donderdag 14 juli 2016

“Alles heeft met gender te maken”

Op zaterdag 9 juli heeft Projekta de mini-workshop Gender, Sport en Cultuur gehouden. De workshop was onderdeel van het Actieve Burgers door Cultuur en Sport programma (ABCS). 
ABCS is een samenwerking tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en de Internationale Sports Alliance (ISA).

Deelnemers uit NAWARU (Naks Wan Rutu), Sangh Parivar Suriname, Zwemvereniging Neptunes, Stichting Letitia Vriesde Sportpromotie Suriname, Stiwewa,  ABSO en Juku Jume Maro hebben zich opgegeven voor deelname aan de workshop. 

Tijdens de workshop is ingegaan op het verschil tussen gender en sekse. Verder is ook gekeken naar de verschillen in opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe deze opvattingen worden doorgegeven. De deelnemers zijn nagegaan hoe de verschillende opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid hun weerslag vinden in de participatie van jongen en meisjes, en mannen en vrouwen aan de activiteiten van en binnen de organisatie.

Zo bleek bijvoorbeeld dat tienermeisjes minder deelnemen aan sportactiviteiten dan tienerjongens, dat er meer mannelijke coaches dan vrouwelijke coaches zijn, en ook meer mannelijke dan vrouwelijke bestuursleden.

“Mannen willen meer in actie zijn, en de vrouwen doen het schrijfwerk”

“De jongens gaan voor de race, de meisjes meer voor het verbeteren van hun technieken”

“ De mannen maken de instrumenten en de vrouwen maken de kostuums”

Deelnemers hebben nagedacht over de onderliggende boodschappen die van invloed zijn op de participatie van jongens en meisjes, en mannen en vrouwen. Van de woordkeuze op promo-flyers die geassocieerd wordt met vrouwelijkheid, tot de keuze van trainingsonderdelen en de veranderende lichaamsbouw die geassocieerd worden met mannelijkheid.

De deelnemers waren het er over eens dat elk individu in staat gesteld moet worden om de positieve effecten van de deelname aan sport- en cultuuractiviteiten op het persoonlijk leven te kunnen ervaren, ongeacht het geslacht van de deelnemers. Desondanks was het bedenken van activiteiten om gendergelijkheidsprincipes door te voeren binnen de organisatie geen eenvoudige opgave.

“Het stimuleert mij om verder te gaan, het is een push om naar het bestuur te gaan en te gaan praten over hoe meer vrouwen in het bestuur te krijgen” 


Hoe krijg je meer vrouwelijke coaches? Hoe krijgen we meer vrouwen in het bestuur? Hoe krijgen we meer mannelijke deelnemers aan onze danslessen? Hoe krijgen we meer mannelijke cursisten bij onze cultuurlessen? Dit zijn enkele vragen waar deelnemers in de komende periode verder over zullen nadenken. Projekta blijft de deelnemers hierin begeleiden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten