zondag 17 februari 2013

Toegang tot overheidsinformatie voor het voetlicht


Op vrijdag 22 februari 2013 om 19.00 uur organiseert PROJEKTA in de University Guesthouse een openbare discussie over de toegang tot overheidsinformatie. De toegankelijkheid van overheidsinformatie werkt positief op openbaarheid van bestuur. Openbaarheid van Bestuur is op haar beurt een belangrijke pijler van de democratie en een onmisbaar element in o.a. corruptiebestrijding.

De inleider Fayaz Sharman zal eerst een algemeen kader schetsen van de rol van toegankelijke overheidsinformatie in governance en participatie. Hierna zal hij ingaan op de toegankelijkheid van overheidsinformatie in Suriname. Hierbij zal hij vooral de nadruk leggen op wetgeving (of gebrek daaraan), en op de bewustwording van verschillende stakeholders over dit vraagstuk. Verder zal hij enkele aanbevelingen doen over hoe toegang tot overheidsinformatie bevorderd en gepromoot zou kunnen worden. Na inleiding is er ruimte voor discussie.

Fayaz Sharman studeerde eind 2012 af als Master in Public Administration and Governance bij het FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Voor zijn afstudeerthesis deed hij onderzoek naar het bevorderen van de toegang tot overheidsinformatie. Hij is werkzaam als jurist bij de Nationale Assemblee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten