dinsdag 5 april 2011

Gender en Klimaatverandering

Op 29 maart 2011, hield Monique Essed-Fernandes voor Projekta een presentatie over Geld voor Gendergelijkheid: de case voor klimaatverandering. In haar inleiding, gaf ze aan waarom het belangrijk is om met een genderblik naar klimaatverandering te kijken.
Er is veel genderongelijkheid in de wereld. Zeventig van de armen is vrouw, en vrouwen werken tweederde van alle werkuren in de wereld en produceren de helft van alle voedsel. Maar toch verdienen zij maar 10% van alle inkomen in de wereld en bezitten zij minder dan 1% van alle land.
Klimaatverandering is niet genderneutraal, omdat genderrollen, armoede, toegang tot hulpbronnen, kansen, financiering en politiek macht niet neutraal zijn. Klimaatverandering heeft een ander impact op mannen en op vrouwen, omdat er verschillen zijn in bijvoorbeeld:
-          - Wie verantwoordelijk is voor voedselproductie in het huishouden
-          - Wie aan landbouw en tuinbouw doet
-          - Wie verantwoordelijk is voor het vinden van schoon, goed drinkwater
-          - Wie afhankelijker is van de overheid of van een partner (meestal vrouwen)
-          - Wie het meeste zorg heeft voor kinderen en ouderen (meestal vrouwen)
-          - Wie slachtoffer wordt van seksueel molest of geweld bij conflicten in een land.

Internationaal strijden diverse organisaties om gender op de agenda te krijgen. Mede dankzij deze inzet, heeft de UN Commission on the Status of Women een beleidsaanbeveling uitgebracht voor het meenemen van gender in klimaatsverandering initiatieven beleid. Klik hier voor de PDF file.
Voor andere landen die helemaal niet zo ver zijn om zelfs klimaatverandering in hun beleid op te nemen, verwees de inleider naar BraziliĆ«, die haar beleid voor klimaatverandering in een document van vier pagina’s (klik hier) heeft kunnen vastleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten