vrijdag 9 december 2011

9 december: Internationale Anticorruptie Dag

Op 23 oktober 2003 nam de Algemene Vergadering van de VN de VN Conventie tegen Corruptie aan, en benoemden zij 9 december als Internationale Anticorruptie dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van corruptie en hoe deze te bestrijden. De VN Conventie tegen Corruptie trad al in werking in 2005, maar Suriname is nog niet toegetreden.

Ban Ki-moon, secretaris generaal van de VN, geeft dit jaar de volgende boodschap mee:

“Corruptie treft alle landen, waarbij het de sociale vooruitgang ondermijnt en ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de hand werkt.
Als broodnodige ontwikkelingsgelden worden gestolen voor corruptie individuen en instantie, worden arme en kwetsbare mensen beroofd van onderwijs, gezondheidszorg en andere basisdiensten.

Ook al worden de armen gemarginaliseerd door corruptie, worden zij er niet door tot zwijgen gebracht. Bij gebeurtenissen in de Arabische wereld en elders, hebben gewone mensen dit jaar hun stemmen verenigd om corruptie aan de kaak te stellen en te eisen dat hun overheden deze misdaad tegen de democratie bestrijden. Hun protesten hebben geleid tot internationale veranderingen, die zelfs maanden daarvoor ondenkbaar zouden zijn.

Wij zijn allemaal verantwoordelijk om actie te nemen tegen de kanker van corruptie.

De VN helpen landen om corruptie te bestrijden als onderdeel van onze bredere campagne voor versterking van democratie en goed bestuur. De VN Conventie tegen Corruptie is een krachtig instrument hiervoor. Ik  doe een beroep op regeringen die nog niet zijn toegetreden om dat zo snel als mogelijk te doen. Ik doe ook een beroep op regeringen om anticorruptiemaatregelen te treffen in alle nationale programma’s voor duurzame ontwikkeling.

De private sector heeft grote baat bij effectieve actie tegen corruptie. Corruptie vertekent markten, laat de kosten van zaken doen stijgen, en straft uiteindelijk de consument. Ook internationaal kunnen bedrijven bijdragen aan een meer transparante mondiale economie door anticorruptie initiatieven zoals de VN ‘Global Compact’
Op deze Internationale Anticorruptie Dag, laten wij een gelofte doen om ons deel te doen door corruptie hard te bestrijden en degenen die eraan meedoen te schande stellen, en zo een cultuur van ethisch gedrag te bevorderen.”

Meer informatie over Internationale Anticorruptie Dag? Klik hier.Geen opmerkingen:

Een reactie posten