donderdag 23 oktober 2014

Afsluiting basistraining Project SchrijvenHet Actieve Burgers door Cultuur en Sport (ABCS) programma karakteriseert zich door op maat gemaakte en voor de doelgroep specifieke trainingen. Projectvoorstellen schrijven was een van de specifieke behoeften die door de deelnemers was aangegeven.
Projekta heeft daar gehoor aan gegeven door in juli te starten met de basistraining Project Schrijven, verzorgd door Sharda Ganga en Rayah Bhattacharji. Negen organisaties begonnen aan de startlijn, en zes behaalden de eindstreep.
Gedurende de trainingsperiode werkten de deelnemende organisaties hun projectideeën uit tot een projectvoorstel. De projectideeën waren uiteenlopend, van het opzetten van sportfaciliteiten te Hollandse Kamp, het overbrengen van informatie over Seksuele en Reproductieve Gezondheidsrechten (SRHR) middels zang, dans en drama, tot het vergroten van de toegankelijkheid van informatie over Javaanse podiumkunst.
Tijdens de middagsessies in het CCS werden de hoofdonderdelen van een projectvoorstel behandeld: probleem-analyse, doelen, strategieën, activiteiten, outputs/outcomes, planning, en budgetten. De deelnemers moesten als huiswerk de hoofdonderdelen voor hun eigen project uitwerken. Tussen de sessiedagen in kregen de deelnemers per mail feedback op het huiswerk. De training dwong de deelnemers om ook diepgaander en kritischer na te denken over het werk van hun organisatie.

Kortom: een wekenlange hogedruk ketel. Maar niet tevergeefs.
 “Ik heb geleerd dat wij als organisatie niet voor onszelf bestaan, maar voor hetgeen we doen en voor onze doelgroep.”
“Ik zie nu dat je van tevoren goed moet nadenken over je activiteiten, wat is stap 1, dan stap 2, dan stap 3.”

Op dinsdag 14 oktober presenteerden de 14 deelnemers van 6 organisaties - de Youth Advocacy Movement (YAM), Sangh Parivar Suriname (SPS), Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI), Jongerenbestuur Hollandse Kamp, Naks Wan Rutu en de gastdeelnemer Stichting Lobi - hun projectdossiers aan andere leden van hun organisaties en aan het breder publiek.


Om de praktijk van het indienen van projectvoorstellen dichter bij de deelnemers te brengen, werden hun projectdossiers beoordeeld door een panel van deskundigen, bestaande uit Sandra Ammersingh van de Nederlandse Ambassade, Ingrid Caffe van de UNFPA, Christine Wirokromo van de ALCOA Foundation, Widjai Jungermans van de Staatsolie Community Foundation, Maureen Entingh van de Unicef en Melissa Quartell van de Amerikaanse Ambassade. De panelleden gaven die avond ook hun feedback op de projectvoorstellen. De panelleden waren onder de indruk van de kwaliteit van de projectdossiers, maar gaven ook duidelijk aan waar er ruimte voor verbetering was.

Hun feedback had o.a. te maken met het scherper stellen van de outputs en outcomes, maar ook over hoe het effect van de verschillende projecten te vergroten. Zij gebruikten daarbij praktijkvoorbeelden uit hun ruime ervaring om in te gaan op de geplande activiteiten van de verschillende projecten.

De avond werd afgesloten met de certificaat uitreiking en een informeel samenzijn, waarbij panelleden en deelnemers nog even konden napraten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten