donderdag 7 november 2013

REGISTRATIE VOOR DEELNAME: “ACTIEVE BURGERS DOOR CULTUUR EN SPORT”

Culturele en Sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, proactieve en creatieve mensen. Jongeren ontwikkelen niet alleen hun talenten, maar ook  vaardigheden in kritisch denken, onderhandelen, omgaan met conflicten, besluitvorming en communicatie: onmisbare ingrediënten voor actieve burgers.

De mogelijkheid om aan sport en culturele activiteiten mee te doen  moeten dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Projekta wil, samen met NSA International en de Nederlandse Ambassade in Suriname,  bijdragen aan het vergroten van die mogelijkheden. Daarom starten wij met het programma ‘Actieve Burgers door Cultuur en Sport’.

Binnen dit programma worden diverse trainingen verzorgd voor begeleiders van sport en culturele organisaties, en worden hun organisaties begeleid om nog beter te functioneren. Personen die binnen buurt-, jongeren-, sport en/of culturele organisaties belast zijn met het begeleiden van sport en culturele activiteiten kunnen zich nu registreren voor deelname.Criteria voor deelname
      -           Minstens 17 jaar oud
      -           Minstens 2 jaar ervaring met trainen, begeleiden of coachen
      -          Verbonden aan een organisatie (buurt, sport, culturele organisatie)

Voor nu is het programma vooral gericht op organisaties in Paramaribo. Deelnemers uit de districten zijn ook welkom, maar zij zullen de trainingen in Paramaribo moeten volgen.

Interesse voor deelname? Download hier het registratieformulier.

Registreren kan tot uiterlijk vrijdag 15 november.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar projekta@sr.net of tijdens kantooruren bellen op 439924/439925.

Wij zien uw registratie graag tegemoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten