maandag 25 juli 2022

Vacature: secretarieel-logistieke medewerker


Wij zijn op zoek naar een secretarieel-logistieke medewerker. 
Ons werk is heel divers. We organiseren trainingen, begeleiden gemeenschapsorganisaties, geven lezingen en workshops, organiseren bewustwordingscampagnes, onderzoeken, schrijven, publiceren en doen nog veel meer. De werktijden van het secretariaat zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.45 – 15.15.

De taken van de secretarieel-logistieke medewerker zijn onder andere:

 • Het bijhouden van de e-mail correspondentie en agenda van de organisatie
 • Het ondersteunen van directie en project-teams met het maken van verslagen en afrekeningen
 • Het ondersteunen met de logistieke organisatie van activiteiten, zoals veldbezoeken, lezingen, etc.

Wij zoeken iemand die:

 • Zorgvuldig en zelfstandig kan werken
 • Initiatief kan nemen
 • Stressbestendig is
 • Een afgeronde middelbare schoolopleiding heeft (secretariële opleiding is een pre)
 • Een goede beheersing heeft van het Nederlands en Engels
 • Ervaring heeft met MS Office (Word, Outlook en Excel)
 • Ten minste 2 jaar relevante werkervaring heeft

Wij bieden:

 • Een uitdagende baan
 • Een redelijk salaris (wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk)
 • De normale secundaire voorwaarden (na een proeftijd van 2 maanden)

 Spreekt dit je aan? Vul hier het sollicitatieformulier in: 

https://forms.gle/6UTNfvrP9ZUMqjeC6

Je CV kan (indien gewenst) worden ge-upload via het formulier. 

NB. Alleen shortlisted kandidaten krijgen bericht voor een interview.

woensdag 15 juni 2022


 Projekta en PAREA zoeken een consultant voor het uitvoeren van een desk study naar LGBTQ-discriminerende wetgeving voor het project ‘Stand with Us: creating the building blocks for an LGBTQ-inclusive Suriname’, welke wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Deze opdracht duurt maximaal 4 maanden, en start medio juli 2022. De Terms of Reference vindt u hier: 

https://drive.google.com/file/d/1sxOjHZCddcEX2NhOFrc-hqNIFC2I8IKI/view?usp=sharing.

De deadline voor het indienen van offertes is vrijdag 24 juni om 14.00u. Alleen offertes die voldoen aan de minimale vereisten zullen worden meegenomen in de beoordeling.

Please share!


dinsdag 15 maart 2022

Start training ‘Burgers en DNA’


Stichting Projekta is op 12 en 13 maart 2022 een trainingstraject gestart voor maatschappelijke organisaties die nu of in de toekomst willen lobbyen bij DNA voor wetgeving en beleid. De training is vooral voor doelgroep- en gemeenschapsorganisaties die nog geen ervaring hebben in het werken met de volksvertegenwoordiging. Deelnemers leren over de rollen en taken van DNA, het wetgevingsproces en het verzamelen en presenteren van informatie aan DNA. Daarnaast krijgen ze praktische tools voor lobbyen aangereikt, zoals hoe een petitie te schrijven, of een DNA-lid uit te nodigen voor een werkbezoek.

V.l.n.r: Natasia Donoe
(Vereniging van
Saamaka
Gezagdragers),
Saidja Garden
 (Mulokot)
Sylvana Flamingo
(Stichting Rika)
Uit bijkans 120 aanmeldingen zijn 40 personen uit gemeenschaps- en burgerorganisaties geselecteerd voor deelname aan de training. Het groot aantal aanmeldingen onderschrijft de door Projekta geconstateerde behoefte bij maatschappelijke organisaties voor het leren omgaan met hun volksvertegenwoordiging. Een aangepaste versie van de training zal daarom in de toekomst online verzorgd worden voor de organisaties die nu buiten de boot zijn gevallen, maar wel aan de basiscriteria voor deelname voldeden.

V.l.n.r: Joan Telgt 
(Mangrove Forum Suriname), 
Audrey Christiaan (Masuam), 
Sharon Pawiroredjo 
(Vereniging Herdenking 
Javaanse Immigratie (VHJI))

De geselecteerden hebben, verdeeld over twee groepen, in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 maart in het MENSA gebouw de eerste sessie van de training bijgewoond. Deze was er o.a. op gericht inzichtelijk te maken hoe en wanneer gemeenschaps- en burgerorganisaties bij o.a. het goedkeuringsproces van wetten input kunnen geven aan DNA. Dit vereist kennis over de - vaak voor burgers onzichtbare - processen binnen het DNA-apparaat. Ook het hoe en wat van een op feiten gebaseerde lobbyvoering bij DNA is aan de orde geweest tijdens de eerste sessie. 

Norville Burleson 
(Vereniging van 
Sociaal Werkers 
in Suriname) 

Graciella Zweers 
(Pater Albrinck Stichting (PAS))
Het trainingstraject verplaatst zich de komende weken naar online sessies. Gezien het enthousiasme van de deelnemers het afgelopen weekend, liggen er waardevolle uitkomsten van de training in het verschiet. Blijf onze blog en facebook pagina in de gaten houden voor verdere berichten hieromtrent. Ook over de ervaring van de deelnemers zult u in de komende periode via onze social media kanalen meer horen.

De training is onderdeel van het ‘Bridging the gap: tools to enhance citizens’ participation in legislative processes in Suriname project’ welke Projekta uitvoert met ondersteuning van Canada Fund for Local Initiatives.
vrijdag 29 oktober 2021

Consultant gezocht: inheemsen in actie tegen geweld tegen vrouwen & meisjes

Projekta en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname zoeken een consultant voor het uitvoeren van een baseline studie voor het 3-jarig project ‘Inheemsen in Actie tegen Geweld tegen Vrouwen en Meisjes’. 

De Terms of Reference vindt u hier: https://drive.google.com/file/d/1PDNIQ734eQg0ZguDcXJ9f-3v1UibGwQM/view?fbclid=IwAR1NNpPkGETUnBZpFljIPFytoILkP9VjSVovlKdrRE5abLRuipL3dxbTAX0

De deadline voor het indienen van offertes is vrijdag 12 november 2021. 


dinsdag 19 oktober 2021

A Jaw De Kinderweek reikt kinderen geheim wapen aan

Terwijl achterop een groepje kleuters rustig zit te tekenen, luisteren de oudere kinderen van Goede Verwachting aandachtig naar Rachel van Projekta en juf Parris die vertellen over goede en slechte geheimen én hun geheime wapen.

Twee weken geleden organiseerde Stichting A Jaw De een kinderweek. In samenwerking met Projekta zijn er drie interactieve dagen ontwikkeld met activiteiten die gaan over geweld tegen kinderen. Dit is onderdeel van het pilotproject ‘Versterking van buurtorganisaties tegen huiselijk geweld met de focus op geweld tegen kinderen en gender gerelateerd geweld’ en wordt gefinancierd door het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) in Suriname.

Het pilotproject is gericht op het versterken van gemeenschapsorganisaties tegen huiselijk geweld, met de focus op geweld tegen kinderen. Als onderdeel hiervan hebben vijftien personen van gemeenschapsorganisaties Sari (Nickerie), BUPO (Pontbuiten en omgeving), Stibula (Latour) en A Jaw De (Goede Verwachting) verschillende trainingen gevolgd. De opgedane kennis zullen de buurtwerkers gebruiken om bewustwording te creëren over onder andere kindermishandeling bij kinderen en geweldloos opvoeden bij opvoeders in de buurten/districten waar de organisatie actief is.

De laatste activiteit van de A Jaw De Kinderweek vond plaats op zaterdag 8 oktober en begint met een korte herhaling van de vorige sessies. Wat hebben jullie onthouden van de vorige keer, vraagt Rachel aan de kinderen. Een paar kinderen zeggen dat ze geleerd hebben dat er verschillende vormen van kindermishandeling zijn. Fanatiek noemen ze verschillende vormen van lichamelijke mishandeling:

Slaan!

Baksen!

Zwepen!

Gevraagd naar andere vormen blijft het even stil. Een jongen probeert het voorzichtig: “Het is mishandeling dat die jongen is gaan schuilen onder de tafel.” Hij beschrijft de praatplaat van een kind dat getuige is van huiselijk geweld en zich verschuilt onder de tafel wanneer zijn ouders ruzie maken.

Rachel vraagt of ze nog weten dat je ook op een andere manier pijn kunt hebben en ze legt twee handen op haar borst. “Pijn in je hartje!”, roepen ze in koor.

Dat kinderen een wonderlijk geheugen hebben, bleek deze dag ook weer. “Dat van die Iphone 13 is ook kindermishandeling”. Na doorvragen blijkt dat ze bedoelen dat het emotionele verwaarlozing is dat wanneer een kind zijn moeder wil laten zien dat hij een goed cijfer heeft gehaald, zij alleen maar bezig is op haar telefoon en hem negeert.


Goede en slechte geheimen

Het spel dat ze donderdag hebben gespeeld met de groene en rode bordjes is ze ook bijgebleven. Hierbij kregen ze uitleg over goede en slechte geheimen. Ze vertellen enthousiast dat ze bij een goed geheim een groen bordje omhoog moesten houden. Een goed geheim duurt niet lang. Maar iemand die je een slecht geheim vertelt, wil dat je dat voor altijd bewaart, en dat je verdrietig wordt van slechte geheimen. Alle vormen van kindermishandeling, waar kinderen niets over mogen zeggen zijn slechte geheimen.

Vandaag krijgen de kinderen de opdracht om een slecht geheim op een voetje te schrijven. 

Het zien van al deze manieren van kindermishandeling bij elkaar, maakt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is. “Je hartje breekt,” zegt een meisje als antwoord op de vraag hoe je je voelt als deze dingen tegen je gezegd of gedaan worden.


Geheim wapen

Gelukkig kunnen ze een manier leren om hiermee om te gaan. Ze hebben namelijk een geheim wapen: praten! Omdat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, krijgen de kinderen voorbeeldzinnen om mee te oefenen. Stel je wil iets dat je is overkomen vertellen aan je moeder, wat zeg je dan? Of je wilt de politie bellen, hoe begin je dan het gesprek? En wie zou je nog meer kunnen vertellen, wie in jouw omgeving zal naar je luisteren? 

Spelenderwijs worden de kinderen ervan overtuigd dat praten over nare dingen die ze meemaken een goed begin is van de oplossing. Om ook de slechte geheime die ze op het voetje hebben geschreven te bestrijden met hun geheime wapen, mogen ze op een ander voetje iets schrijven wat ze kunnen zeggen. Dit voetje mogen ze zelf op het andere voetje plakken, zodat het slechte geheim verdwijnt.

Deze eerste A Jaw De Kinderweek is zeker voor herhaling vatbaar: de kinderen van Goede Verwachting hebben het erg naar hun zin gehad en ze vonden het leerzaam.

“Ik ben blij dat ik dingen heb mogen komen leren. Dat van lichamelijke verwaarlozing wist ik niet. Eerst ging ik een kind met een gescheurde uniform uitlachen. Maar nu weet ik dat ik hem niet moet uitlachen, want ik weet niet wat er thuis gebeurt.”

Aan het eind van de dag gaven veel kinderen aan dat ze blij zijn dat ze geleerd hebben over hun geheime wapen. “Ik weet dat ik mijn geheime wapen heb en ook al ga ik stotteren, ik ga het gebruiken.” 

Team A Jaw De

dinsdag 12 oktober 2021

Projekta presenteert prioriteiten uit schaduwrapport aan VN-lidlanden

Afgelopen donderdag 7 oktober 2021, pleitte Projekta voor onder andere een Wet Openbaarheid van Bestuur en meer aandacht voor kinderbescherming tijdens de zogeheten Pre-session voor de Universal Periodic Review (UPR) van Suriname.

Tijdens deze sessies, die dit jaar vanwege Covid-19 online plaatsvonden, worden vertegenwoordigers van nationale mensenrechteninstituten en maatschappelijk organisaties in de gelegenheid gesteld om de situatie wat mensenrechten betreft aan te kaarten bij de permanente missies van de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). De sessies worden georganiseerd door de internationale organisatie UPR Info, die ook een trainingstraject verzorgde in aanloop naar de sessies.

Projekta gaf tijdens de Pre-Session aan dat, om het recht op informatie te kunnen beleven, het de hoogste tijd is dat deze regering haar verkiezingsbelofte van een Wet Openbaarheid van Bestuur waarmaakt. Voor de realisering en navolging van deze wet, moet de regering samenwerken met het parlement en maatschappelijke organisaties. 

Voor betere kinderbescherming en dienstverlening voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, is het volgens Projekta van essentieel belang dat de regering doorgaat met het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBeN) en in het bijzonder de interministeriële technische commissie voor kinderbescherming. Er moet voldoende geld worden begroot en toegekend aan het versterken en ondersteunen van dienstverlenende instanties vanuit de overheid; het versterken van de dienstverlening door maatschappelijke organisaties; en noodopvang voor kinderen voorzien van voldoende middelen en opgeleid personeel. 

Onderwerpen van de verschillende landen welke tijdens de Pre-sessions van 6 en 7 oktober 2021 zijn besproken. Bron: upr-info.org

Universal Periodic Review

De UPR is het rapportagesysteem waarmee de Mensenrechten Commissie van de Verenigde Naties, de stand van zaken van mensenrechten van alle 193 VN-lidlanden beoordeelt. De lidstaten rapporteren over hun vorderingen voor het verbeteren van de beleving van alle mensenrechten in hun land. Suriname rapporteert tijdens de 39e Working Group sessie op 1 november 2021. Bij deze derde review voor Suriname wordt de periode mei 2016 – maart 2021 onder de loep genomen. 

Als aanvulling op de nationale rapportage van de lidstaten, kunnen maatschappelijke organisaties schaduwrapporten indienen. Eind maart heeft Projekta haar schaduwrapport ingediend bij de Mensenrechten Commissie. 

Projekta rapporteert hierin over mensenrechtenschendingen met betrekking tot vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, kinderbescherming, financiële hulp voor kwetsbare kinderen (in tehuizen), mensenrechten en giftige afvalstoffen (kwikvervuiling in het bijzonder), mensen met een beperking en het uitblijven van een nationaal Mensenrechteninstituut. Voor elk thema heeft Projekta aanbevelingen gedaan hoe de staat Suriname de situatie dient te verbeteren. 

Lees voor meer informatie over de UPR en Projekta’s participatie in het proces de eerder verschenen berichten over kwikvervuiling en persvrijheid


UPR Info Pre-session panel van Suriname

Het panel van de Pre-session van Suriname bestond naast Projekta uit de Surinaamse NGO’s Stichting Lobi Health Center en Parea (die tevens Women’s Rights Centre vertegenwoordigde) en de International Human Rights Clinic van de University of Oklahoma College of Law. 

Door middel van vooraf opgenomen video-statements hebben de panelleden de aanwezige vertegenwoordigers van de permanente missies meer inzicht gegeven in de mensenrechtensituatie in Suriname. Meer nog hebben zij de landen opgeroepen om de aanbevelingen uit de bij de HRC ingediende schaduwrapporten over te nemen tijdens de Working Group sessie waarbij de staat Suriname gereviewd wordt. Tijdens de sessie van Suriname waren er vertegenwoordigers van de permanente missies van de VN in Genève aanwezig van Frankrijk, België, Nederland, Australië, Canada, Italië en Ierland. 

De thema’s die door de andere organisaties aangekaart zijn, betroffen rechten van inheemse volkeren, gezondheid en milieu; seksuele en reproductieve gezondheid, seksuele voorlichting, baarmoederhalskanker en het decriminaliseren van abortus; vrouwenrechten en gendergelijkheid en discriminatie vanwege seksuele geaardheid en genderidentiteit en -expressie. 

Projekta’s statement is hier terug te lezen. De statements van de andere organisaties en andere informatie over de UPR van Suriname is op de website van UPR Info terug te lezen.

Klik hier voor het volledige schaduwrapport van Projekta.

maandag 30 augustus 2021

Projekta zoekt projectcoördinatoren en -assistenten

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?

PROJEKTA werkt aan het verbeteren van mensenrechten, democratie en goed bestuur in Suriname. Hierbij zijn vrouwenrechten en gendergelijkheid altijd een centraal punt.

Ons werk is heel divers. We werken met gemeenschapsorganisaties, dorpsbesturen, en andere NGO’s, maar ook met DNA, internationale en regionale organisaties, en de overheid. We organiseren trainingen, begeleiden gemeenschapsorganisaties om nog effectiever te zijn, geven lezingen en workshops, organiseren bewustwordingscampagnes, onderzoeken, schrijven, publiceren en doen nog veel meer. 

De komende jaren werken we o.a. aan het tegengaan van huiselijk geweld (ook geweld tegen kinderen), het bevorderen van mensenrechten in het algemeen, inclusief LGBTQ rechten, goed bestuur en burgerparticipatie, en zoals altijd, het versterken van gemeenschapsorganisaties en het maatschappelijk middenveld. 

Wij breiden ons team uit en zoeken enkele part-time en full-time projectmedewerkers, m.n. projectassistenten en projectcoördinatoren.

Bij Projekta werken we altijd als een team. Als projectmedewerker wordt van je verwacht dat je multi-inzetbaar bent, meewerkt aan meerdere projecten, en dat je de organisatie vertegenwoordigt in activiteiten van onze partnerorganisaties. 


WAT DOET EEN PROJECT ASSISTENT?
Een project assistent houdt zich bezig met logistieke organisatie en het onderhouden van contacten met deelnemers van activiteiten en programma’s. De assistent is ook verantwoordelijk voor de administratie van activiteiten. Daarnaast draagt een assistent bij aan het (inhoudelijk en organisatorisch) ontwikkelen van activiteiten, onderzoek, en rapportages. Er wordt van een assistent verwacht dat die doorgroeit naar het zelfstandig kunnen werken met partners en deelnemers, en zelfstandige ontwikkeling en beheer van activiteiten.

WAT DOET EEN PROJECTCOÖRDINATOR?
Een projectcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang en monitoring van een project. De coördinator maakt werkplannen, ontwerpt activiteiten, en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De coördinator draagt bij aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek als dit nodig is, en zorgt voor de interne en externe communicatie van het project. Daarnaast is de projectcoördinator verantwoordelijk voor de rapportages van het project.

WIE ZOEKEN WE?
Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en je wil graag bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.
Je hebt een HBO of Universitair denk- en werkniveau, met liefst een achtergrond in de sociale wetenschappen, of sociaal culturele vakken. Ook (nog) niet afgestudeerden, of personen uit een andere richting kunnen solliciteren. 
Je beheerst het Nederlands en Engels, en het liefst ook Sranantongo. Kennis van meerdere Surinaamse talen is een aanbeveling. 
Je kan goed overweg met de computer, en kan tenminste werken in Word, Excel, Powerpoint.
Beschikbaar zijn voor veldwerk (met in achtneming van Covid-regels) in en buiten Paramaribo is een aanbeveling.
Je bent flexibel inzetbaar - qua type werk en tijd.
Je vindt het niet erg om kritisch begeleid te worden.
Je bent leergierig, zoekt graag zelf dingen uit, maar durft hulp te vragen als je iets niet weet/kan.
Je houdt van uitdagingen en wil je graag breed ontwikkelen.

WAT WIJ BIEDEN
Een uitdagende baan, met enige flexibiliteit in je werkuren.
Een goed salaris
De normale secundaire voorwaarden (voor full-timers)
Een omgeving waarin je jezelf kan ontwikkelen
Studeer je nog, dan krijg je de gelegenheid werk en studie te combineren.

Heb je belangstelling, vul dan hier het Google formulier in. De uiterste datum voor aanmelding is woensdag 8 september
Lukt dit niet, stuur dan een email naar projekta@sr.net of app naar: 8677022
We sturen dan het formulier voor je op.