woensdag 24 augustus 2016

CELOS werkt met lokale gemeenschappen aan behoud agro-biodiversiteit


Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is in 2015 gestart met de uitvoer van een project gericht op het behoud van agro-biodiversiteit in diverse gemeenschappen in Marowijne. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en vond het projectteam het tijd om een evaluatie- en planningsmeeting te houden. Deze vond afgelopen vrijdag 19 augustus plaats. Een essentieel onderdeel van deze meeting was de aanwezigheid van lokale vertegenwoordigers van de pilot-dorpen, te weten Mata, Ricanaumofo en Asigron. Ook PROJEKTA was aanwezig, omdat zij het projectteam van CELOS te hulp staat in de uitvoer en rapportage naar de donor – de internationale Alcoa Foundation - toe.

De medewerkers van het CELOS gaven een update over wat er per pilot-dorp gedaan is. Per dorp is er een inventarisatie gemaakt van welke gewassen op dit moment verbouwd worden. De bewoners hebben zelfs middels een puntensysteem aangegeven aan welke gewassen zij het meest behoefte hebben. Sommige planten die traditiegetrouw worden verbouwd, worden bedreigd in hun voortbestaan. Door planters aan voldoende goed plantmateriaal te helpen, draagt het project niet alleen bij aan het behoud van de agro-biodiversiteit, maar ook aan de toegang tot gezonde voeding voor de bewoners van de gemeenschappen.

Het Nationaal Herbarium was ook vertegenwoordigd. Zij speelt een cruciale rol in het project, aangezien zij de enige instantie in het land is die de bevoegdheid heeft om plantmateriaal te verzamelen. Er werd verteld over welke soorten er tot dusver zijn verzameld en op welke manier dit is gedaan. Hun expertise op het gebied van verzamelingsmethodes (volgens internationale regelgeving) hebben zij met de planters van de pilot-dorpen gedeeld door een on-the-job training te geven. In totaal zijn er binnen dit project al 111 gewassen en kruiden verzameld en opgeslagen in het Nationaal Herbarium. Op deze manier blijven originele soorten bewaard en kunnen planters te allen tijde voorzien worden van gezond plantmateriaal om gewassen te verbouwen.

De meeting boodt ruimschoots de mogelijkheid voor de lokale vertegenwoordigers om hun ervaringen te delen, vragen te stellen en kritiek te uiten. Voor de voortzetting van het project (en de duurzaamheid op lange termijn) was het voor het projectteam van groot belang dat de lokale vertegenwoordigers hun visie gaven, en blijven geven, op de planning van de vervolgactiviteiten.

Begeleiding door PROJEKTA
In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectidee├źn in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.
Naast de nieuwe projecten die resulteerden uit de de oproep van februari 2015, begeleidt PROJEKTA ook organisaties die eerder een donatie ontvingen en nog bezig zijn met de projectuitvoer en/of rapportage. Voorbeelden hiervan zijn Caribamboo, de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en ProHealth.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:
·                     Overweldigendebelangstelling voor fondsen Alcoa Foundation
·                     Langatabiki: hier zijn we
·                     Met het Surinaamse Rode Kruis op bezoek in Brokopondo
·                     Green Heritage Fund start project op Brownsweg
·                     Kinderen in Brokopondo werken aan rampenbestrijdingsplan