vrijdag 8 juli 2016

Starnieuws:Brownsweg levert bijdrage aan klimaatonderzoek

Het project ‘Adaptatie aan klimaatverandering voor de bewoners van Brownsweg' is tweeledig. Naast onderzoek naar de risico's van klimaatverandering voor de bewoners van het gebied, is er ook aandacht voor educatie en awareness. Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname (GHFS) heeft in de tweede fase van het project, zondag te Brownsweg een presentatie hierover gehouden voor lokale gezagsdragers en belangstellenden. 

De extreme omstandigheden hebben een directe invloed op de veiligheid en gezondheid van de bewoners in het gebied. Voorbeelden zijn de rukwinden die schade toebrengen aan kostgronden en huizen. Om deze gevaren in kaart te brengen is in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd en de uitslag zal volgende maand gepresenteerd worden in Brownsweg. 
foto
De hoofdkapitein, kapiteins en basia's van Brownsweg zijn klaar voor de presentatie van GHFS.

GLOBE-database 
Het GHFS-project is ook gericht op educatie en awareness. Met materiaal van het internationale educatieprogramma GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) zal GHFS een naschools­ en vakantieproject opstarten in Brownsweg om de jeugd zelf onderzoek te laten doen naar het lokale weer. Voor dit doel zal er een weerstation geïnstalleerd worden in het dorp. 

De data uit Brownsweg worden toegevoegd aan de GLOBE database waarvan klimaatonderzoekers van over de hele wereld gebruikmaken. Zo levert de gemeenschap in Brownsweg een bijdrage aan het klimaatonderzoek wereldwijd, zegt Pool. Tegelijkertijd leren de participanten naast kennis over weer en klimaatverandering, vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen zoals: secuur werken, data invoer in de computer, werken met meetapparatuur, het doen van onderzoek en het stellen van vragen. 

Vooral het praktische karakter van het educatieproject spreekt de gezagsdragers van Brownsweg en omgeving aan. “Leren door te doen, werkt heel goed,” zegt basja Leidsman van Nieuw Ganzee na de presentatie. De kapitein van het Boven­Surinaamse dorp Gunsi was ook aanwezig. Hij vroeg naar de mogelijkheden voor het opstarten van een GLOBE educatieproject in zijn dorp. Pool geeft aan dat met assistentie van GHFS iedereen die dat wil, het educatieproject initiëren in zijn/haar gemeenschap. “De mogelijkheden zijn er ook zeker voor Gunsi.”


Bron: Starnieuws

Begeleiding door PROJEKTA
In februari 2015 riep de Alcoa Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en –rapportage.
Naast GHFS worden ook projecten van het Surinaamse Rode Kruis, de afdeling NARENA van het CELOS, Vonzell en Women in Business begeleidt door PROJEKTA.

                                                                                                                                      
Geen opmerkingen:

Een reactie posten