maandag 4 april 2011

Workshops kennismaken met gender: leren kijken met een genderbril

Er is vaak tegenstand te merken als het woord gender valt.Jong, oud, vrouw, man - van “gewone” mensen tot beleidsmakers – men denkt dan meestal dat het om “vrouwendingen” gaat, dat gender ingewikkeld is, het jou niet aangaat.
Maar…… gender raakt ons allemaal: Je zou bijna kunnen zeggen dat gender, zonder dat jij je dat echt realiseert, voor een groot deel je leven beheerst en bepaalt.
Als iets zoveel invloed heeft op jouw leven, wordt het dan niet tijd dat iedereen weet wat gender nu eigenlijk is? En wat het met jou te maken heeft?
 
Vanuit die gedachte nodigde Projekta in het kader van de “Maart van de Vrouw” iedereen uit om deze maand deel te nemen aan een van de gratis workshops “Kennismaken met gender”.
Op maandagavond 21 maart meldden zich om 5u n.m. 20 deelnemers, achttien (18) vrouwen en 2 mannen……

Een workshop “kennismaken met gender” is leuk!
Op een interactieve manier liet Sharda Ganga, directeur Projekta en gendertrainer, de deelnemers kennismaken met de verschillende begrippen en definities van o.m. sekse en gender. Met (groeps)oefeningen leerde zij hen anders te kijken naar dagelijkse situaties en ervaringen thuis, in het onderwijs, de media en de religie.


In grote lijnen waar het in deze workshop om gaat:
Sekse en gender
Je wordt als vrouw of man geboren; dat is door de natuur, dus biologisch, bepaald en – in de meeste gevallen – niet te veranderen: het geslacht. Gender wordt door mensen ingevuld, en wordt sociaal-cultureel, per land, per tijdperk ingevuld en is wel veranderbaar.
Genderrollen worden toegeschreven aan vrouwen en mannen op basis van hun geslacht.

Elke maatschappij heeft bepaalde ideeën over gedrag dat “passend” is voor vrouwen en mannen en draagt bijbehorende waarden en normen aan ons over; het proces van gendersocialisatie. Dit maakt dat we aan vrouwen en mannen bepaalde rechten en verantwoordelijkheden toekennen die we als “natuurlijk” zien.

Waarderen  hetzelfde gedrag verschillend
We waarderen hetzelfde gedrag van mannen en vrouwen verschillend (een bekend voorbeeld is dat mannen die uitlopen stoer zijn, vrouwen zijn dan op zijn zachtst uitgedrukt  ‘niet netjes’). Gedrag dat anders is dan wij vinden dat hoort, wordt door de maatschappij – dus door ons – beloond of bestraft.
Het verschillend waarderen heeft tot gevolg dat vrouwen vaak niet dezelfde kansen krijgen als mannen en minder toegang en controle hebben over zaken die voor mannen heel gewoon zijn.

Genderverdeling van arbeid
Toewijzing van bepaalde taken en activiteiten gebeurt vooral op basis van sekse/geslacht.
Meestal wordt de productieve taak – dus geld verdienen – vooral gezien als voor de man. Aan vrouwen is vooral de reproductieve taak en community werk toebedeeld. Kinderen krijgen, de zorg voor het gezin, vrijwilligerswerk in de kerk en wijk, mantelzorg, e.d.
Het is in de praktijk meer regel dan uitzondering dat productiewerk meer (financieel) gewaardeerd wordt dan de zorgtaken!

Elke actie, elke beslissing, elke maatregel die wordt genomen heeft een verschillend effect op mannen en vrouwen. Dat moet je je leren realiseren, en dus daarmee rekening leren houden.


De workshop leert anders kijken!
De mix van oud en jong, van vrouw en man (daar waren er helaas nog veel te weinig van) gaf een extra dimensie aan de inhoud en discussie tijdens de workshop. Jongeren luisterden en verbaasden zich over situaties waarmee vrouwen nog maar zo’n 30 jaar geleden  werden geconfronteerd. Bijvoorbeeld: voordat de wet op de handelingsonbekwaamheid van de vrouw was opgeheven, werd een volwassen, zelfstandig verdienende vrouw op de dag van haar huwelijk van haar man afhankelijk.

Leren kijken met een genderblik is een avontuur, maar iedereen kan het. In een vier uur durende sessie zie je deelnemers langzaamaan – soms nog tegenstribbelend – anders kijken naar situaties van vrouwen en mannen, in situaties van alledag.
 
Waarom aandacht voor gender belangrijk is?
Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht... dus voor MANNEN EN VROUWEN !

Rosemarie Pelser

De gratis workshops in het kader van de Maart van de vrouw zijn voorbij, op de afspraken na die al zijn gemaakt met een aantal organisaties.
Maar, iedereen en elke organisatie die geïnteresseerd is in een gendertraining kan contact maken met Projekta om over inhoud en kosten te praten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten