donderdag 7 april 2016

Wereldgezondheidsdag

Op 7 april staat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stil bij haar oprichting in 1948. Elk jaar wordt er een specifiek, wereldwijd gezondheidsvraagstuk gekozen om de nadruk op te leggen. Dit jaar is het thema de strijd tegen diabetes.

Diabetes werd lang gezien als een welvaartsziekte, maar komt tegenwoordig het meest voor in ontwikkelingslanden. Niet alleen individuen en gezinnen ervaren de ziekte als pijnlijke last, diabetes heeft ook grote gevolgen voor het welzijn van nationale gemeenschappen en economieën.

Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur riep in aanloop naar de verkiezingen van 2015 de politieke partijen op om in hun beleidsvoornemens prioriteit te geven aan het terugdringen van niet-overdraagbare aandoeningen (waaronder diabetes) en de hoge sterfte ten gevolge van hartaandoeningen (welke een gevolg kunnen zijn van diabetes).

Dr. Yitades Gebre, directeur van de PAHO/WHO in Suriname, zegt hierover: “… We zijn echter duidelijk niet op de goede weg. Beleidsmaatregelen zijn nodig om betaalbare en gezonde voeding beschikbaar te maken voor een ieder; om de mogelijkheden voor lichamelijke activiteit te verbeteren; om patronen van voeding en lichamelijke activiteit te beïnvloeden bij de gehele bevolking. Een combinatie van fiscaal beleid, wetgeving, veranderingen in de leefomgeving en bewustzijnsverhoging ten aanzien van de gezondheidsrisico’s werkt het beste om gezondere voeding en lichaamsbeweging te bevorderen. Dergelijke maatregelen zullen positief zijn voor mensen met diabetes en het risico op complicaties verminderen. Ook hebben regeringen middels de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (SDGs), zich eraan verbonden om de voortijdige sterfte van niet-overdraagbare chronische ziekten (NCDs), waaronder diabetes, terug te brengen.” Bron: de Ware Tijd, 7 april 2016.

Naast bovenstaande beleidsmaatregelen, wordt er door de Dr. Gebre mede de nadruk gelegd op het belang van planning, gecoördineerde actie, voorlichting en toegankelijkheid van betaalbare gezondheidszorg. Deze, en andere, beleidsprioriteiten zijn ook terug te vinden in ‘Voor onze Toekomst’, het document dat opgesteld is door het Burgerinitiatief om aan te geven welke maatregelen prioriteit zouden moeten krijgen in de regeerperiode 2015-2020.

Lees hier alles over het thema ‘Gezondheidszorg’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten