zondag 16 september 2012

Wet alléén onvoldoende voor corruptie aanpak

(uit De Ware Tijd)

door Agatha Castillo

14/09/2012

Paramaribo - "Ook al is de anti-corruptiewet er nog niet, je kunt nu al corruptie aanpakken. Er zijn duizenden dingen die nu al kunnen gebeuren als men serieus corruptie wil bestrijden." Daarmee bedoelt Sharda Ganga van Stichting Projekta niet dat de anti-corruptiewet onnodig is. Maar volgens haar lost de wet alléén, het probleem niet op. Een simpele maatregel die kan bijdragen aan corruptiepreventie bij bijvoorbeeld vergunningen, is dat procedures en processen duidelijk bekend zijn bij de burgers zodat deze weten waar zij aan toe zijn.

Bewustwording
Door de effectiviteit en efficiëntie van het overheidsapparaat aan te pakken, procedures vast te leggen en te standaardiseren worden al een heleboel corruptierisico’s aangepakt, vindt Projekta. "Maar procedures mogen nooit het werk stagneren." Daarnaast moet er veel meer aandacht worden besteed aan bewustwording over corruptie: "Vaak is men er niet van bewust dat zij een corrupte handeling plegen, omdat men bij corruptie vaak alleen denkt aan tyuku’s, maar niet aan vriendjespolitiek, of aan belangenverstrengeling". Projekta heeft de afgelopen maanden in opdracht van het Ministerie van Justitie en Politie trainingen verzorgd aan directies en afdelingshoofden van de Overheid, waarbij bewustwording over corruptie, en het herkennen van corruptierisico’s centraal stond.

Cultuur
"Corruptie is een maatschappelijk probleem", benadrukt Ganga het gaat daarbij niet alleen om de Overheid. “Het wordt bijna als normaal gezien dat je tyuku’s betaalt. Bij het tegengaan van corruptie is het belangrijk dat mensen die gevallen van corruptie melden beschermd worden. Daarom is bescherming van klokkenluiders noodzakelijk. Maar ook een Wet Openbaarheid van Bestuur, zodat er ook van buiten uit controle kan zijn op het bestuur. En, vult Rayah Bhattacharji van Projekta aan, een ombudsman zodat burgers hun klachten kunnen deponeren en laten onderzoeken.

Plan
Ganga gelooft er echt in dat elke regering die zegt corruptie aan te willen pakken dit ook echt meent. Maar de realiteit leert dat "men vaak niet beseft hoe ingrijpend men dan ook het eigen handelen zal moeten aanpakken, en hoe diepgaand men veranderingen zal moeten doorvoeren. Corruptie tegengaan is niet alleen een kwestie van de schoonmaakster en de loketbediende aanpakken.” Een nationaal corruptiepreventiebeleid is nodig om dit maatschappelijk probleem effectief aan te pakken, niet alleen een wet vult de deskundige verder aan.

Enquêterecht
Emile Wijntuin van de Progressieve Surinaamse Partij, PSV, gelooft dat met het aannemen van een enquêterecht veel duidelijkheid in algemeen beleid kan komen. De laatste keer dat deze wet besproken werd in De Nationale Assemblee is in 2005. Volgens de voormalige assemblee voorzitter moest slechts een administratieve handeling gepleegd worden. Dit is blijven liggen. Dit recht zou elke parlementariër instaat stellen onderzoek te kunnen doen waarbij een ieder verplicht kan worden om verantwoording af te leggen bij bijvoorbeeld begrotingen. “Voor het maken van de anti-corruptiewet zou het enquêterecht een goede basis betekenen”, bekrachtigt Wijntuin.-.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten