woensdag 2 augustus 2017

Landbouwers plukken vruchten van kennisuitwisselingsbezoek Asigron

Dit wat we hier zien werkt erg motiverend. Dit is landbouw! Eigenlijk is wat wij doen spelen. Tijdens de volgende dorpsvergadering zullen we met de ervaring die we nu hebben, mensen overhalen om aan landbouw te doen”, gaf een landbouwer uit Matta enthousiast aan tijdens een veldbezoek aan Asigron.

Afgelopen zaterdag 29 juli bezochten ongeveer 20 personen uit Matta (Para) en Ricanaumofo (Marowijne) de uitgestrekte kostgronden op Asigron (Brokopondo). Kennisuitwisseling was het voornaamste doel van dit bezoek, dat onderdeel was van een project van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). De aanwezigen waren onder de indruk van de professionaliteit en de schaal waarop er verbouwd wordt. Ook PROJEKTA was aanwezig, omdat zij het projectteam van het CELOS te hulp staat in de uitvoer en rapportage naar de donor - de internationale Alcoa Foundation - toe.

Landbouw en bio-diversiteit
Het CELOS is in 2015 gestart met de uitvoer van dit project, dat zich richt op het behoud van agro-biodiversiteit in diverse gemeenschappen in Marowijne, Para en Brokopondo.
Eerder is er onder andere per dorp een inventarisatie gemaakt van welke gewassen op dit moment verbouwd worden. De bewoners hebben zelf middels een puntensysteem aangegeven aan welke gewassen zij het meest behoefte hebben. De economische potentie, maar meer nog of het een traditioneel gewas is, waren hierbij doorslaggevende argumenten. Sommige planten die traditiegetrouw worden verbouwd, worden namelijk bedreigd in hun voortbestaan. Door planters aan voldoende goed plantmateriaal te helpen, draagt het project niet alleen bij aan het behoud van de agro-biodiversiteit, maar ook aan de toegang tot gezonde voeding voor de bewoners van de gemeenschappen.

Plantmateriaal verzamelen en delen
Het Nationaal Herbarium is de enige instantie in het land die bevoegd is om plantmateriaal te verzamelen. Hun expertise op het gebied van verzamelingsmethodes (volgens internationale regelgeving) hebben zij met de planters van de dorpen gedeeld in een on-the-job training. Tijdens een tussentijdse evaluatie-sessie met de participerende planters uit Matta [oktober 2016], vertelde Anwar Helstone van het CELOS dat het projectteam prefereert het bestaande (traditionele) systeem van planten en conserveren te versterken, in plaats van voor de planters onbekende technieken op te dringen.
In totaal zijn er binnen dit project al meer dan honderd gewassen en kruiden verzameld en opgeslagen in het Nationaal Herbarium. Op deze manier blijven originele soorten bewaard en kunnen planters te allen tijde voorzien worden van gezond plantmateriaal om gewassen te verbouwen.

Kennisuitwisseling tussen gemeenschappen
Verschillende vertegenwoordigers van de gemeenschappen gaven zaterdag aan hoe groot de noodzaak is om kennis uit te wisselen en om afspraken te maken, bijvoorbeeld over de afzetprijzen van landbouwproducten. Door ervaringen met elkaar te delen en door samen aan oplossingen te werken, staan zij sterker en wordt landbouw een stabielere inkomstenbron. Hierdoor kunnen zij een hogere mate van economische ontwikkeling realiseren voor hun gemeenschappen. Ondanks de grote verschillen tussen de drie dorpen, benadrukten de aanwezigen met name de overeenkomstige uitdagingen. Door open en met respect voor elkaar en elkaars tradities te spreken, plukken alledrie de gemeenschappen de vruchten van dit project.  

Begeleiding door PROJEKTA
In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten