dinsdag 7 november 2017

Themadag: Samen Sterk

Themadag: Samen Sterk
Spotlight op Sport en Cultuur voor Ontwikkeling

UITNODIGING
Wij organiseren een Themadag “Samen Sterk: Spotlight op Sport en Cultuur voor Ontwikkeling”. 
Datum: zaterdag 11 november 2017
Tijd: 8.00- 15.00uur (Inloop tot 8.30, lunch om 15.00 uur)
Plaats:     Courtyard by Marriott 
(meer informatie over de inhoud, hieronder)

Er zijn een gering aantal plaatsen gereserveerd voor belangstellenden (personen en organisaties die niet rechtsstreeks door ons zijn uitgenodigd).

Wil je de Themadag meemaken, registreer je nu via projekta.rsvp@gmail.com 
Vermeld je naam (voor en achternaam), of je verbonden bent aan een organisatie (en zo ja, welke), en geef in 1 of 2 zinnen aan waarom je aanwezig zou willen zijn.

We melden je donderdag of je geselecteerd bent.
Sluitingsdatum aanmelding: woensdagavond 8 november, 20.00 uur.

Achtergrond
Sport en Cultuuractiviteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming van kinderen en jongeren. Ze bieden de pupillen zinvolle tijdsbesteding en steun in kwetsbare momenten. Ze dragen bij aan hun gezondheid, terwijl de activiteiten ook een middel kunnen zijn voor kennisoverdracht. Daarnaast kunnen Sport- en Cultuuractiviteiten en de organisaties die deze diensten aanbieden ook helpen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, zowel van de pupillen, als binnen een buurt of gemeenschap, of zelfs op nationaal of mondiaal niveau, Zodoende levert zelfs de kleinste straatvoetbalclub, dansgroep of wandelmarsgroep een bijdrage aan het vervullen van grotere ontwikkelingsdoelen: betere gezondheid, betere schoolprestaties, veiligere buurten, sociaal vaardiger jongeren en actievere burgers. Daardoor kunnen de organisaties en hun activiteiten op makkelijke manier bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). 
Maar benutten wij wel de totale potentie van sport, cultuur- en buurt organisaties voor het welzijn van mensen en van gemeenschappen; en dus voor het vervullen van die grotere ontwikkelingsdoelen? 
Tijdens de Themadag kijken we naar de huidige rol van sport/cultuur- en buurtorganisaties in het vervullen van deze doelen, en vragen wij: hoe kunnen wij deze rol vergroten? 
Enkele van de vragen die aan de orde komen:

  • Waarom is de ene organisatie succesvoller dan de andere?
  • Kan iedereen meedoen, jongens en meisjes, arm en rijk? Waarom wel of niet?
  • Wat dragen de activiteiten en de organisaties bij aan de emotionele en sociale vorming van jongeren; bieden zij adequate steun in kwetsbare situaties?
  • Welke kennis en vaardigheden krijgen pupillen mee?
  • Op welke wijze worden organisaties ondersteund door anderen (Overheid, bedrijfsleven, andere maatschappelijke organisaties)?

Tentatief Programma Themadag

8.00
Inloop (ontbijt beschikbaar tot 8.30 uur)

8.30
Opening

Blok  1:  De organisaties
8.45
Inleiding.
Kracht en Zwakte: de bijdrage van Sport-, Cultuur- en Buurtorganisaties aan maatschappelijke ontwikkeling
Projekta
9.30
Paneldiscussie
Best Practices vs Bad Practices.
Vertegenwoordigers van Sport, cultuur en buurtorganisaties
10.30
Koffie/snacks

Blok  2. De deelnemers
10.50
Inleiding.
Veilige haven? De bijdrage van Sport en Cultuurorganisaties aan persoonlijke veiligheid en ontwikkeling
Projekta
11.20
Testimonial: opgroeien in organisaties
S   Sarafina Naarden
11.30
Mini-dialoog (Interactieve sessie)
Alle deelnemers
12.30
Koffie/snacks

Blok 3. Het beleid
13.00
Inleiding.
Papier en plannen: Sport- en Cultuurbeleid 2010- 2018.
Projekta
13.15
Paneldiscussie.
Ondersteuning aan Sport en Cultuur.
Bedrijven, Nederlandse ambassade, Overheid
14.15
Eindpresentatie ABCS

14.30
Samenvatting en conclusies, sluiting

15.00
Lunch


maandag 2 oktober 2017

De strijd voor gelijke rechten van LGBT is een mensenrechtenstrijd

Toespraak bij Opening Pride Month 2017

Wie hier is oud genoeg om zich Jackie nog te herinneren? De man in lange rok en zwierige hoofddoeken. De manvrouw die wij uitlachten, wiens naam als belediging naar jongens werd geslingerd. Ook ik heb dat gedaan en ik kijk er met schaamte op terug. Ik voel me er nog steeds schuldig om. Maar vandaag ben ik blij met mijn schaamte en mijn schuldgevoelens.

Dat zijn vreemde dingen om blij van te worden, zou je denken. Maar dat we vandaag in Suriname een Pride Month mogen verwelkomen is wel zo fraai, en een viering waard. Dat had ik niet kunnen bevroeden al die decennia geleden.

Wat ik wil zeggen hiermee: ook voor mij was het niet automatisch om respect te hebben voor mensen die zo ongegeneerd en zo wezenlijk anders zijn dan wat ik had geleerd te zien als normaal.  Ook ik moest bewust worden van wat dat betekent: respect hebben voor het anders zijn. Niet alleen respect hebben, maar gewoon, het anders zijn als een gegeven beschouwen, net zoals krullend haar of bijziendheid. Niet een ding dat iets uitmaakt in hoe je de ander ziet of behandelt.

Ik ben blij met mijn schaamte, omdat het betekent dat mijn gedrag toendertijd in tegenspraak is met de persoon die ik ben, en de dingen waar ik in geloof. Dat was ik niet echt.

Ik weet eigenlijk zelf niet wanneer die omslag in mijn denken is gekomen. Zo stond ik nog met rode oortjes te luisteren naar de roddels over mannen die met mannen aan het dansen waren, hahaha, en zo zat één van die mannen zijn hart bij mij te luchten. Dat hij daar in mijn woonkamer op dat zelf getimmerd bed dat dienst deed als sofa, zijn ziel en zaligheid blootlegde, misschien was dat het moment dat ik gewoon een mens zag dat mij vertrouwde met zijn diepste geheim. Wie weet, misschien kwam het door het werken met Ruben del Prado in het prille begin van het Nationaal Aids Programma en het besef dat zolang homoseksualiteit een kibri kibri ding zou zijn, we nooit het monster zouden kunnen temmen.

Misschien kwam het door de theaterwereld waarin ik met alle soorten mensen te maken kreeg.

Of, misschien kwam het door mijn eigen gevecht voor mijn eigen vrijheid. De vrijheid om zelf te bepalen wie ik wilde zijn, niet gedwongen door het keurslijf van culturele en dus familiaire verwachtingen.

Niemand wordt geboren als feminist. Het zijn de omstandigheden die je ertoe dwingen. Als je plotseling beseft: hoezo mag ik niet omdat ik een meisje ben. Wat voor achterlijkheid en oneerlijkheid is dit.

Als je je hele leven nooit achtergesteld bent, als niemand je rechten vertrapt, als je altijd hebt kunnen zijn wie je wil zijn, dan kun je misschien door het leven gaan zonder je ooit druk te maken om mensenrechten. Ze zijn vanzelfsprekend. Leven in blissfull ignorance- zalige onwetendheid, wat een genot moet dat zijn. 

Maar zelfs als je behoort tot die kleine groep mensen op aarde die die luxe heeft, dan nog ontslaat het je niet van de morele verplichting om je ogen te openen. Want blissful ignorance kan alleen bestaan bij de gratie van morele luiheid. Je bent te lui om om je heen te kijken, en te zien dat anderen pinaren. Dat ze behandeld worden als tweederangsburgers, of zelfs als onmensen. Omdat ze niet dezelfde sexe hebben, omdat ze niet dezelfde huidskleur of geloof, of sexuele orientatie of paspoort of rijkdom of fysieke capaciteiten hebben.

Voor meer informatie, ga naar Pareasuriname.com/lgbt-pride-month/
of www.facebook.com/PrideMonthSuriname
De strijd voor gelijke rechten van LGBT is een mensenrechtenstrijd. Net zoals de strijd voor gelijke rechten van vrouwen, of de strijd voor gelijke burgerrechten van mensen die niet blank zijn, en de strijd voor erkenning van de rechten van inheemsen en zo voorts.

Elke strijd voor mensenrechten is in principe hetzelfde. Het is een strijd die niet gewonnen kan worden door straatacties alleen, of door recepties en parades. Maar het is een strijd die zeker ook niet gewonnen zal worden door je onzichtbaar te maken. Het is de allereerste stap naar gelijkheid: je plaats opeisen, je laten zien, en van je laten horen. En tegelijkertijd werken aan veranderingen in beleid en wetgeving, aan bewustwording. En nog een belangrijke factor: je werk en strijd verbinden aan dat van anderen.

Enkele jaren geleden begonnen we bij Projekta na te denken over hoe we het maatschappelijk middenveld, oftewel Civil Society, in Suriname zover konden krijgen dat ze veel meer zou zijn dan slechts een verzameling van losse organisaties die ontwikkelingsprojecten uitvoert. Civil Society moest een stem worden voor mensenrechten, voor meer transparantie in bestuur en participatie van burgers en rekenschap van bestuurders- maar hoe doe je dat?

Eén van onze grootste kopzorgen was, geloof het of niet: wat doe je met organisaties die LGBT-rechten niet willen erkennen? Als je Civil Society wil vertegenwoordigen, dan moet je alle Civil Society organisaties toelaten, ook degenen die homoseksualiteit als tegennatuurlijk zien. We zaten vast: we wilden niemand uitsluiten, want dat was in strijd met onze eigen woorden. Op een dag viel het kwartje.

We hoeven niet heel Civil Society te vertegenwoordigen. We worden een los netwerk van organisaties en mensen die zich achter een idee scharen. Daarbinnen mag je van mening met elkaar verschillen over beleid, over politiek, over de kleur van het tafelkleed. Maar de fundamentele waarden moeten we delen. En de allerfundamenteelste waarde is respect voor mensenrechten. Je kunt alleen bij BINI zijn als mensenrechten het uitgangspunt is van je denken en handelen, je moreel kompas. Kortom, we stelden een principe boven representativiteit.

En zo ontstond het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur- BINI, met het LGBT Platform als 1 van de mede oprichters. Ik denk dat het een wederzijdse verrijking is. Dankzij BINI kwamen het Platform en de VSB bij elkaar en werden er trainingen verzorgd voor het bedrijfsleven. Tijdens de Democratiemaand is er steevast aandacht voor de mensenrechten van LGBTs en we brainstormen over strategische keuzes en paden.

De strijd voor LGBT-rechten is in een stroomversnelling de laatste vijf jaren. Ik ben er trots op dat wij, eerst als Projekta en vervolgens als BINI,  daar een deel van mogen zijn. Ik hoop dat daarmee mijn persoonlijke, morele schuld aan Jackie enigszins is afgelost.

Happy Pride Month!

dinsdag 22 augustus 2017

'Monitoring voor onze Toekomst' 2015 - 2016: het eindrapport

Twee maanden geleden presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) de eerste draft van het eerste BINI-beleidsmonitoring rapport. Daarna ontvingen wij nog meer bijdragen van stakeholders binnen en buiten de overheid; die zijn vervolgens verwerkt en geanalyseerd. Met genoegen presenteren wij u dan het eindrapport, die u hier kunt downloaden.

De rapportage, gegroepeerd rond de thema’s waar BINI zich over buigt, beslaat globaal de periode vanaf het aantreden van deze Regering (augustus 2015) tot december 2016. De thema’s die wij hebben gevolgd zijn Kinderrechten, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Rechten van Inheemse en Tribale Volken, Milieu, Gezondheidszorg, Onderwijs, Goed Bestuur, Sport en Jongeren, en Decent Work. Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in het document “Voor Onze Toekomst", dat BINI in mei 2015 publiceerde.

Het Beleidsmonitoringrapport geeft uiteraard geen totaalbeeld van de uitvoering van alle Regeringsprogramma’s, maar wij willen hiermee een aanzet geven tot een traditie van transparantie en rekenschap.

Het volgende Monitoringrapport van BINI zal over ongeveer eind 2018 verschijnen. Wij hopen dat tegen die tijd de Staat ook haar eigen monitoring en evaluatie rapporten opmaakt en openbaar maakt, zodat wij, als burgers, sneller en efficiënter de volgende stap kunnen zetten in het proces van participatieve monitoring: dat wij dieper kunnen graven naar de reële effecten van beleidsmaatregelen op de kwaliteit van leven van burgers. 

zondag 20 augustus 2017

De Wet Openbaarheid van Bestuur moet nu!


Toegang tot informatie in het algemeen belang,  is een basisrecht van burgers. Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur pleit daarom voor de lang beloofde Wet Openbaarheid van Bestuur.

woensdag 2 augustus 2017

Landbouwers plukken vruchten van kennisuitwisselingsbezoek Asigron

Dit wat we hier zien werkt erg motiverend. Dit is landbouw! Eigenlijk is wat wij doen spelen. Tijdens de volgende dorpsvergadering zullen we met de ervaring die we nu hebben, mensen overhalen om aan landbouw te doen”, gaf een landbouwer uit Matta enthousiast aan tijdens een veldbezoek aan Asigron.

Afgelopen zaterdag 29 juli bezochten ongeveer 20 personen uit Matta (Para) en Ricanaumofo (Marowijne) de uitgestrekte kostgronden op Asigron (Brokopondo). Kennisuitwisseling was het voornaamste doel van dit bezoek, dat onderdeel was van een project van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). De aanwezigen waren onder de indruk van de professionaliteit en de schaal waarop er verbouwd wordt. Ook PROJEKTA was aanwezig, omdat zij het projectteam van het CELOS te hulp staat in de uitvoer en rapportage naar de donor - de internationale Alcoa Foundation - toe.

Landbouw en bio-diversiteit
Het CELOS is in 2015 gestart met de uitvoer van dit project, dat zich richt op het behoud van agro-biodiversiteit in diverse gemeenschappen in Marowijne, Para en Brokopondo.
Eerder is er onder andere per dorp een inventarisatie gemaakt van welke gewassen op dit moment verbouwd worden. De bewoners hebben zelf middels een puntensysteem aangegeven aan welke gewassen zij het meest behoefte hebben. De economische potentie, maar meer nog of het een traditioneel gewas is, waren hierbij doorslaggevende argumenten. Sommige planten die traditiegetrouw worden verbouwd, worden namelijk bedreigd in hun voortbestaan. Door planters aan voldoende goed plantmateriaal te helpen, draagt het project niet alleen bij aan het behoud van de agro-biodiversiteit, maar ook aan de toegang tot gezonde voeding voor de bewoners van de gemeenschappen.

Plantmateriaal verzamelen en delen
Het Nationaal Herbarium is de enige instantie in het land die bevoegd is om plantmateriaal te verzamelen. Hun expertise op het gebied van verzamelingsmethodes (volgens internationale regelgeving) hebben zij met de planters van de dorpen gedeeld in een on-the-job training. Tijdens een tussentijdse evaluatie-sessie met de participerende planters uit Matta [oktober 2016], vertelde Anwar Helstone van het CELOS dat het projectteam prefereert het bestaande (traditionele) systeem van planten en conserveren te versterken, in plaats van voor de planters onbekende technieken op te dringen.
In totaal zijn er binnen dit project al meer dan honderd gewassen en kruiden verzameld en opgeslagen in het Nationaal Herbarium. Op deze manier blijven originele soorten bewaard en kunnen planters te allen tijde voorzien worden van gezond plantmateriaal om gewassen te verbouwen.

Kennisuitwisseling tussen gemeenschappen
Verschillende vertegenwoordigers van de gemeenschappen gaven zaterdag aan hoe groot de noodzaak is om kennis uit te wisselen en om afspraken te maken, bijvoorbeeld over de afzetprijzen van landbouwproducten. Door ervaringen met elkaar te delen en door samen aan oplossingen te werken, staan zij sterker en wordt landbouw een stabielere inkomstenbron. Hierdoor kunnen zij een hogere mate van economische ontwikkeling realiseren voor hun gemeenschappen. Ondanks de grote verschillen tussen de drie dorpen, benadrukten de aanwezigen met name de overeenkomstige uitdagingen. Door open en met respect voor elkaar en elkaars tradities te spreken, plukken alledrie de gemeenschappen de vruchten van dit project.  

Begeleiding door PROJEKTA
In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

dinsdag 1 augustus 2017

Opgedane kennis PCM-training verder verspreiden

Op zaterdag 29 juli 2017 vond de certificaatuitreiking plaats van een Project Cycle Management training die Projekta verzorgde voor verschillende gemeenschapsorganisaties en andere non-profit organisaties in Para. Deze training was onderdeel van het project 'Capacity strengthening of current and future community-based organizations’, welke Projekta met financiering van de Alcoa Foundation uitvoert. De training was niet alleen gericht op het schrijven van projecten maar ook het beheren van het proces tijdens de uitvoering.

De certificaten zijn uitgereikt aan 17 deelnemers van 10 organisaties: de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), het Jongerenbestuur van Witsanti, de Stichting Beheer te Goed en Plantage Onoribo, de Double Positive foundation, de Stichting Pali-Wanita, de Jongerenvereniging Para, het dorpsbestuur van Matta, het Ondernemersplatform Para, de Stichting Witsanti Educatief Centrum, het Commissariaat van Para en de Stichting Jeugdwerk Zanderij en Omgeving.


Toepassing van de opgedane kennis

Voorafgaand aan de uitreiking, hielden deelnemers Sahira Poeketie en Thea Romalho een presentatie over hoe zij de nieuwe kennis hebben kunnen inzetten in de praktijk. 

Sahira Poeketie (jongerenbestuur Wit Santi): “Voorafgaand aan de training waren we al bezig met een project. Dit project voeren we met eigen middelen uit. Wij houden snoeppauzes en fundraising op school, en alle begeleiders dragen elke maand SRD 5 uit hun salaris bij. Zo zijn we elke zaterdag bezig met de kinderen. Ze verheugen zich er op, en vragen al vanaf woensdag ‘is het al weekend’? Door middel van sport en spel brengen we ze van alles en nog wat bij. Wat ik heb geleerd uit de training is vooral hoe te organiseren, dat je niet altijd alles zelf moet doen. Zo heb ik dan een team van mensen die samen het werk verdeelt en uitvoert.”

Thea Romalho (basja van Witsanti, deelnemer namens de VIDS): “We leren ze ook zuinig te zijn op het milieu, en alle spullen steeds na afloop op te ruimen. Ik heb ook geleerd om alles op te schrijven. Ik heb ook geleerd om niet te oordelen. Dat is vooral belangrijk als je met kinderen werkt, vooral als de kinderen van allerlei verschillende thuis situaties en problemen komen. We hebben ook geleerd om alle kosten mee te nemen, zelfs kosten waar je in het begin niet aan zou denken.”


De projectvoorstellen

Verder hebben Melisa Wongsodikromo van stichting Pali Wanita en Idris Fredison van de Vereniging voor Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)  de projectvoorstellen gepresenteerd, welke ze onder begeleiding van Projekta, gedurende de training hebben uitgewerkt.

Het projectvoorstel van Pali Wanita heette “Kinderen leren op een milieuvriendelijke manier gewassen te telen in een plantenkas”. Het projectvoorstel is erop gericht het tekort aan operationele middelen van de St. Ferdinand school te verkleinen. De St. Ferdinand school beschikt reeds over een plantenkas welke gebrekkig functioneert. Door de plantenkas te renoveren, een onderhoud- en beheerssysteem samen te stellen en de studenten van de 7e leer jaar samen met hun ouders en leerkrachten te trainingen in het telen van groenten in een plantenkas zal getracht worden inkomsten voor de school te verdienen, en zullen deelnemers ook bewust gemaakt worden van de relatie tussen klimaatsverandering en voedselzekerheid. Een van de subdoelen van het project is dat de deelnemers ook thuis groeten zullen telen volgens de aangeleerde technieken.

Namens de VIDS presenteerde Idris Fredison het projectvoorstel “Motivatiekamp en sessies ter verhoging van schoolprestaties van leerlingen van LBO Zanderij 1’’. Gelijk aan de titel is het projectvoorstel erop gericht om de schoolprestaties van de leerlingen van LBO Zanderij 1 te verhogen. Door een motivatie-kamp en follow-up motivatiesessies te organiseren voor de studenten en regelmatig gesprekken te hebben met de ouders en leerkrachten zal getracht worden de schoolprestaties van de studenten te verhogen. 

Hart onder de riem

Mevrouw Sandra Nijman, Districtssecretaris van Para, vertegenwoordigde de districtscommissaris van Para bij de uitreiking. Zij sprak haar waardering uit over het feit  dat de training is verzorgd speciaal voor Para. Ze benadrukt dat het belangrijk is dat de opgedane kennis vooral wordt doorgegeven aan de gemeenschap en niet blijft bij deze groep deelnemers. Ze sprak de hoop uit dat er in de toekomst weer een project cycle management training zal zijn en waaraan nog meer organisaties zullen deelnemen.

Dhr. Hendrik Fonkie van de Community Relations van de Suralco voerde het woord namens de Alcoa Foundation. 
Hij zei heel blij te zijn met deze groep trainees, die bijzonder veel enthousiasme en inzet hebben getoond. Hij benadrukte dat de Alcoa Foundation liever investeert in dit soort trainingen in plaats van gebouwen opzetten, zodat gemeenschappen leren om zelf geld te genereren om zelf gebouwen op te zetten en te beheren. Hij herhaalde hoe belangrijk het is dat zij de opgedane kennis verder verspreiden.


vrijdag 30 juni 2017

Training Projectschrijven & Training Management Skills

Trainingen voor personen verbonden aan sport– en cultuurorganisaties en buurtorganisaties die sport– en cultuuractiviteiten organiseren voor en met een doelgroep

Projectschrijven
Zaterdag 15 en zondag 16 juli, 9.30u– 16.00u, Asewa Otono

Een training in het schrijven van een projectvoorstel bestemd voor indiening bij een financierder. Tijdens de training komen de basisonderdelen van een projectvoorstel aan de orde. De training zal o.a. ingaan op de volgende vragen:  welk probleem wil je oplossen met het project? Op welk onderdeel van het probleem wil jij je richten? Welke activiteiten zul je uitvoeren om het probleem op te lossen? Hoeveel kost de uitvoering van het project?

Management Skills
Zaterdag 12 en zondag 13 augustus, 9.30u– 16.00u, Asewa Otono

Een training in het sturen van activiteiten binnen je organisatie. De training gaat in op enkele belangrijkste vaardigheden voor leidinggevenden binnen sport– en cultuurorganisaties. Hoe kan je organisatieleden motiveren en enthousiasmeren? Het stellen van organisatiedoelen, delegeren van taken, teambuilding, interne communicatie, probleemoplossend werken en conflicthantering komen onder andere tijdens de training aan de orde.

Wat kost het?
Deelname per training kost SRD 75,- per persoon, of SRD 100,- voor 2 personen. (Max. 2 personen per organisatie, inclusief digitale hand-outs en consumptie). Korting mogelijk bij deelname aan beide trainingen.

Interesse voor deelname? 
Aanmelden voor de training geschiedt door het invullen van het registratieformulier.
Click hier voor de link naar het formulier.
De aanmelding sluit op dinsdag 11 juli  2017.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmeldingen zullen gescreend worden op basis van de bovengenoemde criteria voor deelname.

Voor meer informatie: projekta@sr.net; tel:  439924/ 439925