vrijdag 31 juli 2015

Sophia’s Lust jongeren dromen van hun toekomst


Op woensdag 29 juli had PROJEKTA een bijeenkomst met zo’n 20 jongeren van Sophia’s Lust. Daarbij spraken zij over de problemen die zij ervaren en de oplossingen die zij graag zien. De meest genoemde problemen zijn geweld, drop-outs, een gebrek aan sport- en recreatie, en tienerouders.

Veel van de problemen herleiden de jongeren terug aan het gebrek aan sport- en recreatiemogelijkheden, omdat die mogelijkheden zouden kunnen bijdragen aan een ander soort vorming dan ze op school meekrijgen, en ook een bezigheid zijn voor verveelde jongeren.

 De resultaten van deze en andere bijeenkomsten worden bij elkaar gebracht in een voorgesteld actieplan van de jongeren zelf, waarin zij aangeven wat ze graag veranderd willen zien in Sophia’s Lust. Dit voorstel zal besproken worden met de volwassenen die er voor moeten helpen zorgen dat de acties worden uitgevoerd: de mensen van de RGD, de wijkkantoor van Sociale Zaken, de Politiepost, en anderen, maar ook de medewerkers van verschillende Ministeries.

PROJEKTA werkt namelijk sinds eind 2013 nauw samen met UNICEF om een deel van het ‘Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten’ op een duurzame manier uit te voeren. Dit beleidsplan is ontwikkeld onder leiding van de ‘Presidentiële werkgroep integraal kinder- en jeugdbeleid’. Binnen dit raamwerk worden de werkzaamheden van de diverse ministeries gebundeld en wordt het prioritiseren van de activiteiten begeleid. Er zijn hiervoor twee pilot-gebieden uitgekozen: Moengo en Sophia’s Lust.


PROJEKTA is betrokken geweest bij het pilot-project in Moengo, waarbij het Moengo Actieplan voor Jongeren is gemaakt, en het Moengo Netwerk van Dienstverleners voor Adolescenten is opgestart. 

donderdag 30 juli 2015

PROJEKTA bespreekt Concept Anticorruptiewet met DNA commissie

Projekta pleit al langer dan 10 jaar voor de invoering van een Anticorruptiewet in Suriname, als een van de basisvoorwaarden voor het voorkomen en bestrijden van corruptie.
Sinds 2002 zijn er namelijk diverse conceptwetten hierover aangeboden en behandeld in DNA, maar geen van de concepten is ooit goedgekeurd. In januari 2014 werd opnieuw een conceptwet aangeboden aan de Nationale Assemblee. In januari en februari 2015 werden PROJEKTA (en andere organisaties) uitgenodigd om feedback te geven op de Conceptwet. Dat deden wij ook, maar helaas heeft het Parlement daarna niet meer vergaderd over de Concept Anticorruptiewet, hoewel de voorzitter van DNA nog het streven had om dit voor de verkiezingen van 25 mei te doen.

Op 23 juli 2015 werd een nieuwe Commissie van Rapporteurs benoemd, onder leiding van Anton Paal (PALU), en verder bestaande uit Celsius Waterberg (BEP),  Carl Breeveld (DOE), Amzad Abdoel (NDP), Ronnie Brunswijk (AC), Gregory Rusland (NPS), en Asiskumar Gajadien (VHP). Omdat een aantal van deze leden nieuw waren in de Commissie, bood PROJEKTA aan om wederom haar analyse van de Conceptwet te bespreken. Dit gebeurde dan ook op maandag 27 juli.

Sharda Ganga en Rayah Bhattacharji van Projekta deelden hun zorgpunten over de beperkte reikwijdte en de effectiviteit van de Conceptwet. De Conceptwet dekt een aantal veel voorkomende vormen van corruptie niet, zoals nepotisme, patronage en belangenverstrengeling. De focus is vooral op een systeem van registratie van bezit, inkomens en schulden van bepaalde publieke functionarissen. Echter, het systeem is erg beperkt: zo hoeven bijvoorbeeld directe bloed- en aanverwanten van functionarissen hun bezit en inkomen niet te registeren. Ook worden de verklaringen van bezit e.d. pas bekeken als er een verzoek van de Procureur Generaal wordt gedaan. Dat vereist dat er al een onderzoek gaande moet zijn. Met een totaal gebrek aan klokkenluidersbescherming, is het niet verwachtbaar dat het aantal onderzoeken naar vermoedelijke corruptie zal toenemen. Projekta deed een dringend verzoek om de AntiCorruptiewet in lijn te brengen met o.a. het Interamerikaans Verdrag tegen Corruptie.


PROJEKTA besprak deze en andere bezwaren tegen de Conceptwet met de Commissie van Rapporteurs, die er er open voor stond om deze mee te nemen in hun presentatie in DNA. Als bijkomende uitkomst van de meeting, is er afgesproken dat PROJEKTA een korte presentatie zal houden voor het volledig college over wat corruptie precies is.

woensdag 29 juli 2015

Training Fundraising - basisprincipes-Een gebrek aan middelen is vaak het grootste obstakel voor buurt-sport-en cultuur organisaties. Wij bieden bestuursleden van organisaties een training in de basisstappen voor Fundraising aan.

Wie kunnen meedoen?
Bestuursleden verbonden aan buurt-, sport en/of  culturele organisaties. 
Per organisatie kunnen minimaal 2 en maximaal 3 bestuursleden meedoen.

Waar en Wanneer is het?
Zaterdag 15 en zondag 16 augustus van 9.30 uur– 15.00u.
Plaats: Lalla Rookh gebouw

Wat kost het?
SRD 50,- per persoon (inclusief hand-outs, snacks en drank).

Interesse voor deelname?
Mail ons of klik hier voor het registratieformulier.
De aanmelding sluit op maandag 10 augustus.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 15 personen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn , vindt er een selectie plaats.

LET OP:
Alleen organisaties die MET (en niet slechts voor) doelgroepen werken (kinderen, jongeren etc.)  en sport– of  cultuuractiviteiten ontplooien, kunnen meedoen. Bent u van een buurtorganisatie, maar doet u ook aan bijv. slagbal of is er een dansclub, dan bent u welkom.  Bent u niet zeker of uw organisatie kan meedoen: mail ons even.

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan  het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen.  Dat wil het programma “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” bereiken.

dinsdag 14 juli 2015

Laatste loodjes potentiële aanvragers grant Alcoa Foundation

Monique Pool (GHFS), Jake Pinas (SRK),
Consuella Overloon (Women in Business),
Usha Satnarain (GHFS) en Georgette Eendracht (AF)
Gisteren vonden vonden de laatste besprekingen plaats tussen de medewerkers van Community Relations van Suralco, PROJEKTA en de potentiële ontvangers van een grant bij de internationale Alcoa Foundation. In de indrukwekkende setting van het Corner House aan de Waterkant werden de projectcoördinatoren voorzien van tips over hoe zij de (beoogde) resultaten van hun project zo goed mogelijk kunnen communiceren naar de gemeenschap.

Naast de traditionele media, zoals kranten en televisie, zijn alle aanvragers van plan om via social media zoveel mogelijk informatie over hun projecten te delen met hun doelgroep en met het algemeen publiek. PROJEKTA kijkt er naar uit alle interessante updates te lezen over de projecten van onder andere het CELOS, Green Heritage Fund Suriname en het Surinaamse Rode Kruis (klik hier voor meer informatie over hun project). Eerst volgen er echter nog twee drukke weken van afronding van de projectaanvraag. De deadline van indiening is 31 juli aanstaande.

Samenwerking Alcoa Foundation 
en PROJEKTA
In februari riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Normaal gesproken worden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkt, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de potentiële aanvragers te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en –rapportage.

dinsdag 7 juli 2015

Dans, drum en meer in Moengo

Eind vorig jaar begeleide PROJEKTA een aantal organisaties bij het schrijven van een projectvoorstel gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Moengo. Deze projectvoorstellen konden zij indienen bij UNICEF. Zeven voorstellen zijn uiteindelijk goedgekeurd en een aantal projecten is inmiddels in volle gang.

Leerkrachten van de basisscholen in Moengo worden sinds een aantal weken getraind in het geven van lessen in batik en borduren. Hierdoor kunnen zij, na afronding van dit “train de trainers”-onderdeel, de opgedane kennis en vaardigheden overdragen aan op de kinderen. Hetzelfde geldt voor dans en drum. Drie weken geleden is het “train de trainers”-onderdeel van dit project gestart. Een aantal potentiële trainers wordt klaargestoomd om Javaanse en Marron danslessen te kunnen geven. Anderen worden opgeleid tot Apinti drum leraar. Vorige week is ook het Schoolsporttoernooi van start gegaan. Hierover berichten wij later meer.

De begeleiding van de organisaties uit Moengo maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen PROJEKTA, UNICEF en diverse overheidsinstanties.


Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten
Suriname telt ongeveer 96.000 adolescenten (een vijfde van de totale populatie) die geconfronteerd worden met uitdagingen op het gebied van educatie, gezondheid, bescherming en participatie. Om deze uitdagingen aan te pakken is het ‘Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten: het actieprogramma 2012-2016’ ontwikkeld, welke geleid wordt door de ‘Presidentiële werkgroep integraal kinder- en jeugdbeleid’. Binnen dit raamwerk worden de werkzaamheden van de diverse ministeries gebundeld en wordt het prioriteren van de activiteiten begeleid. Om dit beleidsplan te ondersteunen, heeft UNICEF een samenwerkingsprogramma ontwikkeld: ‘Working together for Adolescent Development in Suriname (2013-2015)’.

PROJEKTA werkt sinds eind 2013 nauw samen met UNICEF om het ‘Integraal beleidsplan voor kinderen en adolescenten’ op een duurzame manier uit te voeren. PROJEKTA is in deze verantwoordelijk voor het ontwerpen van de projecten en activiteiten, alsmede de planning, implementatie, monitoring en rapportage. Basisprincipes zoals gender, mensenrechten en participatie (in het bijzonder onder meisjes) zijn in deze uiteraard van groot belang.


PROJEKTA in Moengo en Sophia’s Lust
Het doel van dit project is om adolescenten in Moengo en Sophia’s Lust de mogelijkheden te geven en hen te ondersteunen in het maken van verantwoordelijke keuzes aangaande hun gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, relaties en toekomst. Daarbij stimuleren we actieve participatie in besluitvorming welke hun sociale en psychologische omgeving betreft. Dit zal bereikt worden door middel van het versterken van de nationale en lokale kaders en door middel van het versterken van de capaciteiten van adolescenten in deze gemeenschappen.


PROJEKTA is van het einde van 2013 tot midden 2014 betrokken geweest bij het pilot project in Moengo om technische assistentie te verlenen. Door middel van het ontwerpen, organiseren en faciliteren van community participatory planning processes, werd de gemeenschap gemobiliseerd om te participeren, werd de capaciteit van de leden van de gemeenschap aangemoedigd en versterkt (met name dienstverleners werkzaam met jongeren en jongeren zelf), en is er een brug geslagen voor de dialoog tussen het netwerk bestaande uit een tiental leden van maatschappelijke organisaties en de beleidsmakers. Het Moengo Netwerk is hier een van de positieve gevolgen van. 
In maart 2015 zijn we een zelfde proces gestart in Sophia’s Lust.  

donderdag 2 juli 2015

Langatabiki: hier zijn we

Charissa Berrenstein van PROJEKTA in overleg 
met de medewerkers van het radiostation
Radiostation "A Ja U De" (Paramaccaans voor “Hier zijn we”) maakte in 2013 een herstart. Met behulp van de Alcoa Foundation konden ze professionele apparatuur aanschaffen en trainingen volgen, waardoor zij nu het eiland en de omringende dorpen van muziek en voorlichting kunnen voorzien.

Voorheen waren de bewoners van Langatabiki afgesloten van het nieuws uit de stad en de rest van het land. Tegenwoordig worden er via "Radio A Ja U De" naast muziek en lokale berichten, ook programma’s van Radio Apintie en Koyeba uitgezonden. Op deze manier blijft de gemeenschap op de hoogte van het wel en wee op Langatabiki, maar ook ook van het nationale nieuws.

PROJEKTA ging vorige week op bezoek om te kijken hoe het met het radiostation gaat. Dit doen wij in het kader van het begeleidings- en capaciteitsversterkingsprogramma in opdracht van de Alcoa Foundation. We hebben veel meningen en ideeën gehoord van de bewoners en betrokkenen. PROJEKTA zal samen met de medewerkers van het radiostation werken aan het optimaliseren van de dienstverlening en het voorzien in de wensen van de Paramaccaanse gemeenschap.

Overhandiging van een cd met het kinderprogramma “10 voor lezen”, welke 
geschonken is door Stichting Projecten Christelijk Onderwijs Suriname 
De studio van radiostation A Ja U De op Langatabiki
Adam Ceder aan het werk in de studio