donderdag 14 april 2016

Nieuwe pleitbezorgers voor sport en cultuur voor ontwikkeling.

In de twee jaar dat Projekta het Actieve Burgers door Cultuur en Sport programma (ABCS) uitvoert, zijn er een aantal personen die onze aandacht hebben getrokken, mensen die in korte tijd enorm gegroeid zijn in hun uitstraling en capaciteit. Deze mensen belichamen de wens van het programma om meer leiderschap op het gebied van sport en cultuur voor ontwikkeling te stimuleren. Het zijn personen die binnen hun eigen kring anderen leiden, activiteiten ontplooien opdat hun doelgroep hun recht op sport en cultuur meteen kunnen beleven, maar die, volgens ons, ook in staat zijn om een bredere maatschappelijke rol te vervullen als pleitbezorgers voor het recht op sport en cultuur, en als leiders van grotere maatschappelijke verbanden.

Speciaal voor deze groep heeft Projekta het “Ambassadeursprogramma” ontwikkeld. Dit programma biedt de geselecteerde personen de gelegenheid om te groeien in de rol van maatschappelijke voortrekker op het gebied van sport, cultuur, gemeenschapsontwikkeling, jongeren of een ander thema dat gerelateerd is aan het doel van het ABCS-programma.
In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april is het eerste trainingsweekend binnen dit ABCS-programmaonderdeel gehouden, met deelnemers van Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie/Sana Budaya Dance Company (VHJI/SBDC) , Naks Wan Rutu, Rumas, Muziekschool Bellas Artes, Schaak- en Badmintonorganisatie Moengo, Youth Advocacy Movement (YAM), Sangh Parivar Suriname (SPS).

De deelnemers kregen als eerste taak om vast te stellen voor welk thema zij zich  sterk willen maken, oftewel waar zij de pleitbezorger (advocate) voor willen zijn. Voorbeelden hiervan zijn Life Skills incorporeren in sportactiviteiten, dat jongeren meer waardering hebben voor hun eigen cultuur en jongeren de talenten helpen ontdekken en ontwikkelen, de perceptie van dans veranderden van alleen een bewegingsactiviteit naar een manier voor maatschappelijke groei en ontwikkeling van individuen.

Het weekend was vooral gericht op zelfreflectie: wie ben ik, wat geeft mij moed, wat maakt me bang, wat heb ik nodig om echt een pleitbezorger te worden? Deelnemers werkten ook aan hun eigen ontwikkelingsplan als “advocate”.

Ze hebben inspiratie kunnen putten uit quotes. Een qoute die deelnemers aansprak is:  Don’t complain about it if you’re not going to make it better- (Sen. Blanche Lincoln), omdat, zoals een deelnemer het formuleerde Als er iets mis is volgens jou, helpt het klagen niet zoveel. ...er  wordt gezegd dat jongeren hun cultuur niet waarderen, er wordt veel geklaagd erover. Maar die stap naar die jongeren toe blijft vaak genoeg weg”. Over dezelfde quote reageerde een ander “we moeten niet als slachtoffer denken, maar we moeten denken aan mogelijkheden- wat de situatie ook is, er zijn altijd mogelijkheden”. Ook  de quote “I always wondered why somebody didn’t do anything about it. Then I realized: I am somebody” confronteerde de deelnemers met hun eigen houding ten opzichte van maatschappelijke problemen. “Ik ben iemand, I am that somebody, dat neem ik mee” gaf een deelnemer aan.


Enkele eigenschappen en skills die advocates dienen te hebben zijn: tegen kritiek kunnen, strategieën uitzetten en oplossingsgericht denken , gaf men aan. Maar men besefte dat het veel werk zal zijn om dit te bereiken. Dat willen ze graag doen, want ze willen allen rolmodellen worden voor jongeren. Op de vraag hoe ze een rolmodel willen zijn, wat voor rolmodel ze willen zijn, antwoordden ze  o.a. “ Dat ze (jongeren) mijn levenspad ook zien als inspiratie”; “Principes hebben en ze hoog houden, m’n normen en waarden duidelijk voor mezelf zijn, niet in m’n shell kruipen”; “(ik wil tonen) dat alles wat je hebt gehad moet je delen met anderen, zodat ze ook zover kunnen gekomen”

Deelnemers hebben aangegeven door het weekend geïnspireerd te zijn om verder te durven, dat de zelfreflectie ze goed gedaan heeft, en dat ze uitkijken naar de volgende stappen binnen het programma.

Voor personen die wel geselecteerd waren maar helaas niet aanwezig konden zijn, zal er een inhaalsessie worden gehouden.


Het ABCS programma heeft als doel het vergroten van de beleving van het recht op sport en cultuur. Het programma wordt uitgevoerd door PROJEKTA i.s.m. de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en ISA (International Sports Alliance).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten