dinsdag 5 november 2013

Verslag DWT Openbare discussie: ‘Ordening van de Goudsector te Brownsweg'

Projekta hield op donderdag 31 oktober j.l. een openbare discussie over de ordening van de goudsector te Brownsweg. In De Ware Tijd van dinsdag 5 november verscheen hierover het volgend artikel
Projekta foto's/ C. Tjitrodipo

Communicatie grootste pijnpunt OGS
05/11/2013

Paramaribo - De spanningen tussen goudzoekers te Nieuw Koffiekamp, goudmaatschappij Iamgold en de commissie Ordening Goud Sector (OGS) komen voor socioloog Mujenca Pinas niet als verrassing. In juli behaalde zij haar bachelorgraad van de Anton de Kom Universiteit van Suriname op basis van haar sociologiethesis over de visie van kleinschalige Brownsweg-goudzoekers op het werk van OGS. Onlangs verzorgde zij de inleiding op de discussieavond van stichting Projekta hierover. Communicatie lijkt het grootste obstakel voor OGS.

 In juli berichtten de media dat spanningen hoog waren opgelopen tussen Iamgold en de kleinschalige goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp. De goudzoekers waren de dag ervoor door een eenheid van de OGS en de politie verwijderd, omdat zij illegaal goud mijnden in het concessiegebied van de goudmaatschappij. De achtergronden van die spanningen waren donderdag onderwerp van de Projektadiscussie.

Naast de geschiedenis van goudwinning in het gebied en de culturele betekenis van goudwinning voor de lokale bevolking, ging zij ook in op haar eigen onderzoek. Zij verbleef in 2011 een maand tussen goudzoekers en bezocht het Brownsweggebied meermaals. Pinas meent dat de aanpak van OGS soms leidt tot confrontaties met het traditionele gezag en de goudzoekers.

Ontevreden
Zowel het traditionele gezag als de goudzoekers zijn, volgens haar, ontevreden over de aanpak van OGS. Zij menen niet goed op de hoogte te worden gebracht van de ordening. Het traditionele gezag had liever gezien dat het grondrechtenvraagstuk opgelost was voordat de goudordening begon. Ook het beloofde tweemaandelijks overleg is uitgebleven. Ze concludeerde verder dat de communicatie bij de uitvoering van de ordening niet altijd goed gaat. Veel goudzoekers worden verwijderd van illegale goudvelden en krijgen geen nieuwe plek aangewezen. Gedurende het onderzoek van Pinas werd meer dan 80 procent van de verwijderde goudzoekers werkloos, waardoor de ordening een negatieve invloed heeft op de economische situatie in het gebied. Dit heeft geresulteerd in de onlangs opgelaaide criminaliteit.

Een groot deel van de goudzoekers is, volgens Pinas, wel voorstander van ordening. Ze heeft aanbevolen om meer gespreksmomenten in te voeren zodat de belanghebbende groepen, in begrijpelijke bewoordingen, ingelicht worden over de acties van OGS.-. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten