maandag 23 februari 2015

BASISTRAINING EVENT PLANNING

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van
assertieve, proactieve en creatieve burgers. Buurt-, sport– en cultuurorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol, o.a. door evenementen te organiseren waarbij jongeren kennis kunnen maken met verschillende sport– en cultuuronderdelen.
Wij bieden daarom aan organisaties een training in basiskennis voor event planning: de planning, uitwerking, uitvoering en rapportage.

Wie mag meedoen?
Personen verbonden aan buurt-, sport en/of culturele organisaties die binnenkort een evenement voor hun doelgroep willen organiseren.

Waar en wanneer is het?
De training duurt 5 weken, 1 dag per week.
De eerste trainingsdag is op vrijdag 13 maart om 19.00u in het CCS.

Wat kost het?
Het totaal pakket kost SRD 50,- per persoon
(inclusief hand-outs, snack en drank).

Interesse voor deelname?
Geef je op VOOR vrijdag 6 maart op projekta@sr.net
of bel naar 439924.


Voor meer informatie: projekta@sr.net; tel:  439924/ 439925
www.projekta-suriname.blogspot.com


vrijdag 20 februari 2015

Oproep voor projectideeën Alcoa Foundation
Alcoa Foundation ondersteunt non-profit organisaties over de hele wereld die werken aan de ontwikkeling van de gemeenschappen waar ze wonen en werken.
Organisaties die projecten willen uitvoeren op het gebied van educatie, milieu en gemeenschapsontwikkeling worden opgeroepen om aanvragen in te dienen bij het fonds.

Welke organisaties komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van de Alcoa Foundation moeten organisaties:
  •  Rechtspersoonlijkheid bezitten.
  •  Projecten uitvoeren die de gemeenschappen van Brokopondo, Moengo en Para ten goede komen.
  • Bereid zijn deel te nemen aan een trainings- en begeleidingsproces voor projectontwerp en projectbeheer door PROJEKTA.


Indien uw organisatie een projectvoorstel wil indienen:

  • Vul het aangehecht formulier in en mail het naar projekta@sr.net tot uiterlijk woensdag 4 maart februari 2015.
  • Je kunt ook langslopen bij Projekta en het formulier ophalen.
  • Uit de ingediende formulieren wordt een selectie gemaakt van projectideeën die, onder begeleiding van PROJEKTA, verder ontwikkeld  worden tot projectaanvragen voor de Alcoa Foundation (of andere fondsen met soortgelijke doelstellingen).
  • U krijgt uiterlijk woensdag 11 maart 2015 bericht of uw idee geselecteerd is voor verdere uitwerking. gemeld.

Indien u vragen of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met ons via projekta@sr.net of door te bellen op de nummers 439924/ 439925 of (597)08822089.

maandag 9 februari 2015

ABCS trainingsjaar geopend met training in Life Skills

2015 is voor de deelnemers van het Actieve Burgers door Cultuur en Sport programma gestart met een Life Skills Trainingsweekend te Colakreek. Stichting Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling (COCON), die veel ervaring heeft met het verzorgen van Life Skills trainingen aan jongeren, werd door Projekta gevraagd de training te ontwerpen en te verzorgen.

Erna Aviankoi en Wytske van Dijk van COCON hebben tijdens het weekend samen met de deelnemers gekeken naar de volgende Life Skills: zelfkennis, zelfbeeld en zelfvertrouwen, interpersoonlijke communicatie, opkomen voor je eigen keuze, je doel bereiken en samenwerken.
Naast de inhoud van de Life Skills werden de deelnemers ook verschillende manieren bijgebracht om de principes over te brengen op de jongeren waarmee zij werken binnen de sport-, cultuur-, of buurtorganisatie. Rollenspel, aardappelknieën en groepsdiscussies waren enkele van de interactieve onderdelen van het weekendprogramma.

“We hebben onszelf ontwikkeld en kunnen nu beter anderen helpen zichzelf te ontdekken en helpen met het opbouwen van zelfvertrouwen” zei een van de deelnemers die namens Brasa Mi meedeed aan de training.

Het hoogtepunt van de activiteiten was de Life Skills Speurtocht. De deelnemers zijn in twee groepen verdeeld en vol enthousiasme en overwinningsdrang begonnen ze aan de speurtocht. Dat de twee groepen waardige opponenten van mekaar waren was duidelijk toen ondanks een tie-breakronde er geen overtuigende winnaar uit de bus kwam.

Het Life Skills trainingsweekend was aanvankelijk bedoeld voor de vaste deelnemers aan het ABCS programma, het 3 jarig programma voor buurt-, sport- en cultuurorganisaties. Wij hadden nog enkele plekken over en besloten de training ook open te stellen voor organisaties buiten het programma. De registraties stroomden vanaf de aankondiging binnen, en waren wij genoodzaakt een selectie te maken.

Behalve deelnemers van Rumas, Stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname, Sangh Parivar Suriname, Youth Advocacy Movement (YAM) hebben dus ook deelnemers van Stiwewa, Stg. Bont en Blauw, Jong Talent Nickerie, Stg. Vonzell, Stg. Misi Keti Koti, Brasi Mi, Schaakvereniging Moengo en Stg. Witsantie Educatief Centrum deel genomen aan het trainingsweekend.

In de komende periode zullen de trainingen binnen het ABCS programma steeds vaker opgesteld worden voor buurt-, sport- en cultuurorganisaties buiten het programma. Ook bestaat de mogelijkheid voor organisaties om zich te committeren aan het totaal programma. Meer informatie over het ABCS programma kan opgevraagd worden door te mailen of te bellen naar een van onze nummers.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).