag 17 februari echt wel mooi weer.
Op deze zonnige zondag organiseerden we onze tweede brainstorm workshop voor het bedenken en ontwikkelen van creatieve bewustwordingsactiviteiten die personen van gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties kunnen gebruiken voor het bespreekbaar maken van seksueel en huiselijk geweld binnen hun eigen buurt, dorp of wijk.
Gedurende deze 2e brainstorm workshop is onze werkgroep, bestaande uit sporters, theatermakers, dansers, jongerenwerkers, en pedagogen, verder gegaan waar we waren gestopt bij onze eerste workshop in november vorig jaar. Toen waren het vooral de grote lijnen van het ‘voor wie, wat, en hoe’ van de te maken producten die werden besproken, nu werd er ingezoomd op specifieke manieren om bewustwording en weerbaarheid te vergroten. In vier (4) verschillende groepen (sketches, visual arts, dans/beweging en sport) werd diepgaand gebrainstormd over manieren die gebruikt kunnen worden als middel voor het bespreekbaar maken van seksueel en huiselijk geweld.
Deze moeten niet alleen gericht zijn op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid van jongeren en ouderen binnen de organisaties, maar moeten coaches en personen van gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties ook in staat stellen om met eventuele slachtoffers te praten en door te verwijzen naar de desbetreffende hulpverleningsinstanties.
Dit alles moet vertaald worden naar luchtige, creatieve, sportieve, simpele, speelse, manieren die coaches en personen van gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties zelfstandig kunnen gebruiken om de bewustwording over seksueel en huiselijk geweld binnen hun eigen buurt, dorp of wijk te vergroten. 

Na het brainstormen hebben de verschillende groepen hetgeen ze bedacht en ontwikkeld hebben middels demonstraties en korte presentaties aan elkaar voorgehouden. Ter plekke werden de ideeën becommentarieerd en verder uitgewerkt-, een echte workshop dus. De deelnemers waren allemaal zelf erg blij verrast met hoe door intensief samen te werken ze in staat waren om binnen een korte tijd zoveel mooie ideeën te bedenken.Alle producten die ontwikkeld worden zullen beschikbaar gesteld worden voor de verschillende gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties die bereid zijn om seksueel en huiselijk geweld binnen hun gemeenschap, buurt, wijk of dorp tegen te gaan door de problemen te identificeren en op te komen voor de kwetsbare groepen op nationaal niveau.
Deze workshop is gehouden in het kader van het programma “Hear Us Now” dat gefinancierd wordt door de European Fund for Democracy and Human Rights. Het programma vormt samen met het programma “Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid”, dat uitgevoerd wordt als partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance), een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om geweld tegen te gaan en gendergelijkheid binnen sport te bevorderen.

donderdag 7 februari 2019

Community Coaches ontvangen certificaatHet is een regenachtige zaterdagmiddag in Paramaribo. In de balletzaal van Theather Thalía zit een groepje mensen in sporttenue op de vloer te wachten. Ondertussen maken zij een praatje met elkaar onder het genot van sap of een cup water. Zij ontvangen vandaag hun certificaat voor de training tot Community Coach. De participanten zijn van verschillende gemeenschapsorganisaties Paramaribo, Wanica en Para. Zij zijn getraind in vier verschillende takken van sport, tussen eind oktober en begin december vorig jaar.

Alvorens de certificaten worden uitgereikt, is er de gebruikelijke openingswoord en een toespraak van de financierder. Tessa Leeuwsha vertegenwoordigt de Nederlandse Ambassade. “Mijn werk bestaat uit het lezen van projectvoorstellen en elke keer stellen wij ons vertrouwen in de organisatie en de deelnemers dat het project echt zal gaan werken. Zij wenst de deelnemers heel veel succes toe bij de implementatie van hun nieuwe skills en is hun ook dankbaar dat zij dit traject zijn ingegaan, want deze certificaat is niet het einde. ” Er volgt een tweede fase waarin wordt geleerd hoe huiselijk- en seksueel geweld bespreekbaar te maken en eventueel hulp te bieden.  “Het gaat erom dat sport toegankelijk en laagdrempelig wordt gemaakt voor mensen om plezier te hebben, maar ook dat u de skills gaat ontwikkelen om een extra oog te krijgen, een luisterend oor te hebben en ondersteuning te bieden.”

Onder het toeziend oog van de coaches die de trainingen hebben verzorgd, komen enkele deelnemers om de beurt naar voren. Zij geven demolessen van gemiddeld twee minuten in de onderdelen van de sporttrainingen en de overige deelnemers volgen hun instructies op.  

Youandi Berrenstein van de Ispeak Foundation is Community Coach Dance Fitness. Zij houdt aan het einde van de uitreiking een toespraak.  “Ik dacht dat ik niet van dansen hield, want misschien kon ik de bewegingen niet goed doen. Maar wanneer ik tegenwoordig naar muziek luister, beeld ik me automatisch in welke bewegingen ik erop kan doen.” Haar organisatie heeft maandelijks activiteiten met de doelgroep. “Wij vonden het een goede gelegenheid om tools te krijgen om met de jongeren bezig te zijn”, aldus Berrenstein.

Andy Bandison is Community Coach Straatvoetbal voor Santo Stars. De doelgroep van deze organisatie is tussen de acht en twintig jaar oud. Hij heeft opgemerkt dat veel van de jongeren discipline ontbreekt. “Dagelijks ben ik al bezig met problemen aanpakken, er zijn kinderen uit éénoudergezinnen waarvoor je als coach als vaderfiguur optreedt.”

“Deze trainingen zijn goud waard en wij kunnen altijd wat wij hebben geleerd, toepassen in de organisatie. Het is een uitdaging om problemen goed aan te pakken en ook te herkennen.” Dit zegt Kripa-Sagar Sewgobind van Sangh Parivar Suriname. Hij is Community Coach Dance fitness. De organisatie bestaat al langer dan tien jaar en brengt jongeren normen en waarden bij middels verschillende filosofieën.  

De Culturele Vereniging Wabokwa krijgt vaak te maken met huiselijk geweld, maar weet nog niet hoe dit aan te pakken. Zij hebben alvast een start gemaakt in het project, “want het gaat om sport en spel en daarmee kun je veel activiteiten organiseren”, zegt Shanivah Mungroop. Zij is Community Coach Touwtjespringen.

Er hebben in totaal 20 coaches een certificaat in ontvangst mogen nemen. De trainingen zijn onderdeel van het project ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ Het is een partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sports Alliance). Samen met het programma ‘Hear Us Now’, gefinancierd door de EU, vormt het een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om gendergelijkheid te bevorderen en geweld tegen te gaan, onder andere door middel van sport en cultuur.