dinsdag 15 maart 2022

Start training ‘Burgers en DNA’


Stichting Projekta is op 12 en 13 maart 2022 een trainingstraject gestart voor maatschappelijke organisaties die nu of in de toekomst willen lobbyen bij DNA voor wetgeving en beleid. De training is vooral voor doelgroep- en gemeenschapsorganisaties die nog geen ervaring hebben in het werken met de volksvertegenwoordiging. Deelnemers leren over de rollen en taken van DNA, het wetgevingsproces en het verzamelen en presenteren van informatie aan DNA. Daarnaast krijgen ze praktische tools voor lobbyen aangereikt, zoals hoe een petitie te schrijven, of een DNA-lid uit te nodigen voor een werkbezoek.

V.l.n.r: Natasia Donoe
(Vereniging van
Saamaka
Gezagdragers),
Saidja Garden
 (Mulokot)
Sylvana Flamingo
(Stichting Rika)
Uit bijkans 120 aanmeldingen zijn 40 personen uit gemeenschaps- en burgerorganisaties geselecteerd voor deelname aan de training. Het groot aantal aanmeldingen onderschrijft de door Projekta geconstateerde behoefte bij maatschappelijke organisaties voor het leren omgaan met hun volksvertegenwoordiging. Een aangepaste versie van de training zal daarom in de toekomst online verzorgd worden voor de organisaties die nu buiten de boot zijn gevallen, maar wel aan de basiscriteria voor deelname voldeden.

V.l.n.r: Joan Telgt 
(Mangrove Forum Suriname), 
Audrey Christiaan (Masuam), 
Sharon Pawiroredjo 
(Vereniging Herdenking 
Javaanse Immigratie (VHJI))

De geselecteerden hebben, verdeeld over twee groepen, in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 maart in het MENSA gebouw de eerste sessie van de training bijgewoond. Deze was er o.a. op gericht inzichtelijk te maken hoe en wanneer gemeenschaps- en burgerorganisaties bij o.a. het goedkeuringsproces van wetten input kunnen geven aan DNA. Dit vereist kennis over de - vaak voor burgers onzichtbare - processen binnen het DNA-apparaat. Ook het hoe en wat van een op feiten gebaseerde lobbyvoering bij DNA is aan de orde geweest tijdens de eerste sessie. 

Norville Burleson 
(Vereniging van 
Sociaal Werkers 
in Suriname) 

Graciella Zweers 
(Pater Albrinck Stichting (PAS))
Het trainingstraject verplaatst zich de komende weken naar online sessies. Gezien het enthousiasme van de deelnemers het afgelopen weekend, liggen er waardevolle uitkomsten van de training in het verschiet. Blijf onze blog en facebook pagina in de gaten houden voor verdere berichten hieromtrent. Ook over de ervaring van de deelnemers zult u in de komende periode via onze social media kanalen meer horen.

De training is onderdeel van het ‘Bridging the gap: tools to enhance citizens’ participation in legislative processes in Suriname project’ welke Projekta uitvoert met ondersteuning van Canada Fund for Local Initiatives.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten