vrijdag 23 oktober 2015

Monitoring Moengo Actieplan voor Jongeren

Deze week was Projekta in Moengo om samen met de jongeren en met het Moengo Netwerk van dienstverleners te werken aan de monitoring en evaluatie van het 'Moengo Actieplan voor Jongeren'. 

Naast het geven van een training aan het Moengo Netwerk, heeft Projekta een voorstel gedaan voor een monitoringssysteem speciaal opgezet voor het Actieplan. Dit monitoringssysteem zal niet alleen gebruikt worden om te na te gaan welke activiteiten van het huidige Actieplan er zijn uitgevoerd en hoe deze zijn uitgevoerd. Het zal er ook voor zorgen dat er jaar in jaar uit een nieuw Actieplan opgesteld wordt, dat steeds scherper geformuleerd en beter toegespitst is op de wensen van de jongeren.

Na de sessie met de dienstverleners, volgde een sessie met jongeren van Moengo. Meer dan dertig jongeren waren afgekomen op deze training, welke als doel had het idee van monitoring en evaluatie uit te leggen, alsmede de monitoring van het Actieplan verder vorm te geven. De komende weken zullen zij elkaar en andere jongeren in Moengo interviewen om erachter te komen wat zij vonden van de activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd zijn. Niet altijd zijn activiteiten die volwassenen bedenken, hoe goed bedoeld ook, leuk voor jongeren om aan deel te nemen. Soms is het ook om andere redenen lastig om te participeren, bijvoorbeeld door het gebrek aan vervoer. Om achter deze informatie te komen, zullen de jongeren van de jongerenwerkgroep de komende weken hun opgedane interviewvaardigheden in de praktijk brengen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten