donderdag 2 juni 2016

Reality Check Tijdens Basistraining Financiële Administratie

Op donderdag 19 mei zijn de deelnemers van de Basistraining Financiële Administratie bijeengekomen voor de afsluitende sessie van de training. De training werd verzorgd door het team van Advice for Innovation & Business Creation (ABIC).

Aan de training die afhankelijk vier weken duurde is een vijfde trainingssessie toegevoegd. Gedurende deze 5 weken is door de trainers van ABIC ingegaan op het inzichtelijk maken van de kosten van de organisatie, het verwerken van de dagelijkse financiële transacties en het opstellen van de jaarrekening.

Een deel van de sessies is besteed aan het uitwerken van oefenopdrachten. Bij de uitwerking van de oefenopdrachten is de belangrijkheid van het inzichtelijk maken van de kosten van de organisatie opnieuw gebleken.

“Maar zie je, ik wist niet dat het(draaien van de organisatie)zoveel geld betekent. Maar dit is wel een reality check, goed dat ik het heb gedaan.”

Voor veel van de deelnemers was de training een eerste ervaring met het werken met een jaarrekening.

“Ik heb voor het eerst een jaarrekening gezien, het ziet er mooi uit (...)en het leert je hoe je je bedrijf (organisatie) moet draaien, het geeft je aan waar je strakker moet zijn, en waar je beter moet aanpakken.”

Tijdens de training is er ook ingegaan op de verschillende inkomstenposten voor sport- en cultuurorganisaties. Deelnemers hebben bij dit onderdeel de uitdagingen bij het innen van contributie en de oplossingen die daarvoor bedacht zijn met elkaar gedeeld.

“Onze vereniging is sociaal, het zal wel ergens in de boeken komen dat het (de contributie) niet ontvangen is, maar we gaan niet over tot royement. Als je iedereen begint te schorsen op basis van niet betalen, dan heb je geen leden meer. We hebben hetzelfde probleem ook bij onze basketbal vereniging, je kan niet zeggen ik schors, want je visie en missie loop je dan voorbij.”
Voor veel van de deelnemers is deze training ook een motivatie geweest om het persoonlijk uitgavenpatroon inzichtelijker te maken.

“Door die sessies ben ik gemotiveerd, en dacht ik van laat me een app zoeken om een beter overzicht te hebben van wat je hebt aan extra-geld. Het is leuk.”

“Ik heb gezien dat alles dat je eigenlijk doet, dat je het moet neerpennen ergens, en dat je een balans gaat maken om te kijken als je goed bezig, het maakt niet uit als je in een organisatie bent, maar ook met je salaris, en kijken als je goed bezig bent”.

Wij hopen dat de tools uit deze training de deelnemers ondersteuning bieden in het inzichtelijk maken van de financiën van hun organisaties, waardoor er gepaste oplossingen bedacht kunnen worden voor de vele financiële uitdagingen waar sport-, cultuur- en buurtorganisaties voor komen te staan.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten