zaterdag 15 maart 2014

Openbare discussie 'Vrouwen in Topposities'

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek en in topfuncties in het bedrijfsleven is wereldwijd een vraagstuk, ook in Suriname dus. Voor hun afstudeeronderzoek zijn Vidya Narain en Sylvana Groenefelt nagegaan welke factoren van invloed zijn hierop. Zij zullen hun bevindingen presenteren tijdens een openbare discussie op dinsdag 18 maart, om 19.00u in Lalla Rookh (Gebouw 1).

Vidya Narain heeft bij haar onderzoek de nadruk gelegd op hindostaanse vrouwen en de factoren die hun participatie in politieke besluitvorming beïnvloeden. Niet alleen de rol van de hindostaanse cultuur, maar ook de wijze waarop deze vrouwen betrokken worden bij politieke besluitvormingsprocessen, zijn onder een vergrootglas geplaatst.

Sylvana Groenefelt heeft haar onderzoek verricht bij twee prominente bedrijven in Suriname. Zij is nagegaan welke factoren van invloed zijn op de doorgroeimogelijkheden van mannen en vrouwen binnen deze bedrijven, volgens het personeel. Onderdeel van het onderzoek is ook een beschrijving van de organisatiecultuur.

Na de inleiding is er gelegenheid tot discussie tussen inleiders en het publiek, en natuurlijk ook tussen het publiek onderling. Wij hopen jou ook daar te zien. De toegang is vrij.

Deze openbare discussie is onderdeel van de 4e Maart van de Vrouw, een maand waarin wij de aandacht vragen voor de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname en in de wereld. Het was in 2011 namelijk 100 jaar geleden dat 8 maart als de Internationale Dag van de Vrouw werd ingesteld. Deze dag is wereldwijd een gelegenheid waarbij  wordt stilgestaan bij de economische, politieke en maatschappelijke verworvenheden van vrouwen. Tegelijkertijd wordt op 8 maart ook stilgestaan bij de lange weg die nog moet worden afgelegd voor er werkelijk sprake zal zijn van volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen. 
Het thema voor dit jaar is ‘Vrouwen en Politiek’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten