maandag 11 februari 2013

Projekta en SGP werken aan stroomlijnen Fonds


Op 5 en 6 februari 2013 heeft Projekta te Overbridge een workshop georganiseerd voor de Nationale Stuurgroep van de Small Grants Programme (SGP).  Dit is deel van een project welke Projekta uitvoert in opdracht van de Stuurgroep om het Small Grants Programma Suriname efficienter, duurzamer en effectiever te maken.

Het SGP ondersteunt activiteiten die bijdragen aan milieubehoud en tegelijkertijd het welzijn van mensen, en hun inkomens, verbeteren.  Dit doet ze door het verlenen van financiële en technische assistentie aan  (voornamelijk) NGO’s en CBO’s in Suriname. 
Dit programma wordt gefinancierd voor de Global Environmental Facility (GEF), gefaciliteerd door de United Nations Development Programme (UNDP), en uitgevoerd door de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Suriname heeft zich in 1997 aangesloten bij het SGP, en heeft tot nu toe zo’n 70 projecten uitgevoerd met een gezamenlijke waarde van US$ 1.6 miljoen.

Tijdens de workshop werd samen gewerkt aan een handleiding voor het Programma. Daarin worden processen beschreven en richtlijnen gegeven en voor het aanvragen, beoordelen, uitvoeren en evalueren van projecten. De nadruk lag op het stroomlijnen van besluitvorming en het eenvoudiger formuleren van projectaanvragen en andere formulieren. Daarmee moet het fonds toegankelijker, efficiënter en effectiever worden.


Over GEF/SGP
Het Small Grants Programma (SGP) wordt gefinancierd voor de Global Environmental Facility (GEF), gefaciliteerd door de United Nations Development Programme (UNDP), en uitgevoerd door de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Momenteel doen 137 landen mee aan het SGP; deze landen hebben de verdragen aangaande biologische diversiteit en klimaatverandering geratificeerd. Alle projecten die door GEF/SGP worden gefinancierd, moeten passen binnen tenminste één van de aandachtsgebieden van de GEF, nl. behoud en bescherming van biodiversiteit, preventie of terugdringen van activiteiten die klimaatverandering in verhoging van de temperatuur op aarde veroorzaken, preventie of terugdringen van vervuiling van internationale wateren, terugdringen en/of stopzetten van het gebruik van giftige chemische stoffen die biologisch niet afbreekbaar zijn (“Persistent Organic Pollutants” (POPs), en preventie of terugdringen van woestijnvorming, landdegradatie en ontbossing.
Suriname heeft zich in 1997 aangesloten bij het SGP, en heeft tot nu toe zo’n 70 projecten uitgevoerd met een gezamenlijke waarde van US$ 1.6 miljoen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten