maandag 21 november 2011

Grondenrechten. 2e openbare discussie Democratiemaand 2011

 
Grondenrechten: hoe verder?

 Op 21 en 22 oktober werd in het district Para een grootse conferentie gehouden, bedoeld om met alle betrokken partijen te komen tot een strategie voor spoedige oplossing van het grondenrechtenvraagstuk.. De conferentie was ruim negen maanden in voorbereiding  en bijkans 700 personen trokken vanuit heel Suriname naar Colakreek om deze bijeenkomst bij te wonen. Helaas werd de conferentie, en dus ook het dialoogproces over grondenrechten, op de tweede dag abrupt beëindigd. De exacte toedracht is voor velen nog onduidelijk. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, en hoe moeten we verder?
Voor de tweede openbare discussie van de Democratiemaand, zal Salomon Emanuels een beschouwing geven van het gevolgde proces om te komen tot deze grondenrechtenconferentie. Met vertegenwoordigers van Inheemsen en van de tribale volken (Marrons), en (hopen wij) van de Overheid, wordt vervolgens nagegaan wat de voorwaarden zijn om dit cruciale nationale vraagstuk op een goede manier weer op de agenda te plaatsen, en het proces tot een goed einde te brengen.
Salomon Emanuels studeerde Sociale en Culturele Antropologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen in Nederland. Hij heeft zich gespecialiseerd in Rechtsantropologie en Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden met als bijzondere themagebieden  Community Development, Participatie, Inheemse en Tribale rechten. Hij was eerder verbonden aan het Bureau Forum NGO's als programma medewerker voor het binnenland; en aan Moiwana 86 als beleidsmedewerker voor de mensenrechten van Inheemsen en Marrons. Sinds 2005 is hij werkzaam bij Stichting Equalance. Daarnaast is hij part-time docent aan de Studierichting Sociologie van de Adek. Hij is lid van de Raad voor de Ontwikkeling van het Binnenland en bestuurslid van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland.


foto: Starnieuws

Deze discussie is onderdeel van de lezingencyclus “Dialoog voor Democratie”, een activiteit binnen Democratiemaand 2011. De Democratiemaand, een initiatief van Projekta, wordt vanaf 2008 jaarlijks in de maand november gehouden. Tijdens deze periode wordt speciale aandacht gevraagd voor de staat van de democratie in Suriname. De vierde editie van de Democratiemaand staat voor Projekta in het teken van Dialoog. Dialoog wordt universeel gezien als het middel bij uitstek om de verschillen van inzicht en standpunten die ten grondslag liggen aan conflicten bespreekbaar te maken, en op te lossen. Democratie, als systeem voor ‘s lands bestuur, is in feite niets anders dan een raamwerk voor georganiseerde en continue dialoog.

                         Inleider:               Drs. Salomon Emanuels, Cultureel Antropoloog
Datum:                dinsdag 22 november, 2011
Tijd:                       19.00 u
Lokatie:             Conferentiezaal Conservation International Suriname,
                            Kromme Elleboogstraat 20
Geen opmerkingen:

Een reactie posten