woensdag 20 november 2013

Corruptie negatief effect op kinderrechten


Corruptie in het onderwijs heeft vooral een negatief impact onder de armste samenlevingen, waarbij ouders niet in staat zijn om bijvoorbeeld steekpenningen te betalen om hun kinderen naar school te laten gaan, en waarbij er al weinig middelen zijn om scholen te financieren.
Vandaag is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Wij staan dan stil bij diverse basisrechten van kinderen, waaronder het recht op goed onderwijs. 

Corruptie in het onderwijs tast de kwaliteit en beschikbaarheid van scholen en hoger onderwijs instellingen over de hele wereld aan, volgens een eerder dit jaar uitgegeven rapport van Transparency International, een internationale organisatie die zich inzet om corruptie tegen te gaan. Een paar voorbeelden uit het rapport:

> In delen van Afrika en Azie moeten ouders betalen voor een plek op school, terwijl dat eigenlijk gratis moet zijn.
> In Oost Europa moet er soms betaald worden om een voorkeursbehandeling te krijgen bij toelating  tot de universiteit.
> In Pakisten zjn er verhalen van duizenden 'spookscholen': scholen zonder echte leerlingen, maar die wel subsidie ontvangen om 'spookleerkrachten' uit te betalen.

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen, stelt het rapport, en vallen dan gemakkelijk ten prooi aan gewetenloze schoolleiders en ambtenaren. Ook gaan er enorme geldsbedragen om in de onderwijssector, in de vorm van subsidies, materiaal, etc.
Verder is er in alle landen van de wereld (dus niet alleen de 'ontwikkelingslanden') een toegenomen vraag naar onderwijs op alle niveaus, zonder dat het aanbod vergroot is. Het hoger onderwijs heeft het meest hiermee te kampen. Dit probleem heeft geleid tot het ontstaan van een heus industrie in 'nepuniversiteiten', waarvan naar schatting ongeveer 1000 in de VS alleen.


Er zijn gelukkig ook initiatieven om corruptie in het onderwijs te voorkomen en te bestrijden. Meldpunten, lesbrieven, gedragscodes, en rechtshulpbureau's zijn maar een paar van de zaken die zijn genoemd.

(Dit bericht is een samenvatting van een artikel van de BBC.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten