maandag 7 maart 2011

Projekta lanceert de eerste “Maart van de Vrouw”

Bij de 100ste herdenking van de Internationale Dag van de Vrouw:

Op dinsdag  8 maart a.s. wordt wederom wereldwijd de Internationale Dag van de Vrouw  gevierd. Projekta wil  gedurende deze maand middels een aantal activiteiten speciale aandacht vragen voor de maatschappelijke  positie van de Surinaamse vrouw.

Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat 8 maart als de Internationale Dag van de Vrouw werd ingesteld. Deze dag is wereldwijd een gelegenheid waarbij wordt stilgestaan bij de economische, politieke en maatschappelijke verworvenheden van vrouwen. Tegelijkertijd wordt op ook stilgestaan bij de lange weg die nog moet worden afgelegd voor er werkelijk sprake zal zijn van volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen.

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in besluitvormingsposities, ze worden nog te vaak minder betaald voor hetzelfde werk als mannen, ze zijn veel vaker slachtoffer van huiselijk geweld, en ze zijn onevenredig belast met zorgtaken.
Het is ook algemeen bekend dat armoede vrouwen harder treft dan mannen.
Dit jaar grijpt Projekta de honderdjarige herdenking van 8 maart aan voor het organiseren van de “Maart van de Vrouw”. In maart vraagt Projekta een maandlang de aandacht voor de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname en in de wereld.  

De vrouwen nemen het roer over?
Te vaak wordt in Suriname de discussie over maatschappelijk gelijkheid meteen van tafel geveegd door de stelling dat “vrouwen het roer overnemen”. Daarbij wordt alleen gekeken naar de trends in het onderwijs, waarbij veel meer vrouwen dan mannen de school afmaken, en hoger onderwijs genieten. De logische volgende vraag: “waarom zien we die grote aantallen hoger opgeleide vrouwen dan niet weerspiegeld in de leidinggevende posities van ons land?”, wordt echter zelden gesteld. Evenmin wordt stilgestaan bij de dagelijkse vormen van ongelijkheid waar vele vrouwen onder lijden. Het meisje dat niet met vrienden uit mag, terwijl haar broertje dat wel mag. Vrouwen die niet vrij zijn in de keus van levenspartner, of die door economische omstandigheden zich gedwongen voelen in relaties te blijven waarin zij blootgesteld worden aan HIV.

Het groter plaatje geeft ook geen al te rooskleurig beeld. Kijk naar de rijen van mensen die voor het kantoor van de Stichting Volkshuisvesting staan als er sprake is van registratie voor volkswoningen. Of voor de registratie van te verdelen domeingronden. Het merendeel is vrouw. Maar kijken we naar de uitgifte van gronden, en dan met name die gevallen waarin er enorme lappen worden verdeeld, dan zien we voornamelijk mannennamen staan. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen die duidelijk maken dat we nog een lange weg te gaan hebben eer we kunnen spreken van werkelijke gelijkheid.

Internationaal is alom erkend dat zonder gendergelijkheid het onmogelijk zal zijn om nationale en internationale ontwikkelingsdoelen te behalen.  De erkenning en naleving van de rechten van vrouwen zijn de basis voor een rechtvaardige samenleving. Het is belangrijk dat een ieder beseft dat gendergelijkheid niet alleen iets is voor vrouwen, maar voor de hele samenleving.

Wat we deze maand doen
 In deze maand organiseert Projekta een aantal discussies o.a. over genderbeleid, over financiering van gendergelijkheid. Ook  brengen wij een nieuwsbrief uit over de stand van zaken rond vrouwen en gendergelijkheid in Suriname, en wordt deze blog gevuld met artikelen over het onderwerp.

Gratis genderawareness workshops!
Omdat wij er heilig van overtuigd zijn dat gendergelijkheid pas werkelijkheid zal worden als een ieder begrijpt wat dat nu precies voor ding is, en wat dat betekent in je eigen leven, verzorgen wij deze maand een aantal gratis gender awareness workshops voor belangstellenden. De workshop duurt maximaal 4 uren. Data worden nog bekend gemaakt. Er is plaats voor maximaal 10 personen per keer. Organisaties mogen zich ook opgeven: stuur uw heel personeel! (of als dat handiger is: wij komen naar u toe). Maar ook  individuen, studenten, scholieren, clubs, buurvrouwen, buurmannen: u bent van harte welkom.
Geef u op op projekta@sr.net, en wij mailen terug.

Happy Women's Month!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten