maandag 24 maart 2014

2e groep start programma "Actieve Burgers door Cultuur en Sport"

Projekta hield in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 maart j.l. het kennismakingsweekend voor de tweede groep deelnemers aan het "Actieve Burgers door Cultuur en Sport" programma. In de Ware Tijd van dinsdag 11 maart verscheen hierover het volgend artikel: 


Projekta krikt organisaties op door training

door Gilliamo Orban

PARAMARIBODoor personen van zestien cultuur- en sportorganisaties te trainen, wil stichting Projekta dat zij hun taak beter vervullen. Volgens stichtingsdirecteur Sharda Ganga, zullen trainees vaardigheden worden aangereikt om onder meer andere personen te vormen. “Door hun sport- en cultuuractiviteiten kunnen ze bijvoorbeeld dropouts begeleiden en zorgen voor huiswerkbegeleiding”, zegt Ganga.  Met de training wordt invulling gegeven aan het programma ‘Actieve burgers door cultuur en sport’. Voor dit project is drie jaar uitgetrokken. In het voorbijeweekend zijn in Overbridge de tweede groep van personen uit de zestien organisatiesgetraind.   
De deelnemers krijgen de ruimte om de doelstellingen van hun organisatie op papier te zetten. Daarna wordt nagegaan hoe ze deze kunnen realiseren, welke tools hiervoor nodig zijn en wat de rol van Projekta kan zijn op dit stuk.De organisaties worden hierdoor versterkt en kunnen meer activiteiten in de buurten ontplooien. Het publiek zal in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met de personen en zo kunnen er samenwerkingsverbanden ontstaan. “Ze moeten uiteindelijk aan tafel kunnen zitten met de overheid en beleidsmakers erop wijzen wat ze nodig hebben van het beleid”, benadrukt Ganga.  
Volgens haar worden deelnemers op het voordeel gewezen van het participerenin een organisatie. “Driekwart van de personen die nu het land helpen besturen,zijn afkomstig uit onder meer sport-, jongeren- en cultuurorganisaties”, zegt Ganga. Het project wordt gefinancierddoor de Nederlandse ambassade in Suriname en Nederlandse Sportassociatie.-.
Projekta foto's 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten