donderdag 30 juli 2015

PROJEKTA bespreekt Concept Anticorruptiewet met DNA commissie

Projekta pleit al langer dan 10 jaar voor de invoering van een Anticorruptiewet in Suriname, als een van de basisvoorwaarden voor het voorkomen en bestrijden van corruptie.
Sinds 2002 zijn er namelijk diverse conceptwetten hierover aangeboden en behandeld in DNA, maar geen van de concepten is ooit goedgekeurd. In januari 2014 werd opnieuw een conceptwet aangeboden aan de Nationale Assemblee. In januari en februari 2015 werden PROJEKTA (en andere organisaties) uitgenodigd om feedback te geven op de Conceptwet. Dat deden wij ook, maar helaas heeft het Parlement daarna niet meer vergaderd over de Concept Anticorruptiewet, hoewel de voorzitter van DNA nog het streven had om dit voor de verkiezingen van 25 mei te doen.

Op 23 juli 2015 werd een nieuwe Commissie van Rapporteurs benoemd, onder leiding van Anton Paal (PALU), en verder bestaande uit Celsius Waterberg (BEP),  Carl Breeveld (DOE), Amzad Abdoel (NDP), Ronnie Brunswijk (AC), Gregory Rusland (NPS), en Asiskumar Gajadien (VHP). Omdat een aantal van deze leden nieuw waren in de Commissie, bood PROJEKTA aan om wederom haar analyse van de Conceptwet te bespreken. Dit gebeurde dan ook op maandag 27 juli.

Sharda Ganga en Rayah Bhattacharji van Projekta deelden hun zorgpunten over de beperkte reikwijdte en de effectiviteit van de Conceptwet. De Conceptwet dekt een aantal veel voorkomende vormen van corruptie niet, zoals nepotisme, patronage en belangenverstrengeling. De focus is vooral op een systeem van registratie van bezit, inkomens en schulden van bepaalde publieke functionarissen. Echter, het systeem is erg beperkt: zo hoeven bijvoorbeeld directe bloed- en aanverwanten van functionarissen hun bezit en inkomen niet te registeren. Ook worden de verklaringen van bezit e.d. pas bekeken als er een verzoek van de Procureur Generaal wordt gedaan. Dat vereist dat er al een onderzoek gaande moet zijn. Met een totaal gebrek aan klokkenluidersbescherming, is het niet verwachtbaar dat het aantal onderzoeken naar vermoedelijke corruptie zal toenemen. Projekta deed een dringend verzoek om de AntiCorruptiewet in lijn te brengen met o.a. het Interamerikaans Verdrag tegen Corruptie.


PROJEKTA besprak deze en andere bezwaren tegen de Conceptwet met de Commissie van Rapporteurs, die er er open voor stond om deze mee te nemen in hun presentatie in DNA. Als bijkomende uitkomst van de meeting, is er afgesproken dat PROJEKTA een korte presentatie zal houden voor het volledig college over wat corruptie precies is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten