woensdag 20 november 2013

Corruptie negatief effect op kinderrechten


Corruptie in het onderwijs heeft vooral een negatief impact onder de armste samenlevingen, waarbij ouders niet in staat zijn om bijvoorbeeld steekpenningen te betalen om hun kinderen naar school te laten gaan, en waarbij er al weinig middelen zijn om scholen te financieren.
Vandaag is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Wij staan dan stil bij diverse basisrechten van kinderen, waaronder het recht op goed onderwijs. 

Corruptie in het onderwijs tast de kwaliteit en beschikbaarheid van scholen en hoger onderwijs instellingen over de hele wereld aan, volgens een eerder dit jaar uitgegeven rapport van Transparency International, een internationale organisatie die zich inzet om corruptie tegen te gaan. Een paar voorbeelden uit het rapport:

> In delen van Afrika en Azie moeten ouders betalen voor een plek op school, terwijl dat eigenlijk gratis moet zijn.
> In Oost Europa moet er soms betaald worden om een voorkeursbehandeling te krijgen bij toelating  tot de universiteit.
> In Pakisten zjn er verhalen van duizenden 'spookscholen': scholen zonder echte leerlingen, maar die wel subsidie ontvangen om 'spookleerkrachten' uit te betalen.

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, stelt het rapport, en vallen dan gemakkelijk ten prooi aan gewetenloze schoolleiders en ambtenaren. Ook gaan er enorme geldsbedragen om in de onderwijssector, in de vorm van subsidies, materiaal, etc.
Verder is er in alle landen van de wereld (dus niet alleen de 'ontwikkelingslanden') een toegenomen vraag naar onderwijs op alle niveaus, zonder dat het aanbod vergroot is. Het hoger onderwijs heeft het meest hiermee te kampen. Dit probleem heeft geleid tot het ontstaan van een heus industrie in 'nepuniversiteiten', waarvan naar schatting ongeveer 1000 in de VS alleen.


Er zijn gelukkig ook initiatieven om corruptie in het onderwijs te voorkomen en te bestrijden. Meldpunten, lesbrieven, gedragscodes, en rechtshulpbureau's zijn maar een paar van de zaken die zijn genoemd.

(Dit bericht is een samenvatting van een artikel van de BBC.)

donderdag 7 november 2013

Democratiemaand 2013: Kort en Krachtig, tegen Corruptie

Het is November, alweer tijd voor de zesde editie van de Democratiemaand.

We vroegen ons af: wat zien wij om ons heen? Wat houdt de gemoederen bezig? Het antwoord was snel gevonden: brandweeruitrustingen, vergunningen, aanbestedingen, bruggen, schoolmaaltijden, en nog zoveel meer. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat op een of meerdere momenten het woord “corruptie” valt.

Iedereen roept dan van alles. Maar wat is corruptie nu eigenlijk? Welke vormen kan het aannemen? Waarom is het ene land er gevoeliger voor dan een ander? Wat zijn de oorzaken, en wat de gevolgen? Wat kunnen we ertegen doen? En: draagt u ook bij aan het in stand houden van corruptie? Bent u misschien zelf corrupt zonder het te weten?

In de afgelopen jaren heeft Projekta een aantal sessies ontwikkeld om mensen bewust te maken van de verschillende aspecten van corruptie. Tijdens deze Democratiemaand delen wij die kennis graag met het publiek. Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan onze awareness sessies:

Sessie 1. Corruptie: Basisbegrippen en Vormen
(Corruptie definieren en verschillende verschijningsvormen van corruptie onderscheiden)

Woensdag 13 november, 18.00- 20.30u
Sessie 2. Oorzaken en Gevolgen van Corruptie
(samen analyses maken om door te dringen tot de kernoorzaken van corruptie- en de maatschappelijke gevolgen te overzien)

Vrijdag 15 november, 18.00-20.30u
Sessie 3: Risicofactoren binnen organisaties & belangenverstrengeling
(conflict of interest- wellicht de meest voorkomende, en minst begrepen vorm van corruptie in Suriname)
Woensdag 20 november, 18.00-20.00u

Plaats: Corporate House, H.D. Benjaminstraat 79 (tegenover KKF ingang)

De sessies geven u meer inzicht in het verschijnsel corruptie - zodat u beter geïnformeerd de discussie kunt voeren met uw medeburgers, en beter in staat bent om corruptie te herkennen, en er tegen te strijden (hopen we).

Er is plek voor maximaal 25 personen per sessie - vooraf registreren is dus aan te bevelen. De sessies zijn kosteloos. (Maar drankjes en snacks tegen een geringe vergoeding).

Voor meer informatie, en registratie: projekta@sr.net  of via telefoonnummers 439924/ 439925 (ma-vr, 8.00-15.00 uur).

REGISTRATIE VOOR DEELNAME: “ACTIEVE BURGERS DOOR CULTUUR EN SPORT”

Culturele en Sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, proactieve en creatieve mensen. Jongeren ontwikkelen niet alleen hun talenten, maar ook  vaardigheden in kritisch denken, onderhandelen, omgaan met conflicten, besluitvorming en communicatie: onmisbare ingredi├źnten voor actieve burgers.

De mogelijkheid om aan sport en culturele activiteiten mee te doen  moeten dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Projekta wil, samen met NSA International en de Nederlandse Ambassade in Suriname,  bijdragen aan het vergroten van die mogelijkheden. Daarom starten wij met het programma ‘Actieve Burgers door Cultuur en Sport’.

Binnen dit programma worden diverse trainingen verzorgd voor begeleiders van sport en culturele organisaties, en worden hun organisaties begeleid om nog beter te functioneren. Personen die binnen buurt-, jongeren-, sport en/of culturele organisaties belast zijn met het begeleiden van sport en culturele activiteiten kunnen zich nu registreren voor deelname.Criteria voor deelname
      -           Minstens 17 jaar oud
      -           Minstens 2 jaar ervaring met trainen, begeleiden of coachen
      -          Verbonden aan een organisatie (buurt, sport, culturele organisatie)

Voor nu is het programma vooral gericht op organisaties in Paramaribo. Deelnemers uit de districten zijn ook welkom, maar zij zullen de trainingen in Paramaribo moeten volgen.

Interesse voor deelname? Download hier het registratieformulier.

Registreren kan tot uiterlijk vrijdag 15 november.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar projekta@sr.net of tijdens kantooruren bellen op 439924/439925.

Wij zien uw registratie graag tegemoet.

dinsdag 5 november 2013

Verslag DWT Openbare discussie: ‘Ordening van de Goudsector te Brownsweg'

Projekta hield op donderdag 31 oktober j.l. een openbare discussie over de ordening van de goudsector te Brownsweg. In De Ware Tijd van dinsdag 5 november verscheen hierover het volgend artikel
Projekta foto's/ C. Tjitrodipo

Communicatie grootste pijnpunt OGS
05/11/2013

Paramaribo - De spanningen tussen goudzoekers te Nieuw Koffiekamp, goudmaatschappij Iamgold en de commissie Ordening Goud Sector (OGS) komen voor socioloog Mujenca Pinas niet als verrassing. In juli behaalde zij haar bachelorgraad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op basis van haar sociologiethesis over de visie van kleinschalige Brownsweg-goudzoekers op het werk van OGS. Onlangs verzorgde zij de inleiding op de discussieavond van stichting Projekta hierover. Communicatie lijkt het grootste obstakel voor OGS.

 In juli berichtten de media dat spanningen hoog waren opgelopen tussen Iamgold en de kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers waren de dag ervoor door een eenheid van de OGS en de politie verwijderd, omdat zij illegaal goud mijnden in het concessiegebied van de goudmaatschappij. De achtergronden van die spanningen waren donderdag onderwerp van de Projektadiscussie.

Naast de geschiedenis van goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking, ging zij ook in op haar eigen onderzoek. Zij verbleef in 2011 een maand tussen goudzoekers en bezocht het Brownsweggebied meermaals. Pinas meent dat de aanpak van OGS soms leidt tot confrontaties met het traditionele gezag en de goudzoekers.

Ontevreden
Zowel het traditionele gezag als de goudzoekers zijn, volgens haar, ontevreden over de aanpak van OGS. Zij menen niet goed op de hoogte te worden gebracht van de ordening. Het traditionele gezag had liever gezien dat het grondrechtenvraagstuk opgelost was voordat de goudordening begon. Ook het beloofde tweemaandelijks overleg is uitgebleven. Ze concludeerde verder dat de communicatie bij de uitvoering van de ordening niet altijd goed gaat. Veel goudzoekers worden verwijderd van illegale goudvelden en krijgen geen nieuwe plek aangewezen. Gedurende het onderzoek van Pinas werd meer dan 80 procent van de verwijderde goudzoekers werkloos, waardoor de ordening een negatieve invloed heeft op de economische situatie in het gebied. Dit heeft geresulteerd in de onlangs opgelaaide criminaliteit.

Een groot deel van de goudzoekers is, volgens Pinas, wel voorstander van ordening. Ze heeft aanbevolen om meer gespreksmomenten in te voeren zodat de belanghebbende groepen, in begrijpelijke bewoordingen, ingelicht worden over de acties van OGS.-.