maandag 22 juni 2015

Discussie-avond Jongeren in Moengo

Afgelopen vrijdag organiseerde het Moengo Netwerk, onder leiding van Remy Clenem, een discussie-avond voor jongeren en andere betrokkenen. Het thema was “Jongeren in Moengo”. PROJEKTA ging op bezoek en was blij verrast door de opkomst. Meer dan dertig jongeren en volwassenen, waaronder politieagenten, leerkrachten en community-werkers, waren op de discussie afgekomen. Aan de hand van verschillende onderwerpen spraken zij over de situatie van jongeren in Moengo, maar meer nog over hoe jongeren willen dat bepaalde problematiek aangepakt wordt.

De discussie over wat te doen met jongeren die wangedrag vertonen ten opzichte van leerkrachten was met name interessant, omdat de jongeren onderling hierin erg van mening verschilden. De een vond dat leerlingen en leraren het probleem onderling moeten oplossen en dat het geen taak van de politie is om in te grijpen. Anderen zagen geen andere mogelijkheid om dit gedrag aan te pakken dan de desbetreffende leerling van school te sturen en de politie erbij te betrekken. Op deze manier, aldus een gepassioneerd debaterende scholiere, wordt er ook een voorbeeld gesteld voor de overige jongeren. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten