dinsdag 21 juni 2016

Mini-Workshop Gender, Sport en Cultuur
Wat is gender? Hebben jongens en meisjes gelijke toegang tot sport- en cultuuractiviteiten in Suriname? Hoe uit genderongelijkheid zich binnen sport en cultuur? Waarom moeten wij ons überhaupt druk maken hierom? Deze en andere vragen zullen tijdens de mini-workshop “Gender, Sport en Cultuur” aan de orde komen. 

Wie kunnen meedoen?
Activiteitenleiders verbonden aan buurt-, sport en/of  culturele organisaties.
Per organisatie kunnen maximaal 2 personen meedoen.

Waar en Wanneer is het?
Zaterdag 9 juli van 10.00 u – 16.00u.

Plaats: Lalla Rookh gebouw.

Wat kost het?
SRD 35,- per persoon (inclusief hand-outs, snacks en drank).

Interesse voor deelname?
Mail ons of klik hier voor het registratieformulier.
De aanmelding sluit op dinsdag 5 juli.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 15 personen. 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Als er meer aanmeldingen zijn, vindt er een selectie plaats.

LET OP:
Alleen organisaties die MET (en niet slechts voor) doelgroepen werken (kinderen, jongeren etc.)  en sport– of  cultuuractiviteiten ontplooien, kunnen meedoen. Bent u van een buurtorganisatie, maar doet u ook aan bijv. slagbal of is er een dansclub, dan bent u welkom.  Bent u niet zeker of uw organisatie kan meedoen: mail ons even.

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan  het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen.  Dat wil het programma “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” bereiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten