woensdag 16 maart 2016

Training Basisprincipes Financiële Administratie

Het beheren van financiële middelen is vaak het grootste obstakel voor buurt-, sport- en cultuurorganisaties. Wij bieden organisaties een training aan in de basisstappen voor het opzetten en beheren van een eenvoudige financiële administratie. Tijdens de training zal o.a. in worden gegaan op het bijhouden van een eenvoudig kas- en bankboek, opstellen correcte betalingsbewijzen, maken van een financieel verslag van een activiteit en een eenvoudig financieel jaarverslag

Wie kunnen meedoen?
Personen verbonden aan buurt-, sport- en/of cultuurorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiële administratie.
Per organisatie kunnen maximaal 2 personen meedoen. .

Waar en Wanneer is het?
Donderdag 14, 21, en 28 april en donderdag 5 mei van 17.30 uur– 21.00u.
Plaats: CCS

Wat kost het?
SRD 50,- per persoon voor de totale training.
(Inclusief hand-outs, snacks en drank).

Interesse voor deelname?
Mail ons of klik hier voor het registratieformulier.
De aanmelding sluit op dinsdag 29 maart.

De training gaat door bij een minimaal aantal van 15 personen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn, vindt er een selectie plaats. Bestuursleden hebben de voorkeur.

LET OP:
Alleen organisaties die MET (en niet slechts voor) doelgroepen werken (kinderen, jongeren etc.) en sport– of  cultuuractiviteiten ontplooien, kunnen meedoen. Bent u van een buurtorganisatie, maar doet u ook aan bijvoorbeeld slagbal of is er een dansclub, dan bent u welkom. Bent u niet zeker of uw organisatie kan meedoen: mail ons even.

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan  het vormen van assertieve, proactieve en creatieve burgers. Elke jongere moet de mogelijkheid krijgen om aan culturele– en sportactiviteiten te doen. Dat wil het programma “Actieve Burgers door Cultuur en Sport” bereiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten