vrijdag 22 mei 2015

De Beloftes Voor Onze Toekomst: verkiezingsprogramma's nader bekeken

Op maandag gaan wij naar de stembus. Wij bepalen dan samen wie we het voorrecht geven om namens ons te regeren en wie ons mag vertegenwoordigen. We bepalen de toekomst van ons land, van onszelf en van de generaties na ons. Dat besluit mag niet lichtvaardig genomen worden. Niet op basis van uitbundige massameetings, vage beloftes, leuke liedjes of mooie slogans. Naar de stembus horen burgers te gaan, gewapend met feiten. Goed geïnformeerd over wat de partijen precies voor ogen hebben voor onze toekomst. Alleen dan kunnen we bewust stemmen.

Vorige week presenteerde het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur haar prioriteiten voor de komende regeerperiode in het document “Voor OnzeToekomst”. Vandaag kijken we hoe onze prioriteiten terug te vinden zijn in de verschillende partijprogramma’s. De overkoepelende thema’s van het Burgerinitiatief zijn: Democractie, mensenrechten en de rechtsstaat; Financieel-economisch en monetair beleid; Decent work; Milieu; Ruimtelijke ordening; Inheemse en tribale volken; Onderwijs; Jongeren en sport; Gezondheidszorg; Gender; Kinderrechten. 


Grondige analyses maken van verkiezingsprogramma’s in Suriname is nog steeds problematisch. Er wordt namelijk vrijwel geen aandacht besteed aan de financiële kant van beloftes, en dus is er niets te zeggen over haalbaarheid. Bovendien komen partijen nog altijd veel te laat uit met hun programma’s. De meeste programma’s zijn pas de laatste 10 dagen binnengekomen. Wat na afgelopen vrijdag publiek zijn gemaakt, konden niet meegenomen worden. Programma’s van individuele partijen die in combinatieverband aan de verkiezingen deelnemen zijn ook niet bekeken, slechts het combinatieprogramma. De analyses zijn verricht door de betreffende thema-werkgroepen.

Download het document met de analyses hier

Wilt u daarnaast de programma's zelf door nemen, zijn die hier te downloaden. 

1 opmerking:

  1. compliment voor het verzetten van deze werk, wat geconstateerd is dat meerdere programma's een verzameling is van kreten zonder onderbouwing met concreet plan van aanpak en financiele doorrekening over de haalbaarheid, bijzondergeslaagd om de keizers een indruk te geven, heel goed initiatief

    BeantwoordenVerwijderen